Avlastning for barn og ungdom

Innhold

Hvem kan få avlastning?

Familier med særlig tyngende omsorgsarbeid kan få avlastning i Traneveien avlastningsbolig eller privat avlastning. Avlastning gis for at familien skal få tilstrekkelig hvile,ferie og fritid.

Traneveien avlastningsbolig

Traneveien er en avlastningsbolig for barn, ungdom og voksne med nedsatt funksjonsevne.

Traneveien er først og fremst et hjem utenfor hjemmet. Vi ønsker å fremstå som et hjem hvor barna og ungdommene skal oppleve sine dager som hjemmekoselige.

Det varier hvor mye barna og ungdommene er i Traneveien. Det er vanlig å begynne med en dag i uken eller en helg i måneden før man eventuelt øker antall døgn.

Avlastningsboligen er bemannet døgnet rundt utenom en helg i måneden og helligdager/høytidsdager.

Privat avlastning

Her gis avlastningen i et privat hjem. Avlastningen er individuelt tilpasset ut i fra behovet til familien.

Hvordan få avlastning?

Det søkes om avlastning via søknadskontoret i Frogn kommune. Ring 901 49 700 for å få informasjon om søknadskjema eller klikk her:

Klikk her for å søke helse og omsorgstjenester (.pdf)

Klikk her for Word-versjon

Skjema sendes inn via e-post til postmottak@frogn.kommune.no eller i vanlig post til:

Frogn kommune
Søknadskontoret helse og omsorg
Postboks 10 1441 Drøbak

Direktenummer Traneveien avlastningsbolig

Tlf: 477 14 792

Maria Nordraak
Leder avdeling avlastning
Tlf: 415 31 422
maria.nordraak@frogn.kommune.no

Priser

Tjenesten er gratis. 
Pårørende må betale for hygieneartikler, sørge for at barnet/ungdommen har lommepenger. Eventuell spesialkost må dekkes og tas med til avlastningstedet av de pårørende. 

Om enheten

Enhetsleder Therese Johansen
Telefon  
Mobiltelefon 452 20 577
E-post therese.johansen@frogn.kommune.no