Matombringing, middag levert hjem

Ullerud Sentralkjøkken produserer og leverer mat hjem til deg!

Innhold

Du kan søke om matombringing fra kommunen. Tilbudet er for hjemmeboende som ikke er i stand til å tilberede egen middag og/eller ikke får hjelp til å dette av pårørende eller andre.

Søk om matombringing 

Maten blir laget på Ullerud Sentralkjøkken. Det er 2-retters middager som leveres av egen matombringer, en dag per uke. Det er mulig å få opptil 7 middager levert per uke. Middagene leveres vakumpakket og må oppbevares kaldt.

Ullerud Sentralkjøkken lager varierte måltider, og følger kostholdshåndbokens anbefalninger for næringsinnhold.  Man kan selv velge mellom fiskerett eller kjøttrett. Hvis du trenger en spesiell diett, er det viktig at du kontakter oss!

Maten leveres av Drøbak Vaskeri hver tirsdag og torsdag. 

Tirsdagsruten er: Drøbak nord, sentrum og Sogsti

Torsdagsruten er: Seiersten, Skorgeberg, Heer og Nordre Frogn

Tidspunktet for levering er ca. den samme hver gang.

Det er best om du er hjemme når vi leverer, men du kan montere en nøkkelboks og gi oss muligheten til å sette det i kjøleskapet for deg. 

Kontakt Ullerud Sentralkjøkken for å gi oss tillatelse til å låse oss inn.

Pris per middag levert er kr. 81 i 2022. Prisene justeres årlig.

Du blir fakturert etterskuddsvis, når vi vet hvor mange middager som er levert. Du vil for eksempel motta faktura for middager levert i januar rundt den 10. februar. Forfall er alltid den siste dagen i måneden.

Hvis du tror du har blitt fakturert for feil antall middager, ta kontakt med Ullerud Sentralkjøkken. For andre fakturaspørsmål, se kontaktinformasjon på utsendte faktura.

Telefonnummer til Ullerud Sentralkjøkken:  957 13 040 - tastevalg 7

Kontaktinformasjon til Søknadskontoret helse og omsorg