Kunngjøring av inngått utbyggingsavtale for Kolstad og Klommestein skog

24.11.2020.

Innhold

Utbyggingsavtale for Kolstad og Klommestein skog ble godkjent av kommunestyret mandag den 2. november 2020, og er nå undertegnet av partene. 

Utbyggingsavtalen gjelder i grove trekk gjennomføring av deler av Områdeplanen for Kolstad, Klommestein skog og Odalen, og etablering av ny offentlig infrastruktur i området. Avtalen omfatter etablering av bl.a. nordre tverrvei mellom Åsveien og Vestbyveien, vann- og avløpsanlegg, gangbro fra Kolstad til Fugleveien og ny pendlerparkering på Kolstad. Du kan lese den undertegnede versjonen av utbyggingsavtalen  her. 

Utbyggingsavtaler kan ikke påklages. Dette fremgår av plan- og bygningsloven § 17-5.