Omsorgsboliger

Innhold

Hva er omsorgsbolig?

Omsorgsbolig i U2 (utvikling, tilrettelegging og omsorg) er boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Per i dag er det personal tilstede for å bistå døgnet rundt.

Hvilke omsorgsboliger finnes?

Det finnes 3 omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Disse tre er Einebu omsorgsboliger, Fugleveien omsorgsboliger og Haukåsen omsorgsboliger. Utover disse tre er det planlagt at Belsjø omsorgsboliger skal stå klart i 2018.

Einebu Omsorgsboliger

Einebu omsorgsboliger består av 10 leiligheter og en personal base. Hver beboer har egen leilighet. Størrelsen på leilighetene varierer. Boligen har også to felleskjøkken og stuer. Einbu er "Et godt sted å bo, et godt sted å arbeide".

Kontaktinformasjon

Siv Engelien
Tlf: 64 90 87 40/41 / 41531417
siv.engelien@frogn.kommune.no  

Fugleveien Omsorgsboliger

Fugleveien omsorgsboliger består av 10 leiligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne fordelt på tre etasjer. Hver beboer har egen leilighet. Størrelsen på leilighetene varierer. Fugleveien disponerer også felles stue og kjøkken i to av etasjene.

Kontaktinformasjon

Berit Rønning
berit.ronning@frogn.kommune.no
Tlf: 64906144

Haukåsen omsorgsboliger

Haukåsen består av 12 leiligheter for mennesker med nedsatt funkjsjonsevne. Hver beboer har sin egen leilighet. Størrelsen på leilighetene varierer.  Det som skiller Haukåsen fra de andre omsogsboligene i enhet for Utvikling, tilrettelegging og omsorg, er at den også har noen leiligheter for eldre mennesker som får sine tjenester fra enhet for hjemmebaserte tjenester.

Haukåsen har to stuer og felles kjøkken.

Kontaktinformasjon

Maria Nordraak
Tlf: 41531379/ 41531422
maria.nordraak@frogn.kommune.no

Belsjø omsorgsboliger

Belsjø omsorgsboliger er under planlegging. Den forventes ferdig i 2018.

Om enheten

Enhetsleder Therese Johansen
Telefon 64 90 65 19
Mobiltelefon 452 20 577
E-post therese.johansen@frogn.kommune.no