Organisasjon

Innhold

Hvordan er vi organisert?

Frogn kommune er organisert i to nivåer. Øverst finner vi rådmannen og kommunalsjefer, også kalt rådmannsgruppen. Deretter følger enhetsledere som danner neste nivå. Enhetslederen har ansvaret for driften og de tjenestene som den leverer. Enhetene kan også ha ulike virksomheter knyttet til sitt område, slik som ett sykehjem eller en barnehage.

Klikk her for vårt organisasjonkart

Rådmannsgruppen

Rådmann Harald Karsten Hermansen
Mobiltelefon +47 926 00 794
E-post harald.hermansen@frogn.kommune.no
Kommunalsjef Olav Neander
Mobiltelefon +47 456 61 685
E-post olav.neander@frogn.kommune.no
Kommunalsjef Fritz Solhaug
Mobiltelefon +47 901 38 967
E-post fritz.solhaug@frogn.kommune.no

Enhetsledere

Her er Frogn kommunes ledergruppe:

 • Enhet for økonomi, digitalisering og IKT - enhetsleder Jo-Ragnar Finserås
 • Enhet for HR, politisk sekretariat og service - enhetsleder Wenche Korpberget 
 • Enhet for samfunnsplanlegging - enhetsleder Anne-Bergitte Thinn 
 • Enhet for eiendom - konst. enhetsleder Hege Therese Skarbø Berle
 • Enhet for frognskolen - enhetsleder Linda Langaas Vamnes
 • Enhet for psykososialt arbeid - enhetsleder Anne Irene Bollestad
 • Enhet for barnehager - konst. enhetsleder Ann-Ireen Jørgensen
 • Enhet for teknisk drift og forvaltning - enhetsleder Gro Ravne
 • Ullerud Helsebygg - enhetsleder Ane Nordskar
 • NAV - enhetsleder Abdoulaye Mar
 • Enhet for kultur og frivillighet - enhetsleder Hanne Løkka
 • Enhet for helse, omsorg og koordinering - enhetsleder Maria Nordlander Flatøy
 • Enhet for tilrettelagte tjenester - enhetsleder Therese Steen-Johansen

Politisk

Odd Haktor Slåke 
Telefon mobil: 415 313 03 
E-post: odd.haktor.slake@frogn.kommune.no