Organisasjon

Innhold

Hvordan er vi organisert?

Frogn kommune er organisert i to nivåer. Øverst finner vi rådmannen og kommunalsjefer, også kalt rådmannsgruppen. Deretter følger enhetsledere som danner neste nivå. Enhetslederen har ansvaret for driften og de tjenestene som den leverer. Enhetene kan også ha ulike virksomheter knyttet til sitt område, slik som ett sykehjem eller en barnehage.

Klikk her for organisasjonkart

 

Rådmannsgruppen

Rådmann Harald Karsten Hermansen
Mobiltelefon +47 926 00 794
E-post harald.hermansen@frogn.kommune.no
Kommunalsjef Olav Neander
Mobiltelefon +47 456 61 685
E-post olav.neander@frogn.kommune.no
Kommunalsjef Randi Margrethe Tornås
Mobiltelefon +47 995 53 033
E-post randi.tornaas@frogn.kommune.no
Kommunalsjef Fritz Solhaug
Mobiltelefon +47 901 38 967
E-post fritz.solhaug@frogn.kommune.no

Enhetsledere

Her er Frogn kommunes nye ledergruppe fra 1. september 2017:

 • Enhet for økonomi, digitalisering og IKT - enhetsleder Jo-Ragnar Finserås, mob: 41531305
 • Enhet for HR, politisk sekretariat og service - enhetsleder Wenche Korpberget 
 • Enhet for samfunnsplanlegging - enhetsleder Anne-Bergitte Thinn 
 • Enhet for eiendom - enhetsleder Bjørn Edholm
 • Enhet for frognskolen - enhetsleder Linda Langaas Vamnes
 • Enhet for psykososialt arbeid - enhetsleder Anne Irene Bollestad
 • Enhet for barnehager - enhetsleder Hege Therese Skarbø Berle
 • Enhet for teknisk drift og forvaltning - enhetsleder Otto Schacht
 • Ullerud Helsebygg - enhetsleder Ane Nordskar
 • NAV - enhetsleder Gro Ravne
 • Enhet for kultur og frivillighet - enhetsleder Pål Mørk
 • Enhet for helse, omsorg og koordinering - enhetsleder Maria Nordlander Flatøy
 • Enhet for tilrettelagte tjenester- enhetsleder Therese Steen-Johansen

Politisk

Odd Haktor Slåke 
Telefon mobil: 415 313 03 
E-post: odd.haktor.slake@frogn.kommune.no