Råd og regler i Frogn

Finn informasjon om påbud og anbefalinger som gjelder i Frogn

Innhold

Nye presiseringer av reglene som gjelder finner du her

Regjeringen har presisert hva som gjelder - se her

Om du ikke finner informasjonen du leter etter kan du kontakte den nasjonale informasjontelefonen: 

815 55 015

Hverdager kl. 08:00 - 15:30

Fra utlandet kan du ringe +47 21 93 78 40.

Du kan og bruke chatboten her: https://www.helsenorge.no/koronavirus

Kraftige tiltak i ti kommuner etter utbrudd av den engelske virusmutasjonen

For å stanse utbruddet av den engelske virusmutasjonen i Nordre Follo, har regjeringen besluttet at det fra lørdag 23. januar kl. 12 innføres svært strenge tiltak i totalt ti østlandskommuner, herunder Frogn kommune.  

Risikogrupper bør leve mer skjermet

Regjeringen anbefaler at personer i disse 10 kommunene som har høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet, nå lever mer skjermet. De bør holde økt avstand (gjerne 2 meter) til andre enn dem de bor sammen med eller som er tilvarende nære. De bør få hjelp til innkjøp, og sykemelding kan vurderes av fastlege.

De som bor (eller er tilsvarende nære) med personer som har høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet bør også leve mer tilbaketrukket, ellers bør de holde økt avstand til personene i risikogrupper. Hvis det ikke er mulig å leve mer tilbaketrukket kan erstatningsbolig vurderes av kommunene. Det er viktig at personer i risikogruppen og deres nære bruker munnbind i kontakt med helsetjenesten der man ikke kan opprettholde avstand.

Dette er de nye tiltakene for de ti kommunene

Tiltakene vil i første omgang gjelde til og med 31. januar

Barnehager, skoler, universiteter, høyskoler og fagskoler
 • Skoler og barnehager: Det oppjusteres til rødt nivå i barnehage, barneskole og ungdomstrinn i tråd med den nasjonale trafikklysmodellen.
 • Den siste utviklingen i smittesituasjonen i vår region og regjeringens innskjerpede tiltak for berørte kommuner, innebærer at det vil bli endrede tiltak for skolene og barnehagene i Frogn. 

  Barnehager:  

  Åpningstidene i de kommunale barnehagene og de fleste private blir som følger:

  Mandag 25. januar: kl 10.00-15.00. Dette for å få til en god overgang fra gult til rødt nivå.

  Fra tirsdag 26. januar til og med 31. januar vil barnehagene være åpne fra kl 9.00 til 15.30. 

  Hva som vil skje etter 31. januar vil vi informere om så snart vi har oversikt over situasjonen.

  Planleggingsdagen fredag 29. januar vil gå som normalt og barnehagene vil være stengt. Dersom dette medfører store utfordringer for de med samfunnskritiske funksjoner, ta kontakt med barnehagens styrer. 

  Alle barnehagene i kommunen vil gå over fra gult til rødt nivå i trafikklysmodellen. I praksis vil overgangen til rødt nivå innebære at vi må begrense antall kontakter. Barna vil bli delt inn i mindre kohorter sammen med faste ansatte. Barnas behov for nærhet og kontakt vil fortsatt bli ivaretatt.  

  Vi fortsetter med generelle smitteverntiltak som god håndhygiene, rene flater og vasking av leker. Disse tiltakene vil være utover det som er normal drift, og vi legger opp til en kortere åpningstid som skal sikre tilstrekkelig bemanning. Vi fortsetter med matpakker og drikkeflasker. 

   Barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn, vil få mulighet til utvidet åpningstid. Ta kontakt med barnehagens styrer og avtal åpningstid ut fra behov. 

   Skolene: 

  Frognskolen gir tilbud til alle elever fra og med mandag 25. januar. 

  Opplæringen organiseres etter rød trafikklysmodell. Det betyr at det vil være noen forskjeller fra skole til skole. Årsaken til dette er forskjell i tilgjengelig bemanning, antall klasserom, antall elever per trinn osv. Skolene vil sende ut konkret informasjon til foresatte i løpet av søndag 24. januar. Denne informasjonen sendes via Transponder.

   Felles for skolene i Frogn er:

  • 1.-4. trinn: alle elever vil få undervisning på skolen
  • SFO: ikke SFO-tilbud før skolestart, og SFO stenger kl. 15.30
  • 5.-7.trinn: her vil skolene ha litt forskjellig organisering, men skoledagene vil bli noe kortere (se informasjon fra den enkelte skole) 
  • 8.-10.trinn: organiseringen vil videreføres slik den har vært hittil 

   Følgende gjelder for elever som har som tar skolebuss:

  • Munnbindpåbud (gjelder ikke for barn under 12 år)
  • 1 meter ansikt til ansikt på bussen
  • Følge henvisninger ang ståsted og sitteplasser
  • Viktig at elevene holder god avstand på bussholdeplassene. Vi oppfordrer foresatte som har mulighet, til å kjøre barna som vanligvis tar buss til og fra skolen.
 • Videregående skole: Det skal innføres digital undervisning på videregående skole i uke 4, og det skal forberedes overgang til rødt nivå i videregående skole fra uke 5. Videregående skoler som allerede er på rødt nivå, skal også ha heldigital undervisning i uke 4, og forberede seg på å gå tilbake på rødt nivå i uke 5.
 • Universiteter, høyskoler og fagskoler: Det skal innføres digital undervisning for alle. All undervisning og planlagte arrangementer skal utsettes eller gjøres digitale.
 • Lokalene ved universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for alle studenter.
Anbefalinger for befolkningen generelt
 • Alle bør unngå besøk hjemme og sammenkomster i eget hjem. Unntatt fra anbefalingen er nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner eller én fast husstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.
 • Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid anses som nødvendig reise om det ikke kan utføres fra hjemmet. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
 • En-til-en virksomheter, som for eksempel frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand eller å redusere eller midlertidig fjerne behandlingstilbud som innebærer nær ansikt-til-ansikt kontakt.
 • Det anbefales at kommunene og befolkningen i de aktuelle kommunene vurderer testing på dag 7-10 i smittekarantenetiden. Det bør også vurderes om husstandsmedlemmer av nærkontakter som er i smittekarantene også skal i karantene dersom det er mistanke om smitte av den muterte smittevarianten.
Regler for befolkningen generelt
 • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.
 • Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte.
 • Butikker stenges. Det gjøres unntak for matbutikker, apotek og bensinstasjoner. Vinmonopolet stenges også, og vil ikke holde åpent i perioden 23.01 – 31.01.
 • Skjenkestopp.
 • Stans i breddeidrett for barn og voksne.
 • Stans i andre fritidsaktiviteter (kor, korps, teater o.l.)
 • Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:
  • Serveringssteder, men det er tillatt med take away
  • Treningssentre
  • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende
  • Tros- og livsynsshus, med unntak ved begravelser og bisettelser
  • Biblioteker
  • Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter
  • Museer
  • Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
  • Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.
Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind.

Det skal brukes munnbind på offentlige steder som butikker, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, serveringssteder når en henter take away, i fellesarealer på kjøpesentre dersom de er åpne fordi det er apotek og matvarebutikker på kjøpesentrene og i tros- og livssynshus i forbindelse med begravelser og bisettelser.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger og lignende.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

Dette må du vite for innreise til Norge

Registering av innreise til Norge

For bedre smittekontroll skal alle som reiser til Norge registrere seg før de krysser grensen. Dette gjelder også norske statsborgere.

Les mer på regjeringen.no

Innføring av testplikt for reisende til Norge

Regjeringen innfører plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge fra 2. januar 2021. Testen skal gjøres så snart som mulig og senest ett døgn etter ankomst. De reisende må reise inn i Norge via grensestasjoner med testing, eventuelt til grensestasjoner med politikontroll. Flere mindre grensestasjoner vil bli stengt.

Kravet om obligatorisk test kommer i tillegg til ordningene vi allerede har etablert med krav om negativ test før innreise, innreiseregistrering og karanteneplikt.

Les mer på regjeringen.no

Karantene ved innreise til Norge

Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. nasjonal covid-19-forskrift § 6. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.

For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.

Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise.

Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt. Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe. Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge. Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge.

Det er kommuner med innpassering fra utland som har ansvar for karantenehotell. Innreisende blir ved grensepassering møtt av politiet som loser reisende videre til respektive hotell. De kommunene dette gjelder har inngått avtaler med aktuelle hotell.

Her finner du regjeringens spørsmål og svar om innreiserestriksjoner (regjeringen.no)

Dispensasjon fra innreisekarantene ved alvorlig sykdom og bisettelse hos nærstående

Kommunelegen kan gi dispensasjon fra innreisekarantene til personer som kan dokumentere at de skal

 • a. besøke nærstående som er alvorlig syk eller døende
 • b. delta i bisettelse eller begravelse til nærstående.

Som nærstående personer regnes ektefelle, samboer, kjæreste, barn, søsken, foreldre, besteforeldre, svigerforeldre eller andre personen har en nær personlig tilknytning til.

Dispensasjon fra innreisekarantene kan kun gis for gjennomføring av det aktuelle formålet det søkes dispensasjon for. Karantene vil ellers gjelde.

Personer som har fått dispensasjon fra innreisekarantene skal så langt det er mulig unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med. Unntaket fra karanteneplikt opphører dersom personen utvikler akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust eller vurderes av lege som mistenkt smittet med SARS-CoV-2.

Personer som innvilges dispensasjon etter denne bestemmelsen bør så langt det er mulig testes for SARS-CoV-2.

Personer som har oppholdt seg i Storbritannia de siste 14 dagene før ankomst, er tolv år eller eldre og ankommer Norge etter 21. desember 2020, kan bare innvilges dispensasjon etter første ledd dersom det stilles som vilkår at personen tester negativt for SARS-CoV-2 med hurtigtest samme dag som besøket skal finne sted.

Se Covid-19-forskriften §6j på lovdata her

Kommunen har utarbeidet et skjema for søknad om dispensasjon fra innreisekarantene ved alvorlig sykdom og bisettelse hos nærstående. Informasjon om krav for å få godkjent dispensasjonen finner du i skjemaet under.

Søknadsskjema for dispensasjon (pdf)

Er du student, eller har du en student som kommer hjem på besøk? 

Frogn kommune ønsker alle våre unge og studenter hjertelig velkommen hjem til jul etter et krevende og annerledes studiesemester. Men det er noen råd du bør følge for at alle skal få en tryggere jul...

Les mer om råd og retningslinjer for dette her

Nasjonale retningslinjer

Utover den lokale forskriften gjelder de nasjonale retningslinjene. 

Se nasjonale retningslinjer fra Regjeringen her (regjeringen.no) 

Lokale forskrifter om forebygging av koronasmitte

Det minnes om at den lokale forskriften må ses i lys av de nasjonale reglene og anbefalingene. Det betyr at den strengeste regelen er den som gjelder, uavhengig av om det er bestemt nasjonalt eller lokalt. Hva det vil si i praksis har vi forsøkt å beskrive i avsnittene over. 

Gjeldende lokal forskrift finner du her (lovdata.no)

Revidert forskrift om forebygging av koronasmitte gyldig fra 17. januar

Frogn kommune har gjort noen endringer i den lokale forskriften. Den nye forskriften er gyldig fra søndag 17. januar 2021 og gjelder inntil videre.

Det er i hovedsak gjort endringer i §2 og 3.

Revidert forskrift om forebygging av koronasmitte i Frogn kommune fra 17.01.21 (pdf)

Revidert forskrift om forebygging av koronasmitte gyldig fra 14. desember

Ny forskrift vedtatt i kommunestyret mandag 7. desember finner du under. Det understrekes at endringene i forskriften er gyldig fra mandag 14. desember.

Det er gjort endringer i §2, 3 og 6.

Revidert forskrift om forebygging av koronasmitte i Frogn kommune (pdf)

Midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte gyldig til og med 13. desember

Ny midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte i Frogn kommune trer i kraft 11. november kl. 24.00 og er forlenget til og med tirsdag 8. desember. Forskriften blir vurdert på nytt i kommunestyret mandag 7. desember. 

Midlertidig forskrift om forebygging av koronasmitte i Frogn kommune (pdf)

Forskrift om rådmannens fullmakt i forbindelse med covid-19

Kommunestyret vedtok 12. oktober 2020 lokal forskrift om forebygging av koronasmitte i Frogn kommune, der rådmannen har fått fullmakt til å bestemme ikrafttredelsesdato for hele eller deler av forskriftene når det er medisinsfaglig begrunnet. Enhver iverksetting av tiltak skjer etter en grundig medisinskfaglig vurdering. Rådmannen vil i sine vurderinger forholde seg til smittevernslovens krav til tiltak (§ 1-5):

 1. Smitteverntiltak skal ha en klar medisinskfaglig begrunnelse
 2. Smitteverntiltak må være nødvendige av hensyn til smittevernet og for å forebygge eller motvirke smittespredning.
 3. Smitteverntiltak skal fremstå som tjenlig etter en helhetsvurdering.

Her kan du lese hele vedtaket fra kommunestyret 12. oktober 2020 (pdf)