Mobbeombudet i Frogn kommune

Anette Einan Enoksen er Mobbeombudet for Frogn kommune. Mobbeombudet skal bidra til å sikre barn og unge i Frogn et godt psykososialt miljø i barnehage, grunnskolen og på fritiden. Mobbeombudet er et lavterskeltilbud, som betyr at det skal være lav terskel for å ta kontakt.

Hva kan Mobbeombudet bistå med?

Mobbeombudet gir informasjon og veiledning relatert til mobbing. Mobbeombudet kan blant annet gi informasjon om forebygging av mobbing, gi informasjon om rettigheter, gi råd om hvordan foresatte eller elever skal gå frem for å kontakte skolen eller barnehagen, gi veiledning til ansatte for å sikre at barna og ungdommen har det trygt og godt, og mer.

Hvem kan ta kontakt med Mobbeombudet?

Alle som ønsker informasjon eller veiledning om mobbing eller psykososialt miljø kan ta kontakt med mobbeombudet. Det kan være elever, foresatte, ansatte eller ledere i skolen eller barnehagen, eller andre som ønsker informasjon eller veiledning.

Mobbeknapp

Opplæringsloven stiller store krav om et godt læringsmiljø som skal fremme både læring og trivsel for alle elever. Melder vil bli varslet om rutinene og oppringt av skolen så fort som mulig.  

Alle opplysninger behandles konfidensielt. 

Kontaktinformasjon

Tlf.: 400 27 356
E-post: anette.enoksen@frogn.kommune.no
Facebook: Mobbeombudet i Frogn
Snapchat: mobbeombudfrogn