Sogsti skole

Innhold

Smittetiltak i Frognskolen under koronapandemien

Frognskolens fellesinformasjon om hvordan skolen gjennomføres under korona-stengingen og informasjon om gjenåpning m.m. finner du her: Frognskolen i koronatider

Velkommen

Sogsti skole er en barneskole (1.-7. trinn) med to paralleller og i alt 279 elever.
På SFO går det om lag 120 barn som har et fritidstilbud frem til kl 17.00 hver dag.
Det er til sammen 35 ansatte på skolen og SFO.

I 2006 flyttet vi inn i helt nye bygninger, og i 2010 feiret vi 100-årsjubileum.

Vår visjon: Liv for læring – læring for livet

  

Kontakt oss

Skolen har kontortid mellom kl. 8.00 og 15.30 alle hverdager, unntatt fri- og feriedager.

Du kan kontakte oss på:

E-post sogsti.skole@frogn.kommune.no
Telefon 64 90 63 20
Postadresse Postboks 10, 1441 Drøbak
Besøksadresse Ekesvingen 30, 1446 Drøbak
Telefon SFO 64 90 63 60 / 415 31 438

I den daglige kommunikasjon mellom skole,SFO og hjemmet brukes Transponder.
https://www.transponder.no/

Ansatte

Ledelsen
Navn Stilling Telefon E-post

Katrine
Kongshaug

Rektor 64906347 katrine.kongshaug@frogn.kommune.no

Anita
Karterud

Inspektør 64906346  anita.karterud@frogn.kommune.no

Laila
Klynderud

Kontor 64906320 laila.klynderud@frogn.kommune.no

Tor Frode
Bråthen

SFO Baseleder 64906345 tor.brathen@frogn.kommune.no
Lærere og arbeidsrom

 

Navn Stilling Telefon E-post
Annelin
Nybø
Kontaktlærer   1A 64906342 annelin.nybo@frogn.kommune.no
Hege Kristin
Hernes
Kontaktlærer   1B 64906342 hege.hernes@frogn.kommune.no
Bente
Frøystadvåg
Kontaktlærer   2A 64906336 bente.froystadvag@frogn.kommune.no
Anne
Svendsrud
Kontaktlærer   2B 64906336 anne.svendsrud@frogn.kommune.no
Linda T.
Østgård
Kontaktlærer   3A 64906341 linda.Ostgard@frogn.kommune.no
Nina Slinning
Sandersen
Kontaktlærer   3B 64906341 nina.sandersen@frogn.kommune.no
Camila
Medina
Kontaktlærer   4A 64906335 camila.medina@frogn.kommune.no
Anette
Melsom-Johansen
Kontaktlærer   4B 64906335 anette.melsom-johansen@frogn.kommune.no
Kristine
Tjugen
Kontaktlærer   5A 64906340 kristine.tjugen@frogn.kommune.no
Ronald
Larsen
Kontaktlærer   5B 64906340 ronald.larsen@frogn.kommune.no
Alf-Inge
Wilberg
Kontaktlærer   6A 64906334 alf-inge.wilberg@frogn.kommune.no
Iren
Brakstad
Kontaktlærer   6B 64906334 iren.brakstad@frogn.kommune.no
Eli
Skolbekken
Kontaktlærer 6AB 64906334 eli.skolbekken@frogn.kommune.no
Julie Grøsfjeld
Magelie
Kontaktlærer   7A 64906339 julie.magelie@frogn.kommune.no
Hilde Ø.
Sundby
Kontaktlærer   7B 64906339 hilde.sundby@frogn.kommune.no
Lise Tornfeldt
Hast
Faglærer   1. trinn 64906342 lise.hast@frogn.kommune.no
Ellen Katrine
Mellum
Faglærer   2. trinn 64906336 ellen.mellum@frogn.kommune.no
Torild
Lia
Faglærer   3. trinn 64906341 torild.lia@frogn.kommune.no
Anita
Karterud
Faglærer   4. trinn 64906346 anita.karterud@frogn.kommune.no
Jorunn Dahl
Bakkejord
Faglærer   5. trinn 64906340 jorunn.bakkejord@frogn.kommune.no
Kristine
Tjugen
Faglærer   7. trinn 64906340 kristine.tjugen@frogn.kommune.no
Alf-Inge
Wilberg
Faglærer 7. trinn 65906346 alf-inge.wilberg@frogn.kommune.no
Lise Tornfeldt
Hast
Bibliotekar, Mat &helse 64906342 lise.hast@frogn.kommune.no
Marte
Mørstad
Kroppsøvning 64906335 marte.morstad@frogn.kommune.no
Hege Kristin
Hernes
Spespedkoordinator 64906344 hege.hernes@frogn.kommune.no
Torild
Lia
Sosiallærer 64906344 torild.lia@frogn.kommune.no

Skole og barnehageruta

SFO-vedtektene ble endret 7/12 2020, med virkning fra 1.1.2021. Dette innebærer at SFO holder stengt samtidig som barnehagene i skolens påske- og juleferie og i uke 28-30. 

Skolerute (PDF) for skoleåret 2021-2022

Skolestart 2021: mandag 16.august. Se informasjon i Amta 1-2 uker før skolestart ang oppmøtested på hver skole. 

Skolerute (PDF) for skoleåret 2022-2023

Elektronisk oversikt over fri- og feriedager i skolene og barnehagene i Frogn kommune. (oppdateres uke 14)

Klikk her for skole- og barnehageruta

Få en automatisk oppdatert kalender

Du kan abonnere på en automatisk oppdatert kalender på smarttelefonen eller i kalenderprogrammet på datamaskinen din.

Abonner på skole- og barnehageruta

https://calendar.google.com/calendar/ical/skolerutafrogn%40outlook.com/public/basic.ics 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan legger jeg til kalenderen?

Sitter du på en datamaskin kan du forsøke å klikke lenken Abonner på skole- og barnehageruta. På smartmobiler og online kalendere kan det være at du må gjøre noen enkle grep.

Hvor kan jeg finne hjelp til dette?

De fleste smartmobiler og kalenderprogrammer kan abonnere på kalendere, men hvordan dette gjøres varierer voldsomt. Du kan søke på nettet eller klikke noen av lenkene nedenfor:

Hva er lenken til kalenderen?

Lenken til å abonnere på kalenderen er

webcals://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.ics

Hvordan får jeg fjernet at det plinger?

Lei av alarmer og og påminnelser fra kalenderen? De fleste smartmobiler og andre programmer har muliget til å slå av alarmer på abonnerte kalendere.

 

Kan jeg skrive ut i PDF-format?

PDF-versjon legges inn når barnehage- og skoleruten 2021-23 er politisk vedtatt. 

Kan jeg skrive ut den elektroniske versjonen fra Outlook.com

Nei, dessverre er dette for øyeblikket ikke mulig.

Kan jeg få kalenderen i RSS format?

Ja. Lenken for RSS er https://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.xml.

Forslag til endringer?

Hvis du har forslag til endringer kan du sende en e-post til helpdesk@frogn.kommune.no.

Skolestartere

Det er besøksdager for elever med skolestart høsten 2019 tirsdag 28. og onsdag 29. mai.

Foreldremøte vil bli avholdt tirsdag 28. mai på kvelden.

Første skoledag er mandag 19. august.

Ordensregler

Her finner du ordensreglementet for de kommunale skolene i Frogn kommune.

Klikk her for å laste ned

Godt psykososialt miljø

Plan for godt psykososialt miljø viser skolenes og barnehagenes daglige arbeid, beskriver ulike utfordringer og tiltak og viser rutiner ved avdekking og tiltak når mobbing/diskriminering/trakassering forekommer.

Elevenes psykososiale miljø er den viktigste samarbeidsarenaen mellom hjem og skole, og vi skal sammen skape robuste barn med høy grad av sosial kompetanse.

Klikk her for å lese mer

Nytt regelverk – nulltoleranse mot mobbing
Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen.

Klikk her for å lese mer

Meld fra om skolemiljø 

Opplæringsloven stiller store krav om et godt læringsmiljø som skal fremme både læring og trivsel for alle elever. Melder vil bli varslet om rutinene og oppringt av skolen så fort som mulig.  

Alle opplysninger behandles konfidensielt. 

Helsetjenester

Helsesykepleier

Helsesykepleier har kontortid mandag - onsdag kl 0815 - 1400, og torsdag 0815 - 1200

Navn Stilling Telefon E-post
Eirin S. Mitchley Helsesykepleier

    64 90 63 50 /477 85 933            

eirin.mitchley@frogn.kommune.no

Her finner du mer informasjon om skolehelsetjenesten. 

Logoped

Navn Stilling Telefon E-post
Susanne Berg Fredriksen Logoped 64 90 60 00

susanne.berg.fredriksen@frogn.kommune.no

Miljørettet helsevern

Kontoret for miljørettet helsevern fører tilsyn med at ulike virksomheters aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med bestemmelser fastsatt i lover og forskrifter, på en systematisk og dokumenterbar måte.

I skoler betyr dette å se på blant annet inneklima, smittevern, sikkerhet, rengjøring, vedlikehold mm i forhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 

Les mer om miljørettet helsevern

Planer

Matematikkplan

Kuleramma er en felles matematikkplan for barnehagene og skolene i Frogn.

For å understreke sammenhengen mellom barnehage, skole og SFO ønsker vi å lage en plan som går fra barnehage til ungdomsskole. Planen tar sikte på å være et verktøy for alle som arbeider med barn og unge i barnehage og skole. Den fokuserer ikke på hva barna/elevene skal kunne, men hva de voksne skal gjøre for at barn/elever skal lære.

Klikk her for å lese mer om kuleramma

Språk- lese- skriveopplæring

Barnehagene og skolene i Frogn jobber systematisk med språk-, lese- og skriveopplæring (SLS) og denne planen konkretiserer dette arbeidet. Planen tar for seg de ulike trinnene og ble revidert høsten 2015.

Klikk her for å lese mer

Godt psykososialt miljø

Plan for godt psykososialt miljø viser skolenes og barnehagenes daglige arbeid, beskriver ulike utfordringer og tiltak og viser rutiner ved avdekking og tiltak når mobbing/diskriminering/trakassering forekommer.

Elevenes psykososiale miljø er den viktigste samarbeidsarenaen mellom hjem og skole, og vi skal sammen skape robuste barn med høy grad av sosial kompetanse.

Klikk her for å lese mer

Nytt regelverk – nulltoleranse mot mobbing
Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen.

Klikk her for å lese mer

Ordensregler

Her finner du ordensreglementet for de kommunale skolene i Frogn kommune.

Klikk her for å laste ned

Skjemaer

Skolefritidsordningen

SFO kontaktinfo

Telefon 64 90 63 60
Mobiltelefon 415 31 438

SFO Priser

Priser gjeldende fra 1.1.2022:

Betalingsterminene går fra den 1. i hver måned til den siste dagen i hver måned. Juli måned er betalingsfri.

Eventuelle refusjoner knyttet til korona/pandemi varsles, og det er de som da melder inn redusert behov som får reduksjonen.

HEL PLASS
4-5 dager pr. uke

kr. 3.432,-

HALV PLASS
1-3 dager pr. uke

kr. 2 361,-

ETTERMIDDAGSPLASS
Hver dag etter skoletid fram til kl. 15.30.
I hele ferieuker gis disse barna tilbud
om tre dager pr. uke

kr. 2 361,-

KOST
Betaling av kost kommer i tillegg.

kr 150 for hel og ettermiddagsplass

Kr 90 for halv plass

  • Det gis søskenmoderasjon i skolefritidsordningen
    • Rabatt barn nr. 2: 30%
    • Rabatt for barn nr. 3 og flere: 50%

SFO Skjema

Her kan du melde inn, endre eller si opp plass ved skolefritidsordningene.

Søknadsfrist er 1.april

Klikk her for å gå til SFO skjema

Her kan du finne søknadsskjema for redusert foreldrebetaling

Skjema redusert foreldrebetaling

SFO Åpningstider

Skolefritidsordningen har åpent fra kl. 07.00 til kl. 17.00 hver skoledag. Merk at barna er ute fra 08.00 til skolen ringer inn.

FAU

Alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen ovenfor skolen. På Sosgti skole gjennomføres dette ved at det velges 4 klassekontakter på hvert trinn hvorav 2 stiller i FAU. Videre velges en SFO-representant fra hvert av trinnene 1.-4.trinn som også stiller i FAU.

Ta kontakt med FAU styret om det er noe du lurer på eller trenger hjelp til. Møtereferater med mer legges ut på It’s learning under «SOG FAU», og er tilgjengelig for alle klassekontaktene.

Navn Verv
Jon Anund Stranger Leder
Hans Petter Aalmo Nestleder
Ingrid Johanne Henden Sekretær
Johanna Kuijpens Kasserer
Anne Wold KFU representant

Egen mailadresse til hele FAU-styret: fausogstiskole@gmail.com

Foreldreutvalget for grunnopplæring

FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og foreldre, og ansatte i grunnopplæringen.

Klikk her for å gå til FUG

Digital skole

Digitale ferdigheter er viktig for videre skolegang, yrkes- og samfunnsliv. Digitalisering handler om å gjøre ting på nye måter med teknologi for å oppnå ønskede effekter. Skole har hatt høy politisk prioritering i Frogn gjennom flere år, og digitaliseringen er blitt sikret med økonomiske midler.

Klikk her for å lese mer

Skolemelk

Sogsti skole er med på skolemelk-ordningen til Tine.  For mer informasjon og for å bestille skolemelk gå inn på: www.skolelyst.no

It's Learning

På Facebooksiden våre kan du få oppdatering på ting som skjer på skolen.

Klikk her for å gå til vår Facebookside

Andre skoler i Frogn