#jobberikommunen

Vi er stolte av våre ansatte! Møt noen av dem som #jobberikommunen.

Eli

Rune

Odd

Anne ved Frogn opplæringssenter

Marianne ved IKT

Svein Tore ved Ullerud helsebygg

Ragnhild er boligkonsulent ved eiendomsavdelingen

Mads ved kulturskolen

Kristoffer er lærer ved Sogsti skole

Beth Maria ved NAV Flyktningtjenester

Eivind ved Teknisk drift og forvaltning

Annette er gartner på teknisk drift og forvaltning

Bente på ressurssenteret på Ullerud

Sarah på Ullerud helsebygg

Inger på servicetorget

Svenna i teknisk drift

Bente på Fugleveien

Kristoffer på økonomi

Agnes på Ullerud Helsebygg

Pernille i miljø, idrett og kommunalteknikk

Trond i vann og avløp

 Guro i politiske tjenester

Toni i Ullerud barnehage