Omsorgsboliger

Innhold

Hva er omsorgsbolig?

Omsorgsbolig i Tilrettelagte tjenester er boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Per i dag er det personal tilstede for å bistå døgnet rundt.

Hvilke omsorgsboliger finnes?

Det finnes 3 omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Disse tre er Einebu omsorgsboliger, Fugleveien omsorgsboliger og Haukåsen omsorgsboliger. Utover disse tre er det planlagt ny omsorgsboliger på Belsjø.

Einebu Omsorgsboliger

Einebu omsorgsboliger består av 10 leiligheter og en personal base. Hver beboer har egen leilighet. Størrelsen på leilighetene varierer. Boligen har også to felleskjøkken og stuer. Einbu er "Et godt sted å bo, et godt sted å arbeide".

Kontaktinformasjon

Siv Engelien
Tlf: 64 90 87 40/41 / 41531417
siv.engelien@frogn.kommune.no  

Fugleveien Omsorgsboliger

Fugleveien omsorgsboliger består av 10 leiligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne fordelt på tre etasjer. Hver beboer har egen leilighet. Størrelsen på leilighetene varierer. Fugleveien disponerer også felles stue og kjøkken i to av etasjene.

Kontaktinformasjon

Helene Stang

helene.stang@frogn.kommune.no
Tlf: 64906144

Haukåsen omsorgsboliger

Haukåsen består av 12 leiligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hver beboer har sin egen leilighet. Størrelsen på leilighetene varierer.  Det som skiller Haukåsen fra de andre omsorgsboligene i tilrettelagte tjenester, er at den også har noen leiligheter for eldre mennesker som får sine tjenester fra enhet for hjemmebaserte tjenester.

Haukåsen har to stuer og felles kjøkken.

Kontaktinformasjon

Anita Løe Brenden
Tlf: 415 31 310
anita.brenden@frogn.kommune.no

Belsjø omsorgsboliger

Belsjø omsorgsboliger er under planlegging.

Om enheten

Enhetsleder Therese Johansen
Telefon  
Mobiltelefon 452 20 577
E-post therese.johansen@frogn.kommune.no