Organisasjon

Innhold

Hvordan er vi organisert?

Frogn kommune er organisert i to nivåer. Øverst finner vi rådmannen og kommunalsjefer, også kalt rådmannsgruppen. Deretter følger enhetsledere som danner neste nivå. Enhetslederen har ansvaret for driften og de tjenestene som den leverer. Enhetene kan også ha ulike virksomheter knyttet til sitt område, slik som ett sykehjem eller en barnehage.

Rådmannsgruppen

Rådmann Harald Karsten Hermansen
Mobiltelefon 926 00 794
E-post harald.hermansen@frogn.kommune.no
Kommunalsjef Olav Neander
Mobiltelefon 456 61 685
E-post olav.neander@frogn.kommune.no
Kommunalsjef Randi Margrethe Tornås
Mobiltelefon +47 995 53 033
E-post randi.tornaas@frogn.kommune.no

Enhetsledere

Her er Frogn kommunes nye ledergruppe fra 1. september 2017:

• Enhet for økonomi, digitalisering og systemutvikling - enhetsleder Jo-Ragnar Finserås
• Enhet for Personal, organisasjon og politisk tjenester og service - enhetsleder Wenche Korpberget (pt i kommunalsjefstilling - vikar: Hege Therese S. Berle)
• Enhet for samfunnsplanlegging - enhetsleder Anne-Bergitte Thinn
• Enhet for Eiendomsforvaltning - enhetsleder Bjørn Edholm
• Enhet for Frognskolen - enhetsleder Linda Langaas Vamnes
• Enhet for Barn, unge, familier og psykisk helse og rus - enhetsleder Anne Irene Bollestad
• Enhet for barnehage - enhetsleder Hege Therese Skarbø Berle
• Enhet for kommunalteknikk, idrett/ byggesak og geodata - enhetsleder Otto Schacht
• Enhet for pleie- og omsorg i institusjon - enhetsleder Ane Nordskar
• NAV - enhetsleder Gro Ravne
• Enhet for Kultur og frivillighet - enhetsleder Pål Mørk
• Enhet for hjemmetjenester, helse og koordinering - enhetsleder Maria Nordlander Flatøy
• Enhet for utvikling, tilrettelegging og omsorg - enhetsleder Therese Steen-Johansen

Politisk

Odd Haktor Slåke 
Telefon: jobb: 64 90 60 06  mobil: 415 313 03 
E-post: odd.haktor.slake@frogn.kommune.no