Dagtilbud

Innhold

Hva er dagtilbud?

Dagtilbud er et tilbud til voksne mennesker med nedsatt funksjonsevne som ikke kan delta i vanlig arbeid eller arbeid i VTA (varig tilrettelagt arbeid) bedrift.

Frogn Arbeids- og aktivitetshus

Frogn Arbeids- og aktivitetshus har tre team og  har fokus på mestring av dagliglivets individuelle utfordringer.

Team 1

Har fokus på mestring av dagliglivets gjøremål, veiledning i det sosiale liv og produksjon av flotte produkter som selges.

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra kl 0830 til kl 1500

Åpent alle hverdager. Stengt  3 uker i juli måned

Kontaktinformasjon

Fay Rygge og Irene Bråthe

Tlf: 93632322/ 41860135

fay.rygge@frogn.kommune.no

Team 2

Har fokus på produksjon av egen helse og ivaretagelse av kommunikasjonsferdigheter. Er spesielt tilrettelagt for voksne med multifunksjonshemming.

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl 09.30 til kl 14.00

Onsdager fra kl 09 - 12.00

Åpent alle hverdager. Stengt  i uke 52, påskeuka samt 4 uker sommer stengt i juli måned.

Kontaktinformasjon

Kari Damsleth

Tlf: 400 27 351

kari.damsleth@frogn.kommune.no

Team 3

Har fokus på innarbeidelse av gode rutiner, for å kunne håndtere de dagligdagse utfordringene knyttet til sosial relasjon. Ivaretakelse av egen psykisk helse når du er innenfor autismespekteret.

Kontaktinformasjon

Fay Rygge

Tlf: 93632322

fay.rygge@frogn.kommune.no

Tilpasset individuelle behov

Kontaktinformasjon

Fay Rygge

Tlf: 93632322

fay.rygge@frogn.kommune.no

Hvordan få plass på et dagtilbud?

For å få plass på Frogn Arbeids- og aktivitetshus må det søkes via søknadskontoret. Ring 64906200 infomasjon om søknadskjema eller klikk her:

Klikk her for å søke helse og omsorgstjenester (.pdf)

Klikk her for Word-versjon

Skjema sendes inn via e-post til postmottak@frogn.kommune.no eller i vanlig post til:

Frogn kommune
Søknadskontoret helse og omsorg
Postboks 10 1441 Drøbak

Pris

Gratis.

Egenbetaling på lunsj, kaffe, te og frukt.

Det forventes at brukerne av Frogn Arbeids- og aktivitetshus har med mat og annet de trenger av hygieniske artikler.

Om enheten

Enhetsleder Therese Johansen
Telefon  
Mobiltelefon 452 20 577
E-post therese.johansen@frogn.kommune.no