Støttekontakt

Innhold

Hva er en støttekontakt?

En støttekontakt er en person som hjelper og bistår de som opplever at det er vanskelig selv å ivareta sin egen fritid. Det er vanlig at ett støttekontaktoppdrag har en varighet på 1 - 4 timer i uken.

Hvem kan få støttekontakt?

Barn og voksne som trenger litt ekstra hjelp og støtte for å delta på fritidsaktiviteter og være med på sosiale arrangementer med mer kan søke om å få støttekontakt. I Frogn kommune gis tilbudet som støttekontakt enten i form av grupper eller at  en person har en egen støttekontakt.

Det er søknadskontoret som vurderer om en person fyller kravene for å få støttekontakt.

Hvordan søke om støttekontakt?

Ta kontakt med søknadskontoret på tlf. 901 49 700 for å få informasjon om søknadskjema eller klikk her:

Klikk her for å søke helse og omsorgstjenester (.pdf)

Klikk her for Word-versjon

Skjema sendes inn via e-post til postmottak@frogn.kommune.no eller i vanlig post til:

Frogn kommune
Søknadskontoret helse og omsorg
Postboks 10 1441 Drøbak

 

Vil du bli støttekontakt?

Er du en person som er sosial, utadvendt, omgjengelig og som liker å hjelpe andre mennesker kan dette være jobben for deg. I Frogn kommune er det alltid behov for støttekontakter. Ta kontakt for en uformell prat. Det kreves politiattest for å bli godkjent som støttekontakt i Frogn kommune.

Kontakt

Margreta Dolve Lund
margreta.lund@frogn.kommune.no
Tlf: 415 31 307

Om enheten

Enhet for Tilrettelagte tjenester
Enhetsleder Anette Trondal Olsen
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 465 08 119
E-post Anette Trondal Olsen
Enhetens hovedoppgaver og mål:

Badeparken

Tilrettelagte tjenester yter bistand til personer med et bistandsbehov og/eller til pårørende med en særlig tyngende omsorgbyrde.

Tjenestene vi gir er:

  • Omsorgsstønad og støttekontakt tjenester
  • Individuell avlastning og avlastning i bolig
  • Ambulerende tjenester 
  • Arbeids- og aktivitetssenter 
  • Omsorgsboliger med heldøgns bemanning

Enheten er ansvarlig for kjøpe av:

  • Heldøgns helse og omsorgstjenester, for målgruppen
  • VTA (varig tilrettelagte arbeidsplass)  

En brukerne kan motta flere komplimenterende tjenester ut fra en helhetlig og brukerrettet vurdering. Det som kan skille enhet "Tilrettelagte tjenester" fra andre enheter, er når en tjenestemottaker/ pårørende er i behov av våre tjenester, vil behovet øke i takt med "gapet" mellom normalutvikling og en bruker med særskilte behov. Våre brukere følger vi ofte gjennom hele deres liv.                                     

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat