Dagtilbud voksne med funksjonsnedsettelse

Innhold

Hva er dagtilbud?

Dagtilbud er et tilbud til voksne mennesker med nedsatt funksjonsevne som ikke kan delta i vanlig arbeid eller arbeid i VTA (varig tilrettelagt arbeid) bedrift.

Frogn Arbeids- og aktivitetshus

Frogn Arbeids- og aktivitetshus har tre team. Disse har fokus på mestring av dagliglivets individuelle utfordringer. Tilbudet er tilpasset den enkelte brukers ferdigheter, interesser og behov.

Team 1

Gir veiledning i forhold til dagliglivets gjøremål. Det jobbes i grupper og brukerne produserer flotte produkter for salg.

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra kl 0830 til kl 1500

Åpent alle hverdager. Stengt  3 uker i juli måned

Fay Rygge
Tlf: 936 32 322
fay.rygge@frogn.kommune.no

Team 2

Tilrettelegger for opprettholdelse og innlæring av nye ferdigheter, både fysiske ferdigheter og kommunikasjonsferdigheter. Dette teamet er spesielt tilrettelagt for voksne med multifunksjonshemming.

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl 09.50 til kl 14.00

Onsdager fra kl 09 - 12.00

Åpent alle hverdager. Stengt  i uke 52, påskeuka samt 4 uker sommer stengt i juli måned.

Kontaktinformasjon

Kari Damsleth
Tlf: 400 27 351
kari.damsleth@frogn.kommune.no

Team 3

Teamet her er spesielt tilrettelagt for brukere med autismespekter forstyrrelser/utviklingsforstyrrelser.
Dette teamet fokuserer på innarbeidelse og vedlikehold av gode rutiner og ferdigheter for å kunne fungere godt i dagliglivet.
Dette kan være sosial trening, å kunne være sammen med andre, konsentrasjonsoppgaver, produksjon, aktivitet og lignende.

Tilpasset individuelle behov

Kontaktinformasjon

Fay Rygge
Tlf: 936 32 322
fay.rygge@frogn.kommune.no

Hvordan få plass på et dagtilbud?

For å få plass på Frogn Arbeids- og aktivitetshus må det søkes via søknadskontoret. Ring 64906200 infomasjon om søknadskjema eller klikk her:

Klikk her for å søke helse og omsorgstjenester (.pdf)

Klikk her for Word-versjon

Skjema sendes inn via e-post til postmottak@frogn.kommune.no eller i vanlig post til:

Frogn kommune
Søknadskontoret helse og omsorg
Postboks 10 1441 Drøbak

Pris

Gratis.

Egenbetaling på lunsj, kaffe, te og frukt.

Det forventes at brukerne av Frogn Arbeids- og aktivitetshus har med mat og annet de trenger av hygieniske artikler.

Om enheten

Enhetsleder Abdoulaye Mar
Telefon  
Mobiltelefon 468 84 393
E-post abdoulaye.mar@frogn.kommune.no