Helsebygg

Enhet Ullerud Helsebygg består av: Ullerud Sentralkjøkken, Ullerud Bofelleskap samt Helsebygg A og B

Innhold

Ullerud helsebygg består av:

Bygg A:  Tidligere Ullerud sykehjem.

Bygg B:  Nye Ullerud Helsebygg  

Helsebygget har tilbud om korttidsplasser, avlastningsplasser, langtidsplasser for somatikk og skjermede bogrupper for personer med demens.

Ullerud helsebygg har fokus på helhetlig omsorg gjennom samhandling. Vi er fremtidsrettet og nyskapende og ivaretar kvalitet i alle ledd. Vi har bred kompetanse og godt fagmiljø som bidrar til en tverrfaglig tilnærming med brukeren i fokus.

BESØKSADRESSE: Ullerudveien 28, 1441 Drøbak

POSTADRESSE: Postboks 10, 1441 Drøbak

Telefonnummer resepsjon: 64 90 63 00 (09-17, Man-Fre)

Vakttelefon resepsjon: 957 12 858 (09-17, Man-Fre)

Utenfor disse tidene, er det best å ringe til avdelingene direkte.

Besøkstid

På sykehjemmet er besøkende velkommen når som helst. Vi oppfordrer imidlertidig alle besøkende til å snakke med en av våre ansatte for å bli kjent med avdelingens rutiner.

Kafé Huskestua

Vår kafe er åpen for alle. Åpningstider er: Mandag- fredag kl 11-13. Torsdag kl 11- 19 (Middag 14-19), søndag kl 13:30, -16:30(Middag).

Parkering

Det er gjesteparkering i parkeringskjelleren, og korttidsparkering ved Ullerud barnehage. Ladepunkter for elbil finnes på korttidsparkeringen utendørs.  Les skiltene nøye før du parkerer!

Buss

Nærmeste bussholdeplass er Ullerud, rett nedenfor Bygg A.

Avdelingene

Avdelingene er inndelt i bogupper på mellom 5 og 8 beboere. Vi legger vekt på å skape en trygg og god atmosfære for beboere og pårørende og det legges til rette for samvær og kultur. Besøkende er velkommen når som helst. Personsentrert omsorg med individuelle tilpasninger og brukermedvirkning er viktige elementer i vårt helsebygg.

Oversiktskart

Korttidsavdeling Bygg B - 1. etasje

Navn/Funksjon Mobiltelefon e-postadresse
Cecilie Bakke Myhra/Leder    400 27 340      cecilie.bakke.myhra@frogn.kommune.no  
Sykepleier dag 957 12 851  
Sykepleier kveld/helg/natt 957 12 852  

Langtidsavdeling Bygg B - 2. etasje

Navn/Funskjon Mobilnummer Epostadresse
Helene Stang/Leder  957 12 910 helene.stang@frogn.kommune.no 
Sykepleier A/B 957 12 909  
Sykelpeier C/D 957 12 919  

Langtidsavdeling Bygg B - 3. etasje

Navn/Funksjon Mobiltelefon Epostadresse
Ida Lunde/Leder 950 41 298 ida.lunde@frogn.kommune.no 
Sykepleier dag 957 12 929  
Sykepleier kveld  957 12 935  
Sykepleier natt 957 12 912  
Sykepleier helg 957 12 932  

Langtidsavdeling Bygg A

Navn/Funksjon Mobiltelefon Epostadresse

Kirsti Svinndal/Leder 

957 12 870 kirsti.svinndal@frogn.kommune.no 
Sykepleier dag 957 12 860  
Sykepleier kveld 957 12 861  
Hjelpepleier natt 957 12 862  

Ullerud Bofellesskap

Bofellesskapet har 24 omsorgsleiligheter fordelt på 4 bogrupper. Det legges vekt på en miljøterapeutisk tilrettelegging og personsentrert omsorg slik at beboerne opplever mestring, livskvalitet og gode øyeblikk.

Tildeling av plass vurderes av fagpersonell etter følgende kriterier:

- Søkeren må være utredet og ha demensdiagnose av fastlege eller spesialist

- Behovet for miljøterapeutisk tilrettelegging må være større enn behovet for pleie

- Må ikke utvise utagerende atferd
 

Navn/Funkskjon Mobiltelefon Epostadresse
Lillemor Svenning/Avdelingsleder  957 12 880 lillemor.svenning@frogn.kommune.no
Unni Luka Hansen/Arbeidsleder 957 12 879 unni.luka@frogn.kommune.no
Vakttelefon 11/12 dag+kveld 957 12 881  
Vakttelefon 11/12 natt 957 12 882  
Vakttelefon 13/14 dag+kveld 957 12 891  
Vakttelefon 13/14 natt 957 12 892  

 

Serviceteam

Serviceteamet er helsebyggets støttefunksjon.  Sammensetningen av teamet er både tilretteleggere for drift og aktivt deltagende i omsorgstilbudet gjennom konserter, nærhetsaktiviteter samt samarbeid med frivillige og nærmiljøet. 

Deres rolle er å samarbeide med beboere og kolleger på helsebygget, for å gjøre hverdagen best mulig for alle.

 

Navn/Funksjon Mobiltelefon Epostadresse
Mikael H. Karijord/Leder og Frivilligkoordinator  481 19 205  mikael.karijord@frogn.kommune.no
Beatrice Tollefsen/Aktivitør 957 12 855  beatrice.tollefsen@frogn.kommune.no
Lise Brattfjord/Aktivitør 957 12 854  lise.brattfjord@frogn.kommune.no
Svein-Tore Kræmer/Servicemedarbeider 902 83 400  svein-tore.kramer@frogn.kommune.no
Heidi Mathisen/Servicemedarbeider 957 12 906  heidi.mathisen@frogn.kommune.no
Hans Petter Treider/Kultur og Nærmiljø 957 12 949  hans.treider@frogn.kommune.no
Anita Løe Brenden/Vaktkoordinator 907 84 960  anita.brenden@frogn.kommune.no
Lill-Ann Solli/Innkjøpsansvarlig 415 31 358  lill.ann.solli@frogn.kommune.no
Booking "Klangrommet" E-post   aktiviteter.ullerud@frogn.kommune.no

Sentralkjøkkenet

Ullerud sentralkjøkken produserer og tilbereder måltider til beboerne på Helsebygget og hjemmeboende. Kjøkkenet har også ansvar for driften av kantinen på rådhuset og kafe Huskestua på helsebygget.

Sentralkjøkkenet er lokalisert i underetasjen på Ullerud Helsebygg, A.

Kjøkkensjef  Bjørg Helene Thue

 

 

Navn/Funkjson Mobiltelefon Telefon Epostadresse
Bjørg Helene Thue  907 46 765 64 90 63 03   bjorg.thue@frogn.kommune.no 
Kjøkken   64 90 63 06  
Huskestua Kafè 907 59 885    

Enhetsleder

Pleie og omsorg i institusjon

Enhetsleder Ane Nordskar
   
Mobiltelefon 924 12 722
E-post ane.nordskar@frogn.kommune.no

Send søknad

Behandling av søknader om langtid- og korttidsplass i sykehjem gjøres av Søknadskontoret.

Klikk her for å søke helse og omsorgstjenester (.pdf)

Klikk her for Word-versjon

Skjema sendes inn via e-post til postmottak@frogn.kommune.no eller i vanlig post til:

Frogn kommune
Søknadskontoret helse og omsorg
Postboks 10 1441 Drøbak

Litt om Frogn kommune

Frogn kommune ligger vakkert til ved Oslofjordens østside. Byen Drøbak har kino, gjestehavn, mange hyggelige butikker og kafeer, et yrende kulturliv og fine bademuligheter. Kommunen har også et aktivt idrettslag, full dekning med barnehager, kjøpesenter, golfbane og spennende kulturlandskap. Kommunen har nærmere 16.000 innbyggere. Kommunens organisasjon består av om lag 870 årsverk. Frogn kommune kjennetegnes av velutviklede tjenester, balansert økonomi og kompetente medarbeidere.

Kommunens drift de senere årene er endret. Vi får nye oppgaver og har en befolkning i endring. Dette krever en annen måte å tenke og jobbe på for oss som organisasjon. Vår viktigste ressurs og de som leverer gode tjenester til innbyggerne hver dag er de ansatte i Frogn kommune.