Ullerud Bofellesskap

Innhold

Ullerud bofellesskap

Ullerud bofellesskap har 24 leiligheter fordelt på 4 fløyer. Hver leilighet er på ca 30 kvm og har eget bad. Tilbudet er for personer med demens. Leilighetene betegnes som omsorgsboliger, og er et tilbud som skal bidra til at beboerne skal kunne bo i eget hjem så lenge som mulig. Leilighetene er tilrettelagt slik at beboerne skal kunne motta heldøgns pleie- og omsorgstjenester.

Tildeling av plass i Ullerud bofellesskap:

  • Beboere som tildeles plass i Ullerud bofellesskap skal ha vært utredet for og fått en demensdiagnose av spesialist. Tildeling skjer etter individuell vurdering av fagpersonale.
  • Søkerens behov for miljøterapautisk tilrettelegging skal være større enn behovet for pleie.
  • Søker må ikke utvise utagerende adferd.

Bofellesskapet har et godt faglig miljø og ligger sentralt til på Ullerudsletta i enden ved golfbanen.

 

Avdelingsleder er Lillemor Svenning
E-post: lillemor.svenning@frogn.kommune.no
Telefon: 415 31 359

Besøksadresse for Ullerud bofellesskap er Ullerudveien 22, Drøbak

Postadresse: PB 10, 1441 Drøbak

Telefon 64 90 62 70

Send søknad

Behandling av søknader om leilighet i bofelleskapet gjøres av søknadskontoret.

Klikk her for å søke helse og omsorgstjenester (.pdf)

Klikk her for Word-versjon

Skjema sendes inn via e-post til postmottak@frogn.kommune.no eller i vanlig post til:

Frogn kommune
Søknadskontoret helse og omsorg
Postboks 10 1441 Drøbak

Lenke til Søknadskontoret helse og omsorg

Ansvarlig enhet

Pleie og omsorg i institusjon

Enhetsleder Ane Nordskar
   
Mobiltelefon 924 12 722
E-post ane.nordskar@frogn.kommune.no