Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale for Holt Park 24.02.2021

Utbyggingsavtale for Holt Park ble vedtatt av kommunestyret 18.05.2020 (sak 48/20).

Innhold

Som ledd i en større omorganisering av selskapsstrukturen i Holt Park Holding KS og datterselskaper, har Holt Park Holding KS siden blitt oppløst. Selskapets virksomhet, herunder selskapets rettigheter og plikter etter utbyggingsavtalen har blitt overført til Oslo Logistikkpark Drøbak AS som igjen har overdratt samtlige av sine rettigheter og plikter etter utbyggingsavtalen til sine datterselskaper. Både utbyggingsavtalen og transportavtalen er nå signert av partene.

Utbyggingsavtalen gjelder i hovedsak opparbeiding av tekniske anlegg og infrastruktur i tilknytning til oppføring av industribygg, og gjelder prosjekt på følgende eiendommer: gnr. 62/bnr. 48 og gnr. 33/bnr. 23.

Du kan lese den undertegnede versjonen av utbyggingsavtalen (inkl. transportavtalen) som følger nedenfor.

Utbyggingsavtalen kan ikke påklages. Det fremgår av plan- og bygningsloven § 17-5.