Avlastning for barn og ungdom

Innhold

Hvem kan få avlastning?

Familier med særlig tyngende omsorgsarbeid kan få avlastning i Traneveien avlastningsbolig eller privat avlastning. Avlastning gis for at familien skal få tilstrekkelig hvile,ferie og fritid.

Traneveien avlastningsbolig

Traneveien er en avlastningsbolig for barn, ungdom og voksne med nedsatt funksjonsevne.

Traneveien er først og fremst et hjem utenfor hjemmet. Vi ønsker å fremstå som et hjem hvor barna og ungdommene skal oppleve sine dager som hjemmekoselige.

Det varier hvor mye barna og ungdommene er i Traneveien. Det er vanlig å begynne med en dag i uken eller en helg i måneden før man eventuelt øker antall døgn.

Avlastningsboligen er bemannet døgnet rundt utenom en helg i måneden og helligdager/høytidsdager.

Privat avlastning

Her gis avlastningen i et privat hjem. Avlastningen er individuelt tilpasset ut i fra behovet til familien.

Hvordan få avlastning?

Det søkes om avlastning via søknadskontoret i Frogn kommune. Ring 901 49 700 for å få informasjon om søknadskjema eller klikk her:

Gå til informasjon og søknad om helsetjenester her:

Skjemaet sendes inn via vanlig post til:

Frogn kommune
Søknadskontoret helse og omsorg
Postboks 10 1441 Drøbak

Direktenummer Traneveien avlastningsbolig

Tlf: 477 14 792

Maria Nordraak
Leder avdeling avlastning
Tlf: 415 31 422
maria.nordraak@frogn.kommune.no

Priser

Tjenesten er gratis. 
Pårørende må betale for hygieneartikler, sørge for at barnet/ungdommen har lommepenger. Eventuell spesialkost må dekkes og tas med til avlastningstedet av de pårørende. 

Om enheten

Enhet for Tilrettelagte tjenester
Enhetsleder Anette Trondal Olsen
Telefon 64 90 60 00
Mobiltelefon 465 08 119
E-post Anette Trondal Olsen
Enhetens hovedoppgaver og mål:

Badeparken

Tilrettelagte tjenester yter bistand til personer med et bistandsbehov og/eller til pårørende med en særlig tyngende omsorgbyrde.

Tjenestene vi gir er:

  • Omsorgsstønad og støttekontakt tjenester
  • Individuell avlastning og avlastning i bolig
  • Ambulerende tjenester 
  • Arbeids- og aktivitetssenter 
  • Omsorgsboliger med heldøgns bemanning

Enheten er ansvarlig for kjøpe av:

  • Heldøgns helse og omsorgstjenester, for målgruppen
  • VTA (varig tilrettelagte arbeidsplass)  

En brukerne kan motta flere komplimenterende tjenester ut fra en helhetlig og brukerrettet vurdering. Det som kan skille enhet "Tilrettelagte tjenester" fra andre enheter, er når en tjenestemottaker/ pårørende er i behov av våre tjenester, vil behovet øke i takt med "gapet" mellom normalutvikling og en bruker med særskilte behov. Våre brukere følger vi ofte gjennom hele deres liv.                                     

Les mer om enhetens hovedutfordringer budsjett og resultat