Dagens situasjon i barnehagene

Innhold

Barnehagene i Frogn gjør seg nå klare til å ta imot barna på en trygg og god måte

Denne våren har vi fått oppleve det globale utbruddet av koronaviruset SARS-CoV-2 på nært hold. Det har preget alles hverdag. En rekke strenge tiltak har blitt iverksatt for å begrense smitten av viruset, deriblant stenging av skoler og barnehager fra 13. mars. Regjeringen har bestemt at barnehagene gradvis og kontrollert kan gjenåpnes fra 20. april. Frogn kommune følger disse anbefalingene.

Konsekvenser av stengt barnehage

Barnehagen skal være et godt sted å være, med omsorg, lek, læring og trygge rammer for barna. De aller fleste barn har det trygt og godt hjemme, og for dem vil en periode med stengt barnehage ikke ha konsekvenser for utvikling og videre læring. Barn som av ulike grunner er sårbare, vil derimot kunne oppleve negative konsekvenser av de stengte barnehagene.

Hvorfor og hvordan går vi frem ved åpning av barnehagene?

På bakgrunn av de vurderingene og beslutningsgrunnlaget som helsemyndighetene har lagt fram, vurderer Frogn kommune at det er trygt å gjenåpne barnehagene fra 20. april.

Frogn kommune planlegger en gradvis og kontrollert gjenåpning av barnehagene i uke 17. Vi har fått en nasjonal veileder for smittevern i barnehagene som ligger til grunn for gjenåpningen og håndtering av smittevern. Det er viktig at de ansatte gjøres godt kjent med nye ruiner for smittevern og organisering for å gi et best mulig tilbud til alle barn.

Dette innebærer at ikke alle barn vil få tilbud fra 20. april, men i løpet av en 2-ukers periode vil alle ha tilbud om å komme i barnehage.

Barnas åpningstid er fra 08.30- 15.00, og arbeidstid for de ansatte er 08.00- 15.30. Tiden uten barn er til l opplæring, planlegging, evaluering og oppdatering på gjeldende nasjonale føringer.

Uke 17

De yngste barna (fødselsår 2019, 2018 og 2017) gis et gradvis tilbud gjennom tilvennings tilnærmet oppstart de tre første dagene. Dette tilbudet gis i tillegg til søsken av de yngste barna.

Barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og sårbare barn gis tilbud innenfor samme reduserte åpningstid. Om det ikke går ordnes dette med styrer i den enkelte barnehage.

Uke 18

Gradvis åpning fortsetter med samme reduserte åpningstid som i uke 17.

Vi åpner opp for tilbud til samtlige barn i barnehagen. 

Fredag 1. mai: Barnehagen er stengt

Det er trygt for barn å gå i barnehagen

For å begrense smitte har vi nå satt i gang en rekke tiltak i barnehagen. I perioden framover vil vi være ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle gjør en innsats og følger de nye rådene. I barnehagen vil vi være spesielt opptatt av :

  • vaske hender og følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask
  • ha godt renhold i barnehagen
  • vaske leker jevnlig
  • være ekstra mye ute med barna i tiden framover
  • ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte
  • Barn har med egen matpakke til alle måltider

Barnehagen skal fremdeles gi omsorg til barna

Vi skal fremdeles ivareta barnas behov for fysisk omsorg og sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen. Kos og trøst er fortsatt viktig for barna.

Barnehagene planlegger gruppeinndeling og organisering i den enkelte barnehage. Barna deles inn i faste smågrupper med faste voksne, så langt dette lar seg gjøre.

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra

Har barnet ditt symptomer påsykdom, også milde symptomer, skal dere ikke møte i barnehagen. Det er ekstra viktig nå at barna er hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie. Foreldre som har luftveissymptomer, skal ikke følge eller hente barn i barnehagen. Har foreldre eller noen andre i husstanden fått påvist sykdom med koronavirus, skal dere heller ikke møte i barnehagen.

Hvis barnet blir dårlig i barnehagen, må dere hente barnet så fort det lar seg gjøre.

Ikke ta med leker hjemmefra

Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan dere ta med denne. Men det er ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen.

Håndvask er like viktig hjemme som i barnehagen. Vask hendene før dere kommer i barnehagen, og med en gang dere kommer hjem. 

Alle foresatte vil få praktisk informasjon fra styrer om hva som vil gjelde i din barnehage.

Hva skjer med barn i risikogrupper?

Vi har stor forståelse for at du som forelder kan være bekymret dersom ditt barn eller noen andre i familien din som er spesielt utsatt for smitte. Det er din fastlege som avgjør hvem som er i utsatte grupper. Barn i risikogrupper kan fortsatt holdes hjemme dersom det er praktisk mulig for de foresatte. Denne dialogen tar du direkte med din barnehage.

Ordinær foreldrebetaling for barn i barnehage og SFO fra 14.april

Regjeringen har besluttet at foreldre som mottar tilbud i barnehage og SFO skal betale for dette fra og med 14.april.

Pressemelding fra regjeringen ligger her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/opptar-foreldrebetaling-i-barnehage-og-sfo-igjen/id2697221/

Dette innebærer at foreldre som har et tilbud i barnehage og SFO skal betale for tilbudet på ordinær måte fra og med tirsdag 14.april. Dette gjelder uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Det gis ingen unntak for familier med barn som er definert som sårbare og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner.

Foreldre som har tilbud om plass i barnehage eller SFO, men som av ulike grunner velger å ikke benytte seg av plassen, må også betale.

For mange familier vil det kunne være utfordrende å betale full pris i barnehagen ettersom en del foreldre har hatt reduksjon i inntekt som følge av for eksempel permitteringer.  Dere kan da søke om redusert foreldrebetaling.

Søknadskjema redusert foreldrebetaling: https://www.frogn.kommune.no/globalassets/enheter/barnehager/spesialpedagogisk-team/skjema-redusert-foreldrebetaling-2019.pdf

For perioden fra 13.mars til 13.april skal ingen foreldre, heller ikke de som har vært omfattet av unntaksbestemmelsene, betale for barnehage eller SFO. Fratrekket for den stengte måneden ble gitt i form av betalingsfri april faktura. De private barnehagene skal ha tilsvarende ordninger.

Har du spørsmål?           

Hvis du fortsatt sitter og lurer på noe om gjenåpning av barnehagene 20. april, kan du sende ditt spørsmål til styreren i din barnehage. 

Spørsmål som gjelder ditt barn spesifikt, tar du direkte med barnehagen eller fastlegen.

Veilederen om smittevern i barnehager kan du lese her:

 https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/