Kunngjøring - utbyggingsavtale for Holt Park

29.08.2019.

Innhold

Revidering utbyggingsavtale Holt Park

I henhold til plan og bygningsloven av 27.juni 2008 § 17-4 første og fjerde ledd, varsles det om at Frogn kommune ved enhet for Teknisk drift og forvaltning starter opp forhandlinger om revidering av utbyggingsavtale for Holt Park.

Det startes opp forhandlinger med Holt Park Holding KS, org. nr. 899 511 182 på følgende eiendommer:

  • gnr. 62/bnr. 48, Holtbråtveien 145 med flere. Se vedlagte plankart.

Utbyggingsavtalen har tilknytning til reguleringsplan for Holt Park, vedtatt av Frogn kommunestyre 13.12.2010, plan nr. 062-0100 og detaljregulering vedtatt 25.02.2013, plan nr. 062-0101.

Reforhandling av utbyggingsavtalen vil i hovedsak gjelde oppføring av industribygg og opparbeiding av tekniske anlegg og infrastruktur i tilknytning til prosjektet.

Den fremforhandlende avtalen legges ut til offentlig ettersyn før det fremmes til politisk behandling.

Innspill til forhandlingene kan rettes skriftlig til Rådmannsgruppen; e-post: postmottak@frogn.kommune.no; postadresse: Postboks 10, 1441 Drøbak. Merk henvendelse med saksnummer 19/02805.

Dokumenter