Sogsti skole

Innhold

Velkommen

Sogsti skole er en barneskole (1.-7. trinn) med to paralleller og i alt 342 elever. På SFO går det om lag 170 barn som har et fritidstilbud frem til kl 17 hver dag. Det er til sammen 50 ansatte på skolen og SFO.

I 2006 flyttet vi inn i helt nye bygninger, og i 2010 feiret vi 100-årsjubileum.

Skolens hovedsatsingsområder er: klasseledelse, tilpasset opplæring og vurdering.

Vår visjon: Liv for læring – læring for livet

  

Kontakt oss

Skolen har kontortid mellom kl. 8.00 og 15.30 alle hverdager, unntatt fri- og feriedager.

Du kan kontakte oss på: 

E-post sogsti.skole@frogn.kommune.no
Telefon 64 90 63 20
Postadresse Postboks 10, 1441 Drøbak
Besøksadresse Ekesvingen 30, 1446 Drøbak
Telefon SFO 64 90 63 60 / 415 31 438

Ansatte

Ledelsen
Navn Stilling Telefon E-post
Katrine Kongshaug Rektor 64 90 63 47 katrine.kongshaug@frogn.kommune.no
Alf-Inge Wilberg Inspektør 64 90 63 46  alf-inge.wilberg@frogn.kommune.no
Monica Feyling Kontorleder  64 90 63 45 monica.feyling@frogn.kommune.no
Lærere og arbeidsrom

Navn

Stilling

Telefon

E-post

Anita   Karterud

Kontaktlærer   1A

64 90   63 35

E-post

Anne   Svendsrud

Kontaktlærer   1B

64 90   63 35

E-post 

Anne   Siri R. Hansen

Kontaktlærer   2A

64 90   63 41

E-post

Camila   Medina

Kontaktlærer   2B

64 90   63 41

E-post

Caya   Haarbrink

Kontaktlærer   3A

64 90   63 35

E-post 

Nina   Slinning Sandersen

Kontaktlærer   3B

64 90   63 35

E-post

Bente   Frøystadvåg

Kontaktlærer   4A

64 90   63 36

E-post

Ronald   Larsen

Kontaktlærer   4B

64 90   63 36

E-post

Julie   Grøsfjeld Magelie

Kontaktlærer   5A

64 90   63 34

E-post

Mette   Oftedal Pedersen

Kontaktlærer   5B

64 90   63 34

E-post 

Annie   Bjørvik

Kontaktlærer   6A

64 90   63 39

E-post 

Kristin   Reiten Myre

Kontaktlærer   6B

64 90   63 39

E-post 

Linda   T. Østgård

Kontaktlærer   7A

64 90   63 40

E-post

Tone-Bett   Daae

Kontaktlærer   7B

64 90   63 40

E-post 

Camilla   Andresen

Faglærer

64 90   63 35

E-post 

Anette   Melsom-Johansen

Faglærer

64 90   63 35

 

Kjersti   Øiestad

Faglærer

64 90   63 41

E-post

Iren   Brakstad

Faglærer

64 90   63 35

E-post

Hilde   Ø. Halgunset

Faglærer

64 90   63 36

E-post

Eli   Skolbekken

Faglærer

64 90   63 34

E-post

Kristoffer Engh Svenning

Faglærer

64 90   63 39

E-post 

Ellen   Katrine Mellum

Faglærer

64 90   63 40

E-post 

Lise   Tornfeldt Hast

Bibliotekar   M&H

64 90   63 39

E-post 

Elisabeth   Fladmoe

Kunst-   og håndtverk

64 90   63 36

E-post 

Hege   Kristin Hernes

Spespedkoordinator

64 90   63 44

E-post

Torild   Lia

Sosiallærer

64 90   63 44

E-post

 

Skole og barnehageruta

Her finner du elektronisk oversikt over fri- og feriedager i skolene og barnehagene i Frogn kommune.

Klikk her for skole- og barnehageruta

Få en automatisk oppdatert kalender

Du kan abonnere på en automatisk oppdatert kalender på smarttelefonen eller i kalenderprogrammet på datamaskinen din.

Abonner på skole- og barnehageruta

https://calendar.google.com/calendar/ical/skolerutafrogn%40outlook.com/public/basic.ics 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan legger jeg til kalenderen?

Sitter du på en datamaskin kan du forsøke å klikke lenken Abonner på skole- og barnehageruta. På smartmobiler og online kalendere kan det være at du må gjøre noen enkle grep.

Hvor kan jeg finne hjelp til dette?

De fleste smartmobiler og kalenderprogrammer kan abonnere på kalendere, men hvordan dette gjøres varierer voldsomt. Du kan søke på nettet eller klikke noen av lenkene nedenfor:

Hva er lenken til kalenderen?

Lenken til å abonnere på kalenderen er

webcals://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.ics

Hvordan får jeg fjernet at det plinger?

Lei av alarmer og og påminnelser fra kalenderen? De fleste smartmobiler og andre programmer har muliget til å slå av alarmer på abonnerte kalendere.

Kan jeg laste ned som PDF?

Klikk her for å se skole- og barnehageruta 2016/17

Klikk her for å se skole- og barnehageruta 2017/18

Kan jeg skrive ut den elektroniske versjonen fra Outlook.com

Nei, dessverre er dette for øyeblikket ikke mulig.

Kan jeg få kalenderen i RSS format?

Ja. Lenken for RSS er https://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.xml.

Forslag til endringer?

Hvis du har forslag til endringer kan du sende en e-post til helpdesk@frogn.kommune.no.

Skolestartere

Informasjon til alle som har nye førsteklassinger høsten 2017.

Besøksdagene for årets nye førsteklassinger er tirsdag 30. og onsdag 31.mai på samtlige skoler i kommunen. Informasjon om tider og oppmøte sendes ut når tiden nærmer seg. Foreldremøte legges gjerne til tirsdag 30.mai om kvelden på de fleste skolene.

Ordensregler

Her finner du ordensreglementet for de kommunale skolene i Frogn kommune.

Klikk her for å laste ned

Mobbeknapp

Opplæringsloven stiller store krav om et godt læringsmiljø som skal fremme både læring og trivsel for alle elever. Melder vil bli varslet om rutinene og oppringt av skolen så fort som mulig. Når skolen har avklart hva som har skjedd, vil foresatte få enkeltvedtak om undersøkelsessaken og hvilke tiltak skolen evt iverksetter. 

Alle opplysninger behandles konfidensielt. 

Helsetjenester

Helsesøsteren

Helsesøster har kontortid mandag, onsdag og torsdag kl 0815 - 1400 og fredager i ulike uker kl 0815 - 1400.

Navn Stilling Telefon E-post
Eirin S. Mitchley Helsesøster 64 90 63 50 eirin.mitchley@frogn.kommune.no

Her finner du mer informasjon om skolehelsetjenesten. 

Skolefysioterapaut

Navn Stilling Telefon E-post
Mari Ellefsen Fysioterapeut

64 90 65 12 / 40 02 73 76

mari.ellefsen@frogn.kommune.no 

Logoped

Navn Stilling Telefon E-post
Susanne Berg Fredriksen Logoped 64 90 60 00

susanne.berg.fredriksen@frogn.kommune.no

Miljørettet helsevern

Kontoret for miljørettet helsevern fører tilsyn med at ulike virksomheters aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med bestemmelser fastsatt i lover og forskrifter, på en systematisk og dokumenterbar måte.

I skoler betyr dette å se på blant annet inneklima, smittevern, sikkerhet, rengjøring, vedlikehold mm i forhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 

Les mer om miljørettet helsevern

Planer

Matematikkplan

Kuleramma er en felles matematikkplan for barnehagene og skolene i Frogn.

For å understreke sammenhengen mellom barnehage, skole og SFO ønsker vi å lage en plan som går fra barnehage til ungdomsskole. Planen tar sikte på å være et verktøy for alle som arbeider med barn og unge i barnehage og skole. Den fokuserer ikke på hva barna/elevene skal kunne, men hva de voksne skal gjøre for at barn/elever skal lære.

Klikk her for å lese mer om kuleramma

Språk- lese- skriveopplæring

Barnehagene og skolene i Frogn jobber systematisk med språk-, lese- og skriveopplæring (SLS) og denne planen konkretiserer dette arbeidet. Planen tar for seg de ulike trinnene og ble revidert høsten 2015.

Klikk her for å lese mer

Godt psykososialt miljø

Plan for godt psykososialt miljø viser skolenes og barnehagenes daglige arbeid, beskriver ulike utfordringer og tiltak og viser rutiner ved avdekking og tiltak når mobbing/diskriminering/trakassering forekommer.

Elevenes psykososiale miljø er den viktigste samarbeidsarenaen mellom hjem og skole, og vi skal sammen skape robuste barn med sosial kompetanse som kan oppleve konflikter.

Klikk her for å lese mer

Ordensregler

Her finner du ordensreglementet for de kommunale skolene i Frogn kommune.

Klikk her for å laste ned

Skjemaer

Skolefritidsordningen

SFO kontaktinfo

Telefon 64 90 63 60
Mobiltelefon 415 31 438

SFO Priser

Betalingsterminene går fra den 1. i hver måned til den siste dagen i hver måned. Juli måned er betalingsfri.

HEL PLASS
4-5 dager pr. uke

kr. 2 955,-

HALV PLASS
1-3 dager pr. uke

kr. 2 033,-

ETTERMIDDAGSPLASS
Hver dag etter skoletid fram til kl. 15.30.
I hele ferieuker gis disse barna tilbud
om tre dager pr. uke

kr. 2 033,-

KOST
Betaling av kost kommer i tillegg.

Fastsettes ved de ulike skolene ut fra tilbud

  • Det gis søskenmoderasjon i skolefritidsordningen
    • Rabatt barn nr. 2: 30%
    • Rabatt for barn nr. 3 og flere: 50%
  • Det gis ikke anledning til å søke redusert oppholdsbetaling

SFO Skjema

Her kan du melde inn, endre eller si opp plass ved skolefritidsordningene.

Klikk her for å gå til SFO skjema

SFO Åpningstider

Skolefritidsordningen har åpent fra kl. 07.00 til kl. 17.00 hver skoledag. Merk at barna er ute fra 08.00 til skolen ringer inn en halvtime senere.

FAU

Alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen ovenfor skolen. På Sosgti skole gjennomføres dette ved at det velges 4 klassekontakter på hvert trinn hvorav 2 stiller i FAU. Videre velges en SFO-representant fra hvert av trinnene 1.-4.trinn som også stiller i FAU.

Ta kontakt med FAU styret om det er noe du lurer på eller trenger hjelp til. Møtereferater med mer legges ut på It’s learning under «SOG FAU», og er tilgjengelig for alle klassekontaktene.

Navn Verv Telefon E-post
Katrine Hilmen Leder 930 35 839 katrine.hilmen@gmail.com
Klaus Bjerke Nestleder 908 91 282 klaus.bjerke@privatmegleren.no
Jørun Anker Skurdal FAU medlem    900 54994 skurdal@mac.com
Henrik Wiik-Hansen Kasserer 900 60773 hwiikhansen@gmail.com
Erik Villand KFU representant 909 50 669 erik.villand@ifs.no

Foreldreutvalget for grunnopplæring

FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og foreldre, og ansatte i grunnopplæringen.

Klikk her for å gå til FUG

Skolemelk

Sogsti skole er med på skolemelk-ordningen til Tine.  For mer informasjon og for å bestille skolemelk gå inn på: skolemelk.no

It's Learning

På Facebooksiden våre kan du få oppdatering på ting som skjer på skolen.

Klikk her for å gå til vår Facebookside

Andre skoler i Frogn