Barn og unge og foresatte

Her finner du informasjon fra skolene og barnehagene og informasjon til barn, unge og foreldre om korona

Innhold

Vil du snakke med noen? 

Kontakt skolehelsetjenesten ved din skole, vi er på jobb! 

Frogn kommunes hjelpetelefon: 915 29 905 (8-16)

Døgnåpne telefoner: 

  • Alarmtelefonen for barn og unge, tlf. 116 111
  • Mental helses hjelpetelefon, tlf. 116 123
  • Kirkens SOS, tlf. 22 40 00 40 
  • Legevakten, tlf. 116 117

Chattetjenester:

  • soschat.no (alle dager kl.18:30 -22:30 )
  • korspaahalsen.rodekors.no (alle dager kl.14 -22 )
  • mentalhelseungdom.no (mandag, tirsdag og torsdag kl.17-20 )
  • sidetmedord.no (alle dager kl.18 -02 )
  • ung.no

Skoler og barnehager

Kommuneoverlege, enhetsleder for barnehagene og enhetsleder for Frognskolen oppfordrer foreldre og foresatte til å fortsette å forebygge smitte og følge retningslinjer og råd som er gitt. Skoler og barnehager vil til enhver tid følge gjeldende trafikklys-situasjon, og skolene vil sende ut informasjon til foresatte via Transponder. 

Les om dagens situasjon for Frognbarnehagene her

Les om dagens situasjon for Frognskolene her

Kommunale tjenestetilbud for barn og unge

For informasjon om de kommunale helsetjenestene for barn og unge, blant annet helsestasjonene, familietjenesten, PPT og barneverntjenesten, trykk her.

Slik snakker du med barn om koronavirus

Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus, og Helsedirektoratet har laget en film som retter seg mot barn og unge. I filmen svarer Helen (lege i Helsedirektoratet) på spørsmålene fra Hermine på 13 år.

Se filmen på YouTube her

Les om hva klinikk for krisepsykologi i Bergen har skrevet om hvordan vi kan snakke med barn om koronavirus 

Helsedirektoratets råd om å snakke med barn og unge om koronavirus/covid-19