Omsorgsboliger

Innhold

Hva er omsorgsbolig?

Omsorgsbolig i Tilrettelagte tjenester er boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Per i dag er det personal tilstede for å bistå døgnet rundt.

Omsorgsboligene er trivelige og gir heldøgns tjenester til  voksne med nedsatt funksjonsevne. Det er mange engasjerte og flinke ansatte som sammen med herlige beboere skaper et aktivt, sosialt og hyggelig miljø i omsorgsboligene.

Personalet gir hjelp, opplæring og tilrettelegger slik at beboerne mestrer dagliglivets ferdigheter og får en meningsfylt hverdag både innenfor og utenfor boligen.

 

Hvilke omsorgsboliger finnes?

Det finnes 3 omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Disse tre er Einebu omsorgsboliger, Fugleveien omsorgsboliger og Haukåsen omsorgsboliger. Utover disse tre er det planlagt ny omsorgsboliger på Belsjø.

Einebu Omsorgsboliger

Einebu disponerer 10 kommunale leiligheter med fellesareal (stue/kjøkken) fordelt på to etasjer.

Beboerne leier sin egen leilighet av kommunen og vi har en egen personalbase. Vi har et godt faglig kvalifisert personale og en god blanding av kvinner og menn som arbeider der.

Målet er: ”Einebu omsorgsbolig skal være et godt sted å bo og et godt sted å arbeide”.

Kontaktinformasjon

Siv Engelien
Tlf: 64 90 87 40/41 / 41531417
siv.engelien@frogn.kommune.no  

Fugleveien Omsorgsboliger

Fugleveien omsorgsboliger består av 10 leiligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne fordelt på tre etasjer. Hver beboer har egen leilighet. Størrelsen på leilighetene varierer. Fugleveien disponerer også felles stue og kjøkken i to av etasjene.

Vi har et godt faglig kvalifisert og engasjert personale som jobber for å gi beboerne et godt sted å bo.

Kontaktinformasjon

Helene Stang

helene.stang@frogn.kommune.no
Tlf: 64906144

Haukåsen omsorgsboliger

Haukåsen omsorgsbolig er den største samlokaliserte boligen i Frogn kommune. På Haukåsen eier eller leier beboerne leilighetene. Omsorgsboligen gir tjenester knyttet til 13 beboere fordelt på 3 team. Vi har 2 personalbaser som består av ansatte med høy kompetanse og lang erfaring tilknyttet tjenestene vi gir.

Team 1 tilbyr tilrettelagte tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming og/ eller med nedsatt funksjonsevne.

Team 2 bistår mennesker innenfor autismespekteret.

Boligen ligger idyllisk til på Haukåsen borettslag i Drøbak, med flotte og store uteområder. Det tilhører en stor parkeringsplass for besøkende, beboere og ansatte.

Kontaktinformasjon

Anita Løe Brenden
Tlf: 415 31 310
anita.brenden@frogn.kommune.no

Belsjø omsorgsboliger

Belsjø omsorgsboliger er under planlegging.

Om enheten

Enhetsleder Therese Johansen
Telefon  
Mobiltelefon 452 20 577
E-post therese.johansen@frogn.kommune.no