Trenger du noen å snakke med?

Innhold

Telefonvenn - jeg ønsker noen å snakke med

Telefonvenn er et tilbud i regi av Frivilligsentralen i Frogn.

Primært skal samtalen være om dagligdagse ting og ha fokus på det gode og positive. Om du er ung, gammel, ensom, eller tosom- vi trenger alle noen. Det kan være veldig fint å prate med noen du ikke kjenner fra tidligere. En samtale der man møtes uten å ha noen tidligere oppfatninger av hverandre, kan være både hyggelig og spennende. 

Telefonvenn ikke er ingen terapeut, sjelesørger eller hjelper utover det å være en person å snakke med. Dette er ganske enkelt en spennende måte å lage et menneskelig nettverk på - uten å møtes. Det kan være godt å ha en ukjent å snakke med som bare kan lytte og som kanskje kan bidra med nye innfallsvinkler til temaer dere velger å snakke om.

Alle våre telefonvenner har underskrevet taushetsplikt. Hva dere snakker om blir mellom dere. Du avgjør selv om du vil fortsette eller avlutte kontakten med din telefonvenn.

Du er velkommen til å kontakte Frivilligsentralen i Frogn for å melde din interesse.

Meld inn ønsket om telefonvenn her (frogn.frivilligsentral.no)

Finner du ikke svar på det du lurer på kan du kontakte Frivilligsentralen på tlf. 415 31 413.

Frivillighetens koronalinje 23 12 00 80

Nasjonalforeningen for folkehelsen og Helsedirektoratet har opprettet Frivillighetens koronalinje. Der svarer Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norske Kvinners Sanitetsforening og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) svarer på spørsmål om gjeldende råd og retningslinjer om korona.

Telefonen er åpen alle dager fra klokken 09:00-15:00.

Telefonen for barn og unge i Frogn  

Kontakt skolehelsetjenesten ved din skole, vi er på jobb! 

Frogn kommunes hjelpetelefon: 915 29 905 (8-16)

Døgnåpne telefoner: 

  • Alarmtelefonen for barn og unge, tlf. 116 111
  • Mental helses hjelpetelefon, tlf. 116 123
  • Kirkens SOS, tlf. 22 40 00 40 
  • Legevakten, tlf. 116 117

Chattetjenester:

  • soschat.no (alle dager kl.18:30 -22:30 )
  • korspaahalsen.rodekors.no (alle dager kl.14 -22 )
  • mentalhelseungdom.no (mandag, tirsdag og torsdag kl.17-20 )
  • sidetmedord.no (alle dager kl.18 -02 )
  • ung.no

Pårørendelinjen 90 90 48 48

Pårørendelinjen er tilgjengelig på chat, telefon og e-post. Ansatte har helse- og sosialfaglig utdanning og taushetsplikt. De sitter klar til å ta imot henvendelser fra både barn og voksne. Telefonkontakt: 90 90 48 48. Les mer på https://www.parorendesenteret.no/

Vil du ha noen andre å snakke med?

Det finnes mange steder der du kan få luftet tanker, få råd og veiledning. Trenger du noen å snakke med i denne rare tiden?? Ta gjerne kontakt med oss som jobber i psykisk helse i kommunen!

🔺Servicetelefonen for rus- og psykisk helse i Frogn kommune: Telefon 400 27 390 (hverdager 8-16) Vi ringer tilbake dersom telefonen ikke kan besvares. Vi tar imot nye henvendelser til våre tjenester på vanlig måte. Søknadskjema finnes på kommunens hjemmeside.

Andre nasjonale hjelpetelefoner:

🔺Mental Helses Hjelpetelefon: Telefon 116 123 (hele døgnet). Ringer du hjelpetelefonen og taster 2 kommer du til Foreldresupport

🔺Kirkens SOS: Telefon 22 40 00 40 (hele døgnet). Du kan chatte anonymt med Kirkens SOS på www.soschat.no hver dag fra 18.30–22.30 (fredag frem til 01.30). Du kan også skrive en SOS-melding via www.kirkens-sos.no. Du kan være anonym og du får svar innen 24 timer.

🔺Angstringen: Telefon 22 22 35 80 (hverdager 10-14). Chattjeneste hverdager 10-14.

🔺 Pårørendetelefonen: Telefon 800 40 567 (alle dager 9-21). Telefonen er et anonymt lavterskeltilbud til deg som er berørt av andres rusbruk og psykiske helseutfordringer.

🔺RUStelefonen: Telefon 915 08588 (hverdager 11-18). RUStelefonen snakker med rusbrukere, pårørende, skoleelever og andre som lurer på noe om rus eller rusbruk.

🔺AA Anonyme alkoholikere: Telefon 911 77 770 (hverdager 11–15 og alle dager 18–22).

🔺NA Anonyme narkomane: Telefon 905 29 359 (alle dager 10-22).

🔺Follo Akutteam: Telefon 67 96 50 00 (hverdager 8-21). Teamet tilbyr rask helsehjelp og råd til personer som opplever akutt psykisk krise eller akutt forverring av en kjent psykisk lidelse.

Se mer på psykiskhelse.no.

Her finner du en liste over hjelpetelefoner og nettsider (psykologiforeningen.no)