Organisasjon

Innhold

Hvordan er vi organisert?

Frogn kommune er organisert i to nivåer. Øverst finner vi rådmannen og to kommunalsjefer, også kalt rådmannsgruppen. Deretter følger 21 enhetsledere som danner neste nivå. Enhetslederen har ansvaret for driften og de tjenestene som den leverer. Enhetene kan også ha ulike virksomheter knyttet til sitt område, slik som ett sykehjem eller en barnehage.

Rådmannsgruppen

Rådmann Harald Karsten Hermansen
Mobiltelefon 926 00 794
E-post harald.hermansen@frogn.kommune.no
Kommunalsjef Olav Neander
Mobiltelefon 456 61 685
E-post olav.neander@frogn.kommune.no
Kommunalsjef Wenche Korpberget (konstituert)
Mobiltelefon 951 55 363
E-post wenche.korpberget@frogn.kommune.no
Kommunalsjef Randi Margrethe Tornås
Mobiltelefon +47 995 53 033
E-post randi.tornaas@frogn.kommune.no

Enhetene

Barn, unge og familier

Enhetsleder Anne Irene Bollestad
Telefon 64 90 62 71
Mobiltelefon 415 31 429
E-post anne.bollestad@frogn.kommune.no

Barnehager

Enhetsleder Hege Therese Skarbø Berle
Telefon 64 90 64 10
Mobiltelefon 48 16 97 60
E-post hege.berle@frogn.kommune.no

Dal skole

Enhetsleder Linda Langås Vamnes
Telefon 64 90 59 40
Mobiltelefon 415 31 436
E-post linda.vamnes@frogn.kommune.no

Drøbak skole

Enhetsleder Jon Grønli
Telefon 64 90 66 01
Mobiltelefon 415 31 423
E-post jon.gronli@frogn.kommune.no

Dyrløkkeåsen skole

Enhetsleder Trond Kristensen
Telefon 64 90 68 02
Mobiltelefon 988 85 497
E-post trond.kristensen@frogn.kommune.no

Eiendomsforvaltning

Enhesleder Bjørn Edholm
Telefon 64 90 60 00
E-post bjorn.edholm@frogn.kommune.no

Heer skole

Enhetsleder Mette Skaarnæs
Telefon 64 90 52 40
Mobiltelefon 958 53 760
E-post mette.skaarnaes@frogn.kommune.no

Helse og koordinering

Enhetsleder Bjørg Astrid Johannessen
Telefon 415 31 308
E-post bjorg.johannessen@frogn.kommune.no

Hjemmebaserte tjenester

Enhetsleder Aud Palm
Telefon 60 90 64 52
Mobiltelefon 415 31 370
E-post aud.palm@frogn.kommune.no

IKT og service

Enhetsleder Rolf Moe
Telefon 64 90 60 40
E-post rolf.moe@frogn.kommune.no

Kultur og fritid

Enhetsleder Pål Mørk
Telefon 64 90 63 14
Mobiltelefon 995 88 152
E-post pal.mork@frogn.kommune.no

Miljø, idrett og kommunalteknikk

Enhetsleder Otto Schacht
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 941 66 380
E-post otto.schacht@frogn.kommune.no

NAV Frogn

Enhetsleder Gro Ravne
Telefon 67 25 74 90
Mobiltelefon 482 72 495
E-post gro.ravne@nav.no

Personal, organisasjon og politikk

Enhetsleder Wenche Korpberget
Telefon 64 90 62 20
Mobiltelefon 951 55 363
E-post wenche.korpberget@frogn.kommune.no

Pleie og omsorg i institusjon

Pleie og omsorg i institusjon

Enhetsleder Ane Nordskar
Telefon 64 90 65 08
Mobiltelefon 924 12 722
E-post ane.nordskar@frogn.kommune.no

Psykisk helse og rustjenester

Enhetsleder Britt Sakkariassen
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 415 31 430
E-post britt.sakariassen@frogn.kommune.no

Samfunnsutvikling

Enhetsleder utlyses juni 17
Telefon  
Mobiltelefon  
E-post  

Seiersten ungdomsskole

Enhetsleder Kjell Gunnar Moen
Telefon 64 90 58 00
Mobiltelefon 415 31 440
E-post kjell-gunnar.moen@frogn.kommune.no

Sogsti skole

Enhetsleder Katrine Kongshaug
Telefon 64 90 63 47
Mobiltelefon 402 31 231
E-post katrine.kongshaug@frogn.kommune.no

Utvikling, tilrettelegging og omsorg

Enhetsleder Therese Johansen
Telefon 64 90 65 19
Mobiltelefon 452 20 577
E-post therese.johansen@frogn.kommune.no

Økonomi

Enhetsleder jo-ragnar.finseras@frogn.kommune.no
Telefon 64 90 60 50
Mobiltelefon 415 31 305
E-post jo-ragnar.finseras@frogn.kommune.no

Politisk

Odd Haktor Slåke 
Telefon: jobb: 64 90 60 06  mobil: 415 313 03 
E-post: odd.haktor.slake@frogn.kommune.no