Avlastning for barn og ungdom

Innhold

Hvem kan få avlastning?

Familier med særlig tyngende omsorgsbehov kan få avlastning i Traneveien avlastningsbolig eller privat avlastning. Avlastning gis for at familien skal få tilstrekkelig hvile,ferie og fritid.

Traneveien avlastningsbolig

Traneveien er først og fremst et hjem utenfor hjemmet. Det vil si at vi ønsker å fremstå som et hjem og fokuset er at barna og ungdommene skal oppleve sine dager på Traneveien som hjemmekoselige.

Traneveien er en avlastningsbolig for barn og ungdommer med nedsatt funksjonsevne. Det varier hvor mye barna og ungdommene er i Traneveien, det er vanlig å begynne med en dag i uken eller, en helg i måneden, og eventuelt øke antall døgn etter hvert.

Traneveien er bemannet døgnet rundt utenom helligdager/høytidsdager.

Privat avlastning

Her gis avlastningen i et privat hjem.

Hvordan få avlastning?

Det søkes om avlastning via søknadskontoret i Frogn kommune. Ring 64906200 for å få informasjon om søknadskjema eller klikk her:

Klikk her for å søke helse og omsorgstjenester (.pdf)

Klikk her for Word-versjon

Skjema sendes inn via e-post til postmottak@frogn.kommune.no eller i vanlig post til:

Frogn kommune
Søknadskontoret helse og omsorg
Postboks 10 1441 Drøbak

Kontaktinformasjon

Fay Rygge
Leder Traneveien avlastningsbolig
Tlf: 64 90 62 90/64906000

fay.rygge@frogn.kommune.no

Ann-Ireen Jørgensen

Konsulent og oppdragsgiver for privat avlastning 

Tlf: 415 31 435 / 64906000

ann-ireen.jorgensen@frogn.kommune.no

Priser

Det er gratis. 

Pårørende må betale for hygieneartikler,sørge for at barnet/ungdmmen har lommepenger. Eventuell diett kost må også dekkes av pårørende. 

Om enheten

Enhetsleder Therese Johansen
Telefon 64 90 65 19
Mobiltelefon 452 20 577
E-post therese.johansen@frogn.kommune.no