Koronavaksine

Frogn kommune er i gang med vaksinering mot koronavirus. Du kan nå registrere deg dersom du ønsker å bli vaksinert. Vaksinen er gratis.

Innhold

Slik kan du registrere deg for vaksine 

 Registrer deg for vaksine her                                           Change language Change language

Registrer deg via kommunens nettside
Dersom du ønsker vaksine kan du registrere deg via knappen over. Du må logge deg inn med BankID for å registrere deg.

Dersom du ikke har BankID kan pårørende logge inn med egen BankID og registrere deg.

Personer over 85 år med fastlege i Frogn blir kontaktet av sin fastlege og trenger ikke registrere seg her. Dersom du er over 85 år og har fastlege i annen kommune bes du om å kontakte vaksinetelefonen.

Vaksinetelefonen
Hvis du selv eller noen du kjenner ikke har mulighet til å registrere deg digitalt kan du ringe vaksinetelefonen.

Ring 957 13 000, tastevalg 2. Du kan ringe mellom kl 09.00 og 15.00, mandag til fredag.

Når får du vaksinen?

Fordi vi ennå ikke vet når eller hvor mye vaksine vi får fremover, kan vi dessverre ikke si når du får vaksinen. Vaksinetelefonen kan heller ikke svare på dette.

Alle som har registrer seg vil få en SMS-varsel når det er vaksiner tilgjengelig. Du kan da velge et tidspunkt for vaksinering som passer deg. Man må ha to doser med vaksinen, og kan bestille time for begge samtidig.

Vi varsler når neste prioriteringsgruppe skal vaksineres. Det er ikke nødvendig å ringe kommunen eller legekontoret.

Er du pårørende eller kjenner til eldre med dårlig digital kompetanse, oppfordrer vi deg til å hjelpe disse å følge med.

Vaksinasjonsperioden vil antagelig strekke seg helt frem til over sommeren, melder helsemyndighetene. 

Hvor får du vaksinen?

De aller fleste vil bli vaksinert i regi av kommunen på et midlertidig kommunalt vaksinasjonskontor på Smia.

Hjemmeboende over 85 vaksineres hos fastlege. Enkelte risikogrupper under 65 vil trolig også bli vaksinert av fastlege.

Hvem får vaksinen? 

Alle innbyggere får tilbud om vaksinering. Frogn følger retningslinjene for prioritering gitt av FHI. 

Mens du venter på vaksine er det viktig at smittevernreglene fortsatt blir fulgt! 

Vi oppfordrer alle til å fortsatt følge med på vår hjemmeside for oppdateringer, samt følge med på sms-varsling på telefon.

Dette er prioriteringsrekkefølgen

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper

2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper

3. Alder 75-84 år

4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene: 

 • Organtransplantasjon immunsvikt hematologisk kreftsykdom siste fem år annen aktiv kreftsykdom,
 • pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling,
 • strålebehandling mot lungene eller cellegift) nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene: 

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer  Diabetes. 
 • Kronisk lungesykdom Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens 
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk) 
 • Hjerneslag  Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

*Astma regnes som en kronisk lungesykdom blant personer som regelmessig bruker inhalasjonssteroider eller kortisontabletter. Personer som bruker hurtigvirkende anfallsmedisin av og til regnes ikke å ha en kronisk lungesykdom. 

Helsepersonell:

Helsepersonell som selv har økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 følger prioriteringsrekkefølgen for tilhørende risikogrupper.

På Folkehelseinstituttets sider finner du oppdatert og gjeldende prioriteringrekkefølge, og du kan lese mer om prioriteringen og begrunnelsen for prioriteringen. Les om dette her (fhi.no).

Du blir kontaktet av fastlegen eller kommunen for vaksinasjon når det er din tur.  Følg med på din kommunes nettside for detaljer.

Har du ikke fått SMS-varsel fra Frogn kommune tidligere?

Kommunen varsler innimellom sine innbyggere på SMS når vi ønsker å nå ut med informasjon raskt. Har du ikke fått varsel fra oss? Sjekk om du er oppført med riktige opplysninger og oppdater kontaktinformasjon under. 

Her kan du endre eller legge til kontaktinformasjon

For å sikre at flest mulig blir varslet, benytter vi registre med personer og bedrifter satt sammen av data fra blant annet Folkeregisteret. Det kan dessverre likevel skje at vi mangler informasjon om deg og din familie. Fra denne siden kan du sjekke hvilke opplysninger som er registrert på deg, og legge deg til eller endre oppføringer.

 

Koronavaksine sprøyte

 Vaksinen er gratis og tilbys av helsetjenesten

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper.

Vaksinen er gratis, og det er ikke mulig å betale for å få vaksinen tidligere.

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i Norge og tilhører disse gruppene omfattes av vaksinetilbudet.

Europol har gått ut med varsel om faren for at falske vaksiner vil øke i tiden fremover, derfor minner vi om at all bruk av godkjent koronavaksine i Norge skjer via kommuner og helseforetak. 

Hvordan skal vaksinasjonen skje? 

Vi har rigget organisasjonen for å håndtere logistikk og vaksinering slik at dette blir gjort på en trygg og effektiv måte. Vi har en detaljert plan for gjennomføring av massevaksinering og har trent personellet på dette slik at vi kan vaksinere mange innbygger på kort tid når vi mottar store kvanta med vaksiner. I november kjørt vi en stor øvelse på massevaksinering som gav gode erfaringer for den jobben som nå skal gjøres.

Les mer om hvem som er vaksinert hittil og videre plan nederst på siden

Hvordan virker vaksinen?

Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom.

Vaksinen vil være grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land. 

Effekt

Etter at du har tatt andre dose av vaksinen vil det gå 7 dager før du regnes som beskyttet.

Vaksinene gir en akseptabel effekt, men vi vet ikke hvor lenge effekten av vaksinen vil vare. 

Trygghet

Alle vaksiner har bivirkninger, men de fleste er milde og forbigående. Når vaksiner utvikles, er målet alltid at vaksinene skal gi best mulig effekt med minst mulig bivirkninger. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger. Noen bivirkninger oppdages først når vaksinen tas i bruk, fordi den da gis til flere og mer varierte grupper enn i studiene.

Når vaksinene blir godkjent vil vi vite mye om vanlige og mindre vanlige bivirkninger hos voksne, men sannsynligvis mindre om bivirkninger hos barn, eldre og gravide. Vi vet lite om langtidsbivirkninger etter vaksinasjon. 

Etter at vaksinene er tatt i bruk, overvåker Legemiddelverket sammen med Folkehelseinstituttet om det dukker opp uventede bivirkninger. Det er også et utstrakt internasjonalt samarbeid med de andre landene som tar i bruk de samme vaksinene. I tillegg blir vaksineprodusentene pålagt å gjøre nye systematiske sikkerhetsstudier.

Informasjon om utvikling av koronavaksiner

 

 

 

 

 

Klikk på bildet for å se en film som viser hvordan Koronavaksinen er utviklet og godkjent på rekordtid (ekstern lenke).

Les mer om godkjenning av koronavaksiner på legemiddelverkets hjemmeside (slv.no)

Les mer om koronavaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttets sider (fhi.no)

Kommunens Q&A - spørsmål og svar

Om du ikke har funnet svar på det du lurer på kan du sjekke vår side med spørsmål og svar om koronavaksinen.

Gå videre til Q&A om koronavaksinen her

Dette har skjedd

De første ukene vil vi få relativt få doser med vaksiner. Følg med på hvilke grupper som er vaksinert hittil og vider plan for vaksinering her. 

*Hvert hetteglass gir en dose vaksine til omlag 5-6 personer. Hver person behøver to vaksiner med tre ukers mellomrom. 

Vaksinasjon uke 1-2
 • Alle aktuelle beboere på Ullerud helsebygg mottatt første dose av koronavaksinen
 • Noen eldre hjemmeboende har også allerede fått vaksine av sine fastleger
 • Noe utsatt helsepersonell har fått tilbud om vaksinasjon

Frogn kommune mottok den første leveransen med 11 vaksinehetteglass i uke 1, og totalt 59 beboere på Ullerud helsebygg har fått satt vaksine denne uken. Arbeidet med å vaksinere beboerne på helsebygget fortsetter i uke 2, også da med 11 hetteglass med vaksine.

Videre plan

Fra uke 3 og fremover:

Frogn kommune vil i uke 3 vil motta 9 hetteglass med vaksine. Disse vil da få vaksine:

 • Hjemmeboende eldre over 85 som vil få innkalling til vaksinasjon av sin fastlege.

Personer over 85 uten fastlege i kommunen bes ta kontakt med vaksinetelefonen - telefon 957 13 000 - tastevalg 2.

Alle legekontorene i Frogn vil motta vaksiner fra uke 3, og vaksinedosene fordeles på legekontorene ut fra antall aktuelle pasienter på listene. Det er ikke nødvendig å ringe legekontoret eller Servicetorget; fastlegene vil kalle inn de aktuelle til vaksinering på legekontoret.

Fra uke 4:

Frogn kommune vil motta 27 hetteglass i uke 4.

 • 11 av disse er merket dose 2 til de vaksinerte
 • 16 er til fordeling av de neste på listen

Neste gruppe ut er innbyggere mellom 75 og 84 år, før alle hjemmeboende over 65. Alle som er registrert på adresse i Frogn vil, når det nærmer seg, motta informasjon og link for bestilling av time.

Samlet informasjon om koronavirus i Frogn kommune