Q&A - spørsmål og svar om koronavaksinen

Vi har samlet de mest stilte spørsmålene om koronavaksinen her.

Innhold

Klikk her for registrere deg for vaksine

Kan jeg registrere meg for vaksine i Frogn? 

Jeg bor fast på hytte i Frogn kommune, men har fast bostedsadresse annet sted. Hvor skal jeg vaksinere meg?

Du skal i utgangspunktet vaksineres i kommunen du er folkeregistret i. Dersom du oppholder deg en lengre periode i Frogn kommune kan du kan registrere at du ønsker vaksine her. Du vil deretter motta en sms når du kan booke et tidspunkt for vaksinering som passer deg. Du vil bli vaksinert på det kommunale vaksinasjonskontoret på Smia

Jeg har ikke fastlege i Frogn, hva gjør jeg?

Du kan registrere at du ønsker vaksine her. Du vil deretter motta en sms når du kan booke et tidspunkt for vaksinering som passer deg. Du vil bli vaksinert på det kommunale vaksinasjonskontoret på Smia

Jeg er over 85 år med fastlege i annen kommune, hva gjør jeg?

Du kan registrere at du ønsker vaksine her.  Hvis du trenger hjelp til å registrere deg kan du ringe vaksinetelefonen tlf: 95713000, tastevalg 2. Du vil deretter motta en sms når du kan booke et tidspunkt for vaksinering som passer deg. Du vil bli vaksinert på det kommunale vaksinasjonskontoret på Smia

Jeg er under 85 år med fastlege i annen kommune, hva gjør jeg?

Du kan registrere at du ønsker vaksine her.  Du vil deretter motta en sms når du kan booke et tidspunkt for vaksinering som passer deg. Du vil bli vaksinert på det kommunale vaksinasjonskontoret på Smia

Jeg har fastlege og bor i Frogn

Jeg er over 85 år med fastlege i Frogn kommune, men min lege får ikke vaksiner, hva gjør jeg?

Alle legene med fastlegeavtale i kommunen får vaksiner og kaller inn sine pasienter over 85år til vaksinering. Hvis du benytter en privat fastlege kan du registrere at du ønsker vaksine her.  Du vil deretter motta en sms når du kan booke et tidspunkt for vaksinering som passer deg. Du vil bli vaksinert på det kommunale vaksinasjonskontoret på Smia

Jeg er over 85 år med fastlege i Frogn kommune, hva gjør jeg?

Du vil bli kontaktet av din fastlege de nærmeste ukene som avtaler tidspunkt for vaksinering. Vaksinering vil foregå hos din fastlege. Ta kontakt med vaksinekontoret på telefon 95713000 i uke 6 dersom du ikke har hørt noe fra din fastlege.

BankID

Jeg har ikke BankID, hvordan kan jeg registrere at jeg ønsker vaksine?

Pårørende eller nære du kjenner med BankID kan logge seg inn og registrere på dine vegne sammen med deg. Det skal besvares spørsmål om din helse. Det er derfor ønskelig at noen du kjenner godt hjelper deg med å besvare disse, så du ikke deler sensitive helseopplysninger med flere enn nødvendig. Dersom du ikke har noen som kan hjelpe deg, kan du ringe 95713000 og taste 2 mandag til fredag mellom klokken 9 - 15

Au-pairen vår har ikke BankID. Hvordan får hun registrert seg?

Pårørende eller nære du kjenner med BankID kan logge seg inn og registrere på dine vegne sammen med deg. Det skal besvares spørsmål om din helse. Det er derfor ønskelig at noen du kjenner godt hjelper deg med å besvare disse, så du ikke deler sensitive helseopplysninger med flere enn nødvendig. Du kan ringe 95713000 og taste 2 mandag til fredag mellom klokken 9 – 15 dersom du ikke ønsker å dele dine opplysninger med andre eller har noen til å hjelpe deg.

Jeg har underliggende sykdom

Jeg er over 65 år med underliggende sykdommer, når får jeg vaksine?

For personer over 65 år prioriteres rekkefølgen kun etter alder uavhengig om du har underliggende sykdommer eller ikke, dette i tråd med prioriteringsgruppene vi er pålagt å følge i det nasjonale koronavaksinasjonsprogrammet. Når du blir vaksinert avhenger av hvor mange vaksiner vi får tildelt per uke. Dersom vi får mange vaksiner vil det gå raskere å vaksinere de ulike prioriteringsgruppene. Det blir varslet kort tid i forveien hvor mange vaksiner kommunen får hver uke. Du kan registrere at du ønsker vaksine her.  Du vil deretter motta en sms når du kan booke et tidspunkt for vaksinering som passer deg. Du vil bli vaksinert på det kommunale vaksinasjonskontoret på Smia

Jeg er under 65 år med underliggende sykdommer, når får jeg vaksine?

For personer under 65 år vil noen bli prioritert til vaksinering. Dette gleder de med følgende sykdommer/tilstander per nå (dette kan endre seg, oppdatert rekkefølge ser du her):

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens 
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 
 • Hjerneslag  

De som har tilstandene som er merket med stjerne vil bli vaksinert samtidig som aldersgruppen 65 til 74år – risikogruppe 4. De øvrige er i prioriteringsgruppe 5 til 7 avhengig av alder.

Når hver prioriteringsgruppe blir vaksinert avhenger av tilgangen på vaksine og hvor mange i de forgående prioriteringsgruppene som ønsker vaksine.

Jeg er mellom 18 og 64 år med underliggende sykdommer og i risikogruppe. Fastlegen sier jeg skal registrere meg, hvor skal det gjøres?

Du kan registrere at du ønsker vaksine her. Du vil enten bli vaksinert av din fastlege eller på et kommunalt vaksinasjonskontor. Følg med på kommunens hjemmesider, vi oppdaterer. Så lenge du er registrert vil du bli kontaktet når det er din tur.

Hvilke underliggende sykdommer /tilstander er prioritert?

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper per nå (dette kan endre seg, oppdatert rekkefølge ser du her):

 • Organtransplantasjon*  
 • Immunsvikt*  
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*  
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)* 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, Downs syndrom)*  
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*  
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon  
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer  
 • Diabetes  
 • Kronisk lungesykdom, inkludert cystisk fibrose og alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året  
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere 
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)  
 • Hjerneslag  

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre. 

Prioriteringsrekkefølge

Hva er prioriteringsrekkefølgen?

Se siste oppdatering fra FHI her:

Hvem kan få vaksine når?

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper #
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper #
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (merket med * i listen under)  
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander (se listen under)  
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
 8. Alder 55-64 år 
 9. Alder 45-54 år 

Generelt om vaksinen

Hvilken vaksine har Frogn kommune?

Per nå er det kun Pfizer/BioNTech vaksinen Frogn Kommune mottar. Det er ikke mulig å velge hvilken vaksine man ønsker å motta

Jeg er usikker på om akkurat jeg skal ta vaksinen, hvor kan jeg henvende meg?

Dersom du er usikker på om akkurat du kan ta vaksinen må du diskutere dette med din fastlege som har den totale oversikten over din helse.

Generelt om vaksineringen. Tidspunkt m.m.

Jeg er 26 år og skal flytte til utlandet om noen uker. Kan jeg ta vaksinen nå?

Vi er pålagt å følge prioriteringsrekkefølgen i det nasjonale koronavaksinasjonsprogrammet. Yngre uten underliggende sykdommer må vente til vi har vaksinert risikogruppene.

Det passer dårlig å vaksinere seg nå. Kan jeg vente til høsten?

Du kan vente med å registrere deg, men  hvordan vaksinasjonsprogrammet ser ut til høsten er vanskelig å si.

Kan jeg få et offentlig godkjent bevis på at jeg er vaksinert?

Du vil få et vaksinasjonskort når du er vaksinert. Offisielt godkjent bevis blir tilgjengelig på helsenorge.no etter vaksineringen og kan printes ut.

Når kan jeg regnes som beskyttet mot viruset?

En uke etter dose 2

Hva med time til dose 2?

Når du har registrert at du ønsker vaksine vil du få varsel når det er din prioriteringsgruppe som skal vaksineres. Du får da en invitasjon til å velge vaksinetime, og må da velge time både for dose 1 og dose 2.