Voksenopplæringen

Grunnskole for voksne

Voksenopplæringen i Frogn kommune er en del av Seiersten ungdomsskolen og inspektør ved skolen har hovedansvaret for grunnskoletilbudet for voksne i Frogn kommune.

Voksenopplæringen i Frogn kommune er todelt:

  1. Frogn kommune tilbyr voksenopplæring på Ås læringssenter. Dette gjelder voksne som har behov for grunnskole etter opplæringsloven §§ 4A og §§ 4A-2 første ledd. Kommunene Ås, Vestby og Frogn har inngått et vertskommunesamarbeid som betyr at voksenopplæringstilbudet for disse 3 kommunene er i Ås.
  2. Frogn kommune tilbyr voksenopplæring for elever med nedsatt funksjonsevne.Dette er elever som har behov for grunnskole etter §4A-2,andre ledd. For mer informasjon om dette tilbudet, ta kontakt med kirsti.hansen@frogn.kommune.no

Mer informasjon om voksnes rett til grunnskole finner du her: https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Voksne/Udir-3-2012/2-Grunnskoleopplaring-etter--4A-1/

Ås læringssenter tilbyr

Grunnskole
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere etter introduksjonsloven
Introduksjonsprogram
Norskprøven, samfunnskapsprøven og statsborgerprøven
Kveldskurs i norsk og engelsk

Kontaktpersoner

Når det gjelder henvendelser angående grunnskole, er kontaktperson
Kirsti.hansen@frogn.kommune.no

Ved henvendelse angående de andre tilbudene, kontakt
Celine.randers@nav.no 

Kort informasjon om grunnskoletilbudet
Ås læringssenter tilbyr grunnskole til voksne som ikke har vitnemål for å kunne søke seg inn på videregående skole. Lokalene ligger i Moerveien 10 og elevene kommer fra kommunene Ås, Vestby og Frogn. Ås læringssenter har to ulike klasser. En klasse der elevene tar grunnskole på ett skoleår, og en skoleklasse der elevene bruker to år på grunnskolen.

Voksne må fullføre norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag for å få grunnskolevitnemål.

Elver får tilbud om undervisning hver dag mellom klokken  8-14. Hvert skoleår har 190 undervisningsdager. Ås læringssenter har en skolerute som du finner på nettsiden til Ås læringssenter.

Fra Frogn kommune er det gode bussforbindelser til Ås, og elever som får tilbud om grunnskole får gratis busskort. Voksenopplæringen i Frogn kommune skaffer elevene busskort. Undervisningen er gratis.

Realkompetansevurdering
Voksenopplæringen i Frogn kommune tilbyr også realkompetansevurdering. Det er Ås læringssenter som gjør kartleggingen i samarbeid med Voksenopplæringen i Frogn. Ved behov, ta kontakt med Kirsti Hansen for mer informasjon.

Se mer informasjon på udir sine sider:

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Voksne/Retningslinjer-for-realkompetansevurdering-i-grunnskoleopplaringen/

 

Saksgang ved behov for grunnskole

 

  1. Om du har behov for grunnskole, ta kontakt med Kirsti Hansen som er ansvarlig for voksenopplæringen i Frogn kommune. Du vil da få tilsendt søknad som skal fylles ut
  2. Du vil bli invitert til en inntakssamtale på Seiersten ungdomsskole
  3. Voksenopplæringen gjør en vurdering på om du oppfyller kravene om rett til grunnskole. Om du oppfyller kravene, sendes en søknad i samarbeid med Frogn voksenopplæring og søker til Ås læringssenter
  4. Du blir invitert til Ås læringssenter for kartleggingen for å finne ut hvilken klasse du skal gå i
  5. Elev får bekreftelse på plass ved Ås læringssenter
  6. Voksenopplæringen i Frogn kommune skriver vedtak om rett til voksenopplæring
  7. Voksenopplæringen i Frogn kommune bestiller busskort

 

Ås læringssenter
Mer info om senteret finner du her: https://www.as.kommune.no/velkommen-til-aas-laeringssenter.6100640-353532.html