Omsorgsstønad

Innhold

Hva er omsorgsstønad?

Omsorgsstønad er betaling for privat omsorgsarbeid som utføres for personer som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Hvem kan få omsorgsstønad?

Omsorgsstønadkan gis til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid og omfatter både frivillige omsorgsytere og foreldre/pårørende med omsorgsplikt for mindreårige barn.

Ingen har en lovfestet rett til omsorgsstønad, men kommunen har en plikt til å tilby ordningen. Kommunen plikter også å gi nødvendig pårørendestøtte, i form av veiledning, opplæring og avlastning, samt øvrige tjenestetilbud til den du har omsorg for.

Ønsker du mer informasjon om omsorgsstønad?

Margreta Dolve Lund eller Søknadskontoret.

margreta.lund@frogn.kommune.no

Tlf: 41531307/64906200

Søke om omsorgsstønad

Ta kontakt med søknadskontoret på tlf 64906200 for informasjon om søknadskjema eller klikk her:

Klikk her for å søke helse og omsorgstjenester (.pdf)

Klikk her for Word-versjon

Skjema sendes inn via e-post til postmottak@frogn.kommune.no eller i vanlig post til:

Frogn kommune
Søknadskontoret helse og omsorg
Postboks 10 1441 Drøbak

Om enheten

Enhetsleder Therese Johansen
Telefon  
Mobiltelefon 452 20 577
E-post therese.johansen@frogn.kommune.no