Mobbing

Mobbing i skolen

Hva kan du gjøre hvis du eller noen andre elever blir mobbet?

I opplæringsloven 9A, så er det bestemt at alle elever skal ha det trygt og godt på skolen. Det betyr at du har rett til å få hjelp hvis du blir mobbet eller krenket på skolen. Rektor har ansvar for å stanse mobbingen.

Mobbing er ikke alltid så lett å oppdage. Derfor er det viktig at du forteller en voksen om at du blir mobbet, slik at de kan hjelpe deg. Om du ikke har det trygt eller godt på skolen så bør du og/eller dine foreldre/foresatte snakke med kontaktlærer, rektor eler en annen voksen på skolen om dette. Skolen har plikt til å undersøke saken, og rektor er ansvarlig for at det lages en plan for hvordan de skal hjelpe de til å få det bedre på skolen. De på skolen skal ta bekymringene dine på alvor, men hvis du synes det er vanskelig eller skummelt å fortelle, så kan du kontakte mobbeombudet.

Skolene i Frogn Kommune har en egen plan for arbeidet rettet mot å skape og ivareta et godt psykososialt miljø i skolen. Den kan du lese her.

Hva gjør du om du ikke opplever at skolen tar deg på alvor?

Hvis mobbingen fortsetter etter at man har sagt ifra, eller man ikke føler rektor har gjort nok for at man skal få det bedre, kan man sende en klage til Fylkesmannen. Det kan man gjøre en uke etter at rektor har fått beskjed.

Hvis Fylkesmannen ikke mener at skolen har gjort det de skal, vil Fylkesmannen lage et vedtak hvor det står hva skolen må gjøre for at du skal få det bedre.

Hvis du ikke føler Fylkesmannen heller ikke har gjort en god nok jobb for at du skal få det bedre, så kan man sende en klage til Utdanningsdirektoratet.

Barneombudet har laget en klagemal for mobbing, hvor du kan fylle inn klagen din.

Når du selv har mobbet

Også når du selv har mobbet andre, så har du fortsatt en rett til å bli hørt og du har rett til å ha det trygt og godt på skolen. Noen ganger så kan man være uenig i at man har mobbet noen andre. Det betyr ikke nødvendigvis at det ikke er mobbing. Kanskje man tenkte at det bare var erting eller tull, men så endte man opp med å såre noen. Kanskje man har vært veldig sint inni seg, og lot det gå utover noen andre. Eller kanskje man sto og så på mens noen ble mobbet, men ikke prøvde å stoppe det, eller kanskje lo av situasjonen sammen med de andre. Det kan være mange grunner til at man kan ha vært involvert i mobbing. Snakk med en voksen du stoler på, om du er i tvil eller tenker du kan ha mobbet noen. Du har en rett til å bli hørt og ha det trygt og godt på skolen, også når du har gjort noe du kanskje angrer på.

Mobbeknapp

Opplæringsloven stiller store krav om et godt læringsmiljø som skal fremme både læring og trivsel for alle elever. Melder vil bli varslet om rutinene og oppringt av skolen så fort som mulig.  

Alle opplysninger behandles konfidensielt. 

 

Mobbing i barnehagen

Hva gjør jeg om mitt barn blir mobbet i barnehagen?

Mobbing kan også skje i barnehagen. Dette kan skje ved at andre barn plager eller utestenger et barn, eller at barn blir krenket av en voksen i barnehagen. Har du mistanke om eller vet at et barn blir mobbet eller ikke har det bra i barnehagen, ta kontakt med barnehagens ledelse. Barnehagen skal undersøke og sørge for at barnet får en opplevelse av å være en betydningsfull person i fellesskapet.

Barnehagene i Frogn Kommune har en egen plan for arbeidet rettet mot å skape og ivareta et godt psykososialt miljø i barnehagen. Den kan du lese her.

Ønsker du mer informasjon eller veiledning?

Opplæringsloven 

Nullmobbing.no Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter. 

Barnevakten.no Her kan du få råd og informasjon om barn og medier. 

Medietilsynet Her kan du finne informasjon om nettvett og hvordan vi kan hjelpe barn til å bli kompetente mediebrukere

Slettmeg.no Gratis råd- og veiledningstjeneste for deg som føler deg krenket på nett. Gir deg nyttig informasjon om hvordan du kan gå frem for å få slettet ting på nettet.

Kors på Halsen Trenge du noen å snakke med? Snakk med en trygg voksen gratis, trygt og anonymt på telefon, chat eller mail.

Snakkommobbing.no chat-tjeneste for deg mellom 9-19 for de som er berørt av mobbing, uansett om du mobber andre, er tilskuer eller blir mobbet selv.