Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale for Vestbyveien 103 og 105

25.06.2021

Innhold

Fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for Vestbyveien 103 og 105, gnr. 1, bnr. 84 og gnr. 1 bnr. 94, ble godkjent av kommunestyret den 15. juni 2021. Avtalen er nå undertegnet av begge parter.

Utbyggingsavtalen gjelder gjennomføring av reguleringsplan for Vestbyveien 103 og 105, plan nr. 001-0900, og omfatter hovedsakelig etablering av fortau langs deler av Vestbyveien og offentlig gangsti gjennom planområdet.

Utbyggingsavtalen kan ikke påklages. Dette fremgår av plan- og bygningsloven § 17-5.

Dokumenter

Fremforhandlet forslag til utbyggingsavtale for Vestbyveien 103 - 105