#jobberikommunen

Vi er stolte av våre ansatte! Møt noen av dem som #jobberikommunen.

Sarah på Ullerud helsebygg

Inger på servicetorget

Svenna i teknisk drift

Bente på Fugleveien

Kristoffer på økonomi

Agnes på Ullerud Helsebygg

Pernille i miljø, idrett og kommunalteknikk

Trond i vann og avløp

 Guro i politiske tjenester

Toni i Ullerud barnehage