Spørsmål og svar om korona

Hva betyr det egentlig å være en rød eller gul kommune? - og en del andre spørsmål og svar om koronautviklingen i Frogn

Innhold

Publisert og endret 19.08.20

 • Hva betyr det egentlig at vi er en rød kommune?

Det betyr at kommunen har testet og registrert mer enn 20 nye smittetilfeller pr 100 000 personer de siste 14 dager. Dette er samme målemetode som slik FHI bruker når de vurderer utlandet. For Frogn med en relativt liten befolkning, vil et lavt antall gi relativt store utslag. Så derfor; helt uavhengig av rødt og gult, må alle hele tiden følge smittevernreglene så godt de kan. 

 • Bør jeg ikke reise ut av «rød» kommune, besøke familie utenfor kommunen eller dra til en annen «rød» kommune nå?

Det er ikke innført reiserestriksjoner innenfor landets grenser, så det kan du. Selv om det ikke er reiserestriksjoner, anbefaler FHI munnbind i noen settinger, se https://www.fhi.no/nyheter/2020/anbefalinger-knyttet-til-munnbind/.  

Det vil også være lurt å sjekke at de du skal besøke ikke har symptomer – og er du syk selv, må du selvfølgelig heller ikke reise noe sted. 

 • Deles skole og barnehage inn i kohorter også nå etter skolestart?

Ja, skole og barnehage følger gul plan for smittevern, som betyr at barna tilbringer skole-/barnehagedagen i oppdelte avdelinger/klasser.

 • Kan barna bare ha en lekekamerat, slik det var i vår?

Nei, det er ingen restriksjoner på dette nå. Men det er ønskelig at man holder seg til kohortene i skole og barnehage (avdeling/klasse) også i fritiden. 

 • Kan barna fremdeles møtes ved skateparken og i Badeparken?

Ja, men de må som før passe på å holde avstand til andre utenfor egen klasse/kohort.

 • Hvem bestemmer hvilke smittevernveiledere skolene og barnehagene skal bruke?

Frogn kommune følger de statlige føringene med lokale tilpasninger ved behov. Dette vurderes av kommuneoverlege. Frogn er på linje med statlige føringer pr nå. Noen barn og foreldre er i karantene, men dette er ikke spesielt bekymringsfullt. Denne uken sitter opp mot 50 personer totalt i karantene i kommunen, og de fleste av oss vil nok komme i ulike situasjoner der vi havner i karantene i løpet av pandemien.  

 • Anbefaler kommunen bruk av munnbind på kollektivreiser til Oslo?

Ja, her følger vi FHIs anbefalinger: I enkelte situasjoner der det er umulig å holde 1 meter avstand til andre, anbefales munnbind som et tilleggstiltak for å hindre smitte fra personer med covid-19 uten symptomer når det er økende smittespredning. Se mer her: https://www.fhi.no/publ/plakat/munnbind/

 • Kan vi ha korpsøvelser som planlagt?

Så lenge smittevernet ivaretas med de anbefalinger som er lagt til aktiviteten, kan slike øvelser gjennomføres pr nå.

 • Hva gjør vi som lag/forening nå med økende smitte i kommunen? Kan vi fortsette vår planlegging av aktivitet i henhold til nasjonale føringer og godkjent smittevernreglement for vår type virksomhet?

Ja, pr i dag dette ok, men vi må alle – også lag og foreninger - være forberedt på at det på kort varsel kan komme restriksjoner. Ting kan skje fort, men det er også viktig at vi fortsetter å leve livene våre så normalt vi kan. Iverksettes strengere tiltak, blir det varslet om dette.

 • Jeg traff en venn som har fått påvist korona før han utviklet symptomer, bør jeg teste meg selv om jeg ikke har symptomer?

Det kommer an på hvilket tidsrom møtet fant sted. Traff du din venn i løpet av de siste to dagene (48 timer) før han/hun utviklet symptomer, blir du betraktet som nærkontakt og skal i karantene – noe mange av oss nok vil oppleve i disse tider. Er du i karantene, men uten symptomer, skal du ikke testes. Uansett er det fint å ta ansvar og være ekstra forsiktig og aktsom under slike omstendigheter.

 • Anbefaler kommunen bruk av hjemmekontor?

Vi følger Helsedirektoratets anbefaling, som sier at hjemmekontor anbefales for arbeidsplasser der det er mulig, for å avlaste kollektivtransport og for å gjøre det enklere å holde en meters avstand mellom personer som reiser kollektivt. Dette er særlig aktuelt for arbeidsplasser der mange reiser med kollektiv transport til og fra arbeidsplassen.

Det anbefales også å legge til rette for fleksibel arbeidstart, slik at presset på kollektiv transport blir så lavt som mulig.

Råd om bruk av hjemmekontor vil kunne variere avhengig av smittesituasjonen, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

 • Hvordan følges utestedene i Drøbak opp mht smittevern?

Kommunen fører jevnlige tilsyn og har god dialog med disse, Vi har også tilbudt flere runder med opplæring i smittevern for alle næringsdrivende.

 • Hva gjør jeg om jeg ser noen helt klart bryter smittevern og/eller karantene/isolasjon?

Alle kan glemme seg i blant; budskapet må være at vi må hjelpe hverandre å huske at vi står i en pågående pandemi. En vennlig påminnelse er et godt sted å starte!

 • Kan man teste seg kun for å ha gjort det liksom?

Nei, det er helt unødvendig om du ikke har symptomer. I tillegg vet vi at om du er nylig smitteutsatt, kan en test gi kan gi falskt negativt resultat. Vi anbefaler testing kun ved symptomer eller om det er annen grunn til mistanke. Da får du timeavtale ved vårt testsenter via tlf 957 13 000. Ring nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 om du lurer på noe annet. 

 • Jeg skal i begravelse og nå som Frogn er «rød» kan jeg det?

Ja, det kan du – men egne smittevernhensyn under arrangementet må følges.

 • Kona skal føde. Jeg er forkjølet og får kanskje ikke komme inn på sykehuset. Har dere hurtigtester?

Vi har ikke det ved kommunens testsenter, men sykehuset har tester som kan gi raskere svar – men dette brukes kun unntaksvis. Vi håper du rakk detJ