Om Frogn kommune

Om Frogn

Frogn kommune ligger vakkert til ved Oslofjordens østside. Byen Drøbak har kino, gjestehavn, mange hyggelige butikker og kafeer, et yrende kulturliv og fine bademuligheter. Kommunen har også et aktivt idrettslag, full dekning med barnehager, kjøpesenter, golfbane og spennende kulturlandskap. Kommunen har nærmere 16.000 innbyggere. Kommunens organisasjon består av om lag 870 årsverk. Frogn kommune kjennetegnes av velutviklede tjenester, balansert økonomi og kompetente medarbeidere.

Kommunens drift de senere årene er endret. Vi får nye oppgaver og har en befolkning i endring. Dette krever en annen måte å tenke og jobbe på for oss som organisasjon. Vår viktigste ressurs og de som leverer gode tjenester til innbyggerne hver dag er de ansatte i Frogn kommune.

Våre vennskapskommuner 

En kommunes internasjonale engasjement kan gi nyttige impulser utenfra og slik bidra til å bedre kommunens tjenestetilbud. Det er også positivt å bidra til utvikling av andre kommuner. Vennskapskommunesamarbeidet i Frogn kommune er basert på uformell kontakt mellom politikere, administrasjon eller frivillige organisasjoner i vennskapskommunene etter behov.

Våre vennskapskommuner:

  • Åmål kommune, Sverige
  • Loima kommune, Finland
  • Türi kommune, Estland
  • Kuldiga, Latvia
  • Berlin, Tyskland
  • Osaka, Japan
  • Golfo Aranci, Sardinia, Italia

Vil du vite mer om Frogn kommune og hvordan vi er organisert? Se mer her