Helsebygg

Innhold

 

Velkommen til oss!

Helsebygget  tilbyr korttidsplasser, avlastningsplasser, langtidsplasser for somatikk og skjermede bogrupper for personer med demens.

Ullerud helsebygg har fokus på helhetlig omsorg gjennom samhandling. Vi er fremtidsrettet og nyskapende og ivaretar kvalitet i alle ledd. Vi har bred kompetanse og godt fagmiljø som bidrar til en tverrfaglig tilnærming med brukeren i fokus.

BESØKSADRESSE: Ullerudveien 28, 1441 Drøbak

POSTADRESSE: Postboks 10, 1441 Drøbak

Vi anbefaler å ringe direkte til avdelingene.

Se oversikt lengre ned på siden.

Oversiktskart

Besøkstid

På sykehjemmet er besøkende velkommen når som helst. Vi anbefaler deg å snakke med en av oss for å bli kjent med hvordan vi  gjør det på avdelingen. rTidspunkt for måltider er:

Frokost: ca.09:00

Lunsj: ca.13:00

Middag: ca. 16:30

Kveldsmat: ca. 18:30

Kafé Huskestua

Åpningstider er: Mandag- fredag kl 09-13. Torsdag kl 09- 18 (Middag 14-18), søndag kl 13:30, -16:30(Middag).

Vår kafe er åpen for alle!

Parkering

Det er gjesteparkering i parkeringskjelleren, og korttidsparkering ved Ullerud barnehage. Ladepunkter for elbil finnes på korttidsparkeringen utendørs.  Les skiltene nøye før du parkerer!

Nærmeste bussholdeplass er Ullerud, rett nedenfor Bygg A.

Avdelingene

Avdelingene er inndelt i bogupper på mellom 5 og 8 beboere. Vi legger vekt på å skape en trygg og god atmosfære for beboere og pårørende og det legges til rette for samvær og kultur. Besøkende er velkommen når som helst. Personsentrert omsorg med individuelle tilpasninger og brukermedvirkning er viktige elementer i vårt helsebygg.

Navn/Funksjon Mobiltelefon e-postadresse
Sykepleier dag 957 12 851  
Sykepleier kveld/helg/natt 957 12 852  
Navn/Funskjon Mobilnummer Epostadresse
Ingvill Madsen /Leder  481 45 211 Ingvill.Madsen@frogn.kommune.no 
Sykepleier A/B 957 12 909  
Sykelpeier C/D 957 12 919  
Navn/Funksjon Mobiltelefon Epostadresse
Ida Lunde/Leder 950 41 298 ida.lunde@frogn.kommune.no 
Sykepleier 957 12 929  
Navn/Funksjon Mobiltelefon Epostadresse
Mathias Ostad/Leder 915 58 898 mathias.ostad@frogn.kommune.no 
Sykepleier dag Bogruppe C/D 957 12 961  
Sykepleier kveld/natt/helg Bogruppe C/D 957 12 962  
Navn/Funksjon Mobiltelefon Epostadresse

Marthe Sandaker Pettersen/Leder 

957 12 870 marthe.pettersen@frogn.kommune.no 
Sykepleier dag 957 12 860  
Sykepleier kveld 957 12 861  
Hjelpepleier natt 957 12 862  

Bofellesskapet har 24 omsorgsleiligheter fordelt på 4 bogrupper. Det legges vekt på en miljøterapeutisk tilrettelegging og personsentrert omsorg slik at beboerne opplever mestring, livskvalitet og gode øyeblikk.

Tildeling av plass vurderes av fagpersonell etter følgende kriterier:

- Søkeren må være utredet og ha demensdiagnose av fastlege eller spesialist

- Behovet for miljøterapeutisk tilrettelegging må være større enn behovet for pleie

- Må ikke utvise utagerende atferd
 Ullerud Bofellesskap

Serviceteam

Serviceteamet er helsebyggets støttefunksjon.  Sammensetningen av teamet er både tilretteleggere for drift og aktivt deltagende i omsorgstilbudet gjennom konserter, nærhetsaktiviteter samt samarbeid med frivillige og nærmiljøet. 

Deres rolle er å samarbeide med beboere og kolleger på helsebygget, for å gjøre hverdagen best mulig for alle.

Navn/Funksjon Mobiltelefon Epostadresse
Mikael H. Karijord/Leder og Frivilligkoordinator  481 19 205  mikael.karijord@frogn.kommune.no
Lise Brattfjord/Aktivitør    lise.brattfjord@frogn.kommune.no
Svein-Tore Kræmer/Servicemedarbeider 902 83 400  svein-tore.kramer@frogn.kommune.no
Heidi Mathisen/Servicemedarbeider 957 12 906  heidi.mathisen@frogn.kommune.no
Cesilie Skaslien/Kultur og Nærmiljø 906 91 968  cesilie.skaslien@frogn.kommune.no
Lill-Ann Solli/Innkjøpsansvarlig 415 31 358  lill.ann.solli@frogn.kommune.no
Booking "Klangrommet" E-post   aktiviteter.ullerud@frogn.kommune.no

Frisør og Fotpleie

Frisør og fotpleier driver egen forretning hos oss. Det ligger en bok i resepsjonen man kan skrive sin bestilling i.  Avdelingene bestiller ofte på vegne av beboerne.

Frisør 986 48 986
Fotpleier 472 44 128

Sentralkjøkkenet

Ullerud sentralkjøkken produserer og tilbereder måltider til beboerne på Helsebygget og hjemmeboende. Kjøkkenet har også ansvar for driften av kantinen på rådhuset og kafe Huskestua på helsebygget.

Sentralkjøkkenet er lokalisert i underetasjen på Ullerud Helsebygg, A.

Kjøkkensjef  Bjørg Helene Thue

Priser

Betaling for korttidsopphold

Korttidsopphold koster kr. 165 per døgn i 2019.

For korttidsopphold som overstiger 60 døgn per kalenderår, kan egenandel beregnes etter reglene som gjelder for langtidsopphold.

Betaling for langtidsopphold

Alle som flytter permanent til et sykehjem vil ha en unik beregning. Du finner mer informasjon om betaling for langtidsopphold i sykehjem under.

Bestemmelser om betaling for langtidsopphold

Informasjonsbrosjyre om betaling og økonomi

Send søknad

Behandling av søknader om langtid- og korttidsplass i sykehjem gjøres av Søknadskontoret.

Klikk her for å søke helse og omsorgstjenester (.pdf)

Klikk her for Word-versjon

Skjema sendes inn via e-post til postmottak@frogn.kommune.no eller i vanlig post til:

Frogn kommune
Søknadskontoret helse og omsorg
Postboks 10 1441 Drøbak

Enhetsleder

Ullerud Helsebygg

Enhetsleder Kristin Lahnstein Jørstad 
   
Mobiltelefon

970 40 606

E-post kristin.jorstad@frogn.kommune.no

Litt om Frogn kommune

Frogn kommune ligger vakkert til ved Oslofjordens østside. Byen Drøbak har kino, gjestehavn, mange hyggelige butikker og kafeer, et yrende kulturliv og fine bademuligheter. Kommunen har også et aktivt idrettslag, full dekning med barnehager, kjøpesenter, golfbane og spennende kulturlandskap. Kommunen har nærmere 16.000 innbyggere. Kommunens organisasjon består av om lag 870 årsverk. Frogn kommune kjennetegnes av velutviklede tjenester, balansert økonomi og kompetente medarbeidere.

Kommunens drift de senere årene er endret. Vi får nye oppgaver og har en befolkning i endring. Dette krever en annen måte å tenke og jobbe på for oss som organisasjon. Vår viktigste ressurs og de som leverer gode tjenester til innbyggerne hver dag er de ansatte i Frogn kommune.