Dagtilbud

Innhold

Hva er dagtilbud?

Dagtilbud er et tilbud til voksne mennesker med nedsatt funksjonsevne som ikke kan delta i vanlig arbeid eller arbeid i VTA (varig tilrettelagt arbeid) bedrift.

Traneveien dagtilbud

Traneveien dagtilbud har fokus på fysisk trening og er spesielt tilrettelagt for voksne med multifunksjonshemming.

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl 09.00 til kl 14.00

Onsdager fra kl 09 - 12.00

Åpent alle hverdager. Stengt  i uke 52, påskeuka samt 4 uker sommer stengt i juli måned.

Kontaktinformasjon

Kari Damsleth

Tlf: 400 27 351/64906000

kari.damsleth@frogn.kommune.no

Frogn Opplæringssenter

Frogn Opplæringssenter har fokus på mestring i dagliglivets gjøremål, sosiale relasjoner og produksjon av hjemmelagde håndtverksprodukter. Opplæringssenteret er spesielt tilrettelagt for de som kan bidra innen enkel produksjon men som må ha spesiell tilrettelegging.

Mandag til fredag kl 08.30 til kl 15.00-

Åpent alle hverdager. Stengt 3 uker i Juli.

Kontaktinformasjon

Fay Rygge

Tlf: 64 93 87 90/64906000

fay.rygge@frogn.kommune.no

Hvordan få plass på et dagtilbud?

For å få plass på et av dagtilbudene må det søkes via søknadskontoret. Ring 64906200 infomasjon om søknadskjema eller klikk her:

Klikk her for å søke helse og omsorgstjenester (.pdf)

Klikk her for Word-versjon

Skjema sendes inn via e-post til postmottak@frogn.kommune.no eller i vanlig post til:

Frogn kommune
Søknadskontoret helse og omsorg
Postboks 10 1441 Drøbak

Pris

Gratis.

Det forventes at brukerne av dagsenterene har med mat og annet de trenger av hygieniske artikler.

Om enheten

Enhetsleder Therese Johansen
Telefon 64 90 65 19
Mobiltelefon 452 20 577
E-post therese.johansen@frogn.kommune.no