Dagtilbud voksne med funksjonsnedsettelse

Innhold

Hva er dagtilbud?

Dagtilbud er et tilbud til voksne mennesker med nedsatt funksjonsevne som ikke kan delta i vanlig arbeid eller arbeid i VTA (varig tilrettelagt arbeid) bedrift.

Frogn Arbeids- og aktivitetshus

Frogn Arbeids- og aktivitetshus har tre team. Disse har fokus på mestring av dagliglivets individuelle utfordringer. Tilbudet er tilpasset den enkelte brukers ferdigheter, interesser og behov.

Team 1

Gir veiledning i forhold til dagliglivets gjøremål. Det jobbes i grupper og brukerne produserer flotte produkter for salg.

Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra kl 0830 til kl 1500

Åpent alle hverdager. Stengt  3 uker i juli måned

Fay Rygge
Tlf: 936 32 322
fay.rygge@frogn.kommune.no

Team 2

Tilrettelegger for opprettholdelse og innlæring av nye ferdigheter, både fysiske ferdigheter og kommunikasjonsferdigheter. Dette teamet er spesielt tilrettelagt for voksne med multifunksjonshemming.

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl 09.50 til kl 14.00

Onsdager fra kl 09 - 12.00

Åpent alle hverdager. Stengt  i uke 52, påskeuka samt 4 uker sommer stengt i juli måned.

Kontaktinformasjon

Kari Damsleth
Tlf: 400 27 351
kari.damsleth@frogn.kommune.no

Team 3

Teamet her er spesielt tilrettelagt for brukere med autismespekter forstyrrelser/utviklingsforstyrrelser.
Dette teamet fokuserer på innarbeidelse og vedlikehold av gode rutiner og ferdigheter for å kunne fungere godt i dagliglivet.
Dette kan være sosial trening, å kunne være sammen med andre, konsentrasjonsoppgaver, produksjon, aktivitet og lignende.

Tilpasset individuelle behov

Kontaktinformasjon

Fay Rygge
Tlf: 936 32 322
fay.rygge@frogn.kommune.no

Hvordan få plass på et dagtilbud?

For å få plass på Frogn Arbeids- og aktivitetshus må det søkes via søknadskontoret. Ring 64906200 infomasjon om søknadskjema eller klikk her:

Gå til informasjon og søknad om helsetjenester her:

Skjemaet sendes inn via vanlig post til:

Frogn kommune
Søknadskontoret helse og omsorg
Postboks 10 1441 Drøbak

Pris

Gratis.

Egenbetaling på lunsj, kaffe, te og frukt.

Det forventes at brukerne av Frogn Arbeids- og aktivitetshus har med mat og annet de trenger av hygieniske artikler.

Om enheten

Enhet for Tilrettelagte tjenester
Enhetsleder Anette Trondal Olsen
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 465 08 119
E-post Anette Trondal Olsen
Enhetens hovedoppgaver og mål:

Badeparken

Tilrettelagte tjenester yter bistand til personer med et bistandsbehov og/eller til pårørende med en særlig tyngende omsorgbyrde.

Tjenestene vi gir er:

  • Omsorgsstønad og støttekontakt tjenester
  • Individuell avlastning og avlastning i bolig
  • Ambulerende tjenester 
  • Arbeids- og aktivitetssenter 
  • Omsorgsboliger med heldøgns bemanning

Enheten er ansvarlig for kjøpe av:

  • Heldøgns helse og omsorgstjenester, for målgruppen
  • VTA (varig tilrettelagte arbeidsplass)  

En brukerne kan motta flere komplimenterende tjenester ut fra en helhetlig og brukerrettet vurdering. Det som kan skille enhet "Tilrettelagte tjenester" fra andre enheter, er når en tjenestemottaker/ pårørende er i behov av våre tjenester, vil behovet øke i takt med "gapet" mellom normalutvikling og en bruker med særskilte behov. Våre brukere følger vi ofte gjennom hele deres liv.                                     

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat