Sogsti skole

Innhold

Velkommen

Sogsti skole er en barneskole (1.-7. trinn) med to paralleller og i alt 310 elever. På SFO går det om lag 170 barn som har et fritidstilbud frem til kl 17.00 hver dag. Det er til sammen 45 ansatte på skolen og SFO.

I 2006 flyttet vi inn i helt nye bygninger, og i 2010 feiret vi 100-årsjubileum.

Skolens hovedsatsingsområder er: klasseledelse, tilpasset opplæring og vurdering.

Vår visjon: Liv for læring – læring for livet

  

Kontakt oss

Skolen har kontortid mellom kl. 8.00 og 15.30 alle hverdager, unntatt fri- og feriedager.

Du kan kontakte oss på:

E-post sogsti.skole@frogn.kommune.no
Telefon 64 90 63 20
Postadresse Postboks 10, 1441 Drøbak
Besøksadresse Ekesvingen 30, 1446 Drøbak
Telefon SFO 64 90 63 60 / 415 31 438

Ansatte

Ledelsen
Navn Stilling Telefon E-post
Katrine Kongshaug Rektor 64 90 63 47 katrine.kongshaug@frogn.kommune.no
Alf-Inge Wilberg Inspektør 64 90 63 46  alf-inge.wilberg@frogn.kommune.no
Monica Feyling Kontorleder  64 90 63 45 monica.feyling@frogn.kommune.no
Lærere og arbeidsrom

Navn

Stilling

Telefon

E-post

Camila Medina Kontaktlærer 1A

64 90 63 35

camila.medina@frogn.kommune.no
Anne Svendsrud

Kontaktlærer 1B

64 90 63 35

anne.svensrud@frogn.kommune.no

Bente Frøystadvåg

Kontaktlærer 2A

64 90 63 35

bente.froystadvag@frogn.kommune.no

Nina Slinning Sandersen

Kontaktlærer 2B

64 90 63 35

nina.sandersen@frogn.kommune.no

Kristine Tjugen

Kontaktlærer 3A

64 90 63 36

kristine.tjugen@frogn.kommune.no

Anita Karterud

Kontaktlærer 3B

64 90 63 36

anita.karterud@frogn.kommune.no

Kristoffer Engh Svenning

Kontaktlærer 4A

64 90 63 41

kristoffer.svenning@frogn.kommune.no

Hilde Ø. Halgunset

Kontaktlærer 4B

64 90 63 41

hilde.halgunset@frogn.kommune.no

Iren Brakstad

Kontaktlærer 5A

64 90 63 40

iren.brakstad@frogn.kommune.no

Linda T. Østgård

Kontaktlærer 5B

64 90 63 40

linda.ostgard@frogn.kommune.no

Jorunn Dahl Bakkejord

Kontaktlærer 6A

64 90 63 34

jorunn.bakkejord@frogn.kommune.no

Ronald Larsen

Kontaktlærer 6B

64 90 63 34

ronald.larsen@frogn.kommune.no

Julie Grøsfjeld Magelie

Kontaktlærer 7A

64 90 63 39

julie.magelie@frogn.kommune.no

Mette Oftedal Pedersen

Kontaktlærer 7B

64 90 63 39

mette.pedersen@frogn.kommune.no

Pia Berntsen

Faglærer 1. trinn

64 90 63 35

pia.berntsen@frogn.kommune.no

Annelin Nybø

Faglærer 2. trinn

64 90 63 35

annelin.nybo@frogn.kommune.no

Anette Melsom-Johansen

Faglærer 3. trinn

64 90 63 36

anette.melsom-johansen@frogn.kommune,no

Anne Siri R. Hansen

 Faglærer 4. trinn 64 90 63 41 anne.hansen@frogn.kommune.no

Eli Skolbekken

Faglærer 5. trinn

64 90 63 40

eli.skolbekken@frogn.kommune.no

Ellen Katrine Mellum

Faglærer 6. trinn

64 90 63 34

ellen.mellum@frogn.kommune.no

Ole Kristian Kvilesjø

Faglærer 7. trinn

64 90 63 39

ole.kvilesjo@frogn.kommune.no

Lise Tornfeldt Hast

Bibliotekar M&H

64 90 63 34

lise.hast@frogn.kommune.no

Elisabeth Fladmoe

Kunst- og håndtverk

64 90 63 36

elisabeth.fladmoe@frogn.kommune.no

Marte Mørstad

Kroppsøvning

64 90 63 41

marte.morstad@frogn.kommune.no

Hege Kristin Hernes

Spespedkoordinator

64 90 63 44

hege.hernes@frogn.kommune.no

Torild Lia

Sosiallærer

64 90 63 44

torild.lia@frogn.kommune.no

Skole og barnehageruta

Her finner du elektronisk oversikt over fri- og feriedager i skolene og barnehagene i Frogn kommune.

Klikk her for skole- og barnehageruta

Få en automatisk oppdatert kalender

Du kan abonnere på en automatisk oppdatert kalender på smarttelefonen eller i kalenderprogrammet på datamaskinen din.

Abonner på skole- og barnehageruta

https://calendar.google.com/calendar/ical/skolerutafrogn%40outlook.com/public/basic.ics 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan legger jeg til kalenderen?

Sitter du på en datamaskin kan du forsøke å klikke lenken Abonner på skole- og barnehageruta. På smartmobiler og online kalendere kan det være at du må gjøre noen enkle grep.

Hvor kan jeg finne hjelp til dette?

De fleste smartmobiler og kalenderprogrammer kan abonnere på kalendere, men hvordan dette gjøres varierer voldsomt. Du kan søke på nettet eller klikke noen av lenkene nedenfor:

Hva er lenken til kalenderen?

Lenken til å abonnere på kalenderen er

webcals://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.ics

Hvordan får jeg fjernet at det plinger?

Lei av alarmer og og påminnelser fra kalenderen? De fleste smartmobiler og andre programmer har muliget til å slå av alarmer på abonnerte kalendere.

Kan jeg laste ned som PDF?

Klikk her for å se skole- og barnehageruta for 2018/19

Klikk her for å se skole- og barnehageruta for 2017/18

Klikk her for å se skole- og barnehageruta for 2016/17

 

Kan jeg skrive ut den elektroniske versjonen fra Outlook.com

Nei, dessverre er dette for øyeblikket ikke mulig.

Kan jeg få kalenderen i RSS format?

Ja. Lenken for RSS er https://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.xml.

Forslag til endringer?

Hvis du har forslag til endringer kan du sende en e-post til helpdesk@frogn.kommune.no.

Skolestartere

Det er besøksdager for elever med skolestart høsten 2019 tirsdag 28. og onsdag 29. mai.

Foreldremøte vil bli avholdt tirsdag 28. mai på kvelden.

Første skoledag er mandag 19. august.

Ordensregler

Her finner du ordensreglementet for de kommunale skolene i Frogn kommune.

Klikk her for å laste ned

Godt psykososialt miljø

Plan for godt psykososialt miljø viser skolenes og barnehagenes daglige arbeid, beskriver ulike utfordringer og tiltak og viser rutiner ved avdekking og tiltak når mobbing/diskriminering/trakassering forekommer.

Elevenes psykososiale miljø er den viktigste samarbeidsarenaen mellom hjem og skole, og vi skal sammen skape robuste barn med høy grad av sosial kompetanse.

Klikk her for å lese mer

Nytt regelverk – nulltoleranse mot mobbing
Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen.

Klikk her for å lese mer

Meld fra om skolemiljø 

Opplæringsloven stiller store krav om et godt læringsmiljø som skal fremme både læring og trivsel for alle elever. Melder vil bli varslet om rutinene og oppringt av skolen så fort som mulig.  

Alle opplysninger behandles konfidensielt. 

Helsetjenester

Helsesøsteren

Helsesøster har kontortid mandag, tirsdag og torsdag kl 0815 - 1400 og fredager i ulike uker kl 0815 - 1400.

Navn Stilling Telefon E-post
Eirin S. Mitchley Helsesøster 64 90 63 50 eirin.mitchley@frogn.kommune.no

Her finner du mer informasjon om skolehelsetjenesten. 

Skolefysioterapeut

Navn Stilling Telefon

E-post

Oda Elisabeth Skei Skolefysioterapeut

400 27 376

oda.skei@frogn.kommune.no 

Frida Oterholt Skolefysioterapeut

400 27 376

frida.oterholt@frogn.kommune.no

Logoped

Navn Stilling Telefon E-post
Susanne Berg Fredriksen Logoped 64 90 60 00

susanne.berg.fredriksen@frogn.kommune.no

Miljørettet helsevern

Kontoret for miljørettet helsevern fører tilsyn med at ulike virksomheters aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med bestemmelser fastsatt i lover og forskrifter, på en systematisk og dokumenterbar måte.

I skoler betyr dette å se på blant annet inneklima, smittevern, sikkerhet, rengjøring, vedlikehold mm i forhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 

Les mer om miljørettet helsevern

Planer

Matematikkplan

Kuleramma er en felles matematikkplan for barnehagene og skolene i Frogn.

For å understreke sammenhengen mellom barnehage, skole og SFO ønsker vi å lage en plan som går fra barnehage til ungdomsskole. Planen tar sikte på å være et verktøy for alle som arbeider med barn og unge i barnehage og skole. Den fokuserer ikke på hva barna/elevene skal kunne, men hva de voksne skal gjøre for at barn/elever skal lære.

Klikk her for å lese mer om kuleramma

Språk- lese- skriveopplæring

Barnehagene og skolene i Frogn jobber systematisk med språk-, lese- og skriveopplæring (SLS) og denne planen konkretiserer dette arbeidet. Planen tar for seg de ulike trinnene og ble revidert høsten 2015.

Klikk her for å lese mer

Godt psykososialt miljø

Plan for godt psykososialt miljø viser skolenes og barnehagenes daglige arbeid, beskriver ulike utfordringer og tiltak og viser rutiner ved avdekking og tiltak når mobbing/diskriminering/trakassering forekommer.

Elevenes psykososiale miljø er den viktigste samarbeidsarenaen mellom hjem og skole, og vi skal sammen skape robuste barn med høy grad av sosial kompetanse.

Klikk her for å lese mer

Nytt regelverk – nulltoleranse mot mobbing
Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen.

Klikk her for å lese mer

Ordensregler

Her finner du ordensreglementet for de kommunale skolene i Frogn kommune.

Klikk her for å laste ned

Skjemaer

Skolefritidsordningen

SFO kontaktinfo

Telefon 64 90 63 60
Mobiltelefon 415 31 438

SFO Priser

Betalingsterminene går fra den 1. i hver måned til den siste dagen i hver måned. Juli måned er betalingsfri.

HEL PLASS
4-5 dager pr. uke

kr. 3.117,-

HALV PLASS
1-3 dager pr. uke

kr. 2 144,-

ETTERMIDDAGSPLASS
Hver dag etter skoletid fram til kl. 15.30.
I hele ferieuker gis disse barna tilbud
om tre dager pr. uke

kr. 2 144,-

KOST
Betaling av kost kommer i tillegg.

Fastsettes ved de ulike skolene ut fra tilbud

  • Det gis søskenmoderasjon i skolefritidsordningen
    • Rabatt barn nr. 2: 30%
    • Rabatt for barn nr. 3 og flere: 50%
  • Det gis ikke anledning til å søke redusert oppholdsbetaling

SFO Skjema

Her kan du melde inn, endre eller si opp plass ved skolefritidsordningene.

Søknadsfrist er 1.mars

Klikk her for å gå til SFO skjema

SFO Åpningstider

Skolefritidsordningen har åpent fra kl. 07.00 til kl. 17.00 hver skoledag. Merk at barna er ute fra 08.00 til skolen ringer inn.

FAU

Alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) som er foreldrestemmen ovenfor skolen. På Sosgti skole gjennomføres dette ved at det velges 4 klassekontakter på hvert trinn hvorav 2 stiller i FAU. Videre velges en SFO-representant fra hvert av trinnene 1.-4.trinn som også stiller i FAU.

Ta kontakt med FAU styret om det er noe du lurer på eller trenger hjelp til. Møtereferater med mer legges ut på It’s learning under «SOG FAU», og er tilgjengelig for alle klassekontaktene.

Navn Verv
Jon Anund Stranger Leder
Hans Petter Aalmo Nestleder
Ingrid Johanne Henden Sekretær
Johanna Kuijpens Kasserer
Anne Wold KFU representant

Egen mailadresse til hele FAU-styret: fausogstiskole@gmail.com

Foreldreutvalget for grunnopplæring

FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og foreldre, og ansatte i grunnopplæringen.

Klikk her for å gå til FUG

Digital skole

Digitale ferdigheter er viktig for videre skolegang, yrkes- og samfunnsliv. Digitalisering handler om å gjøre ting på nye måter med teknologi for å oppnå ønskede effekter. Skole har hatt høy politisk prioritering i Frogn gjennom flere år, og digitaliseringen er blitt sikret med økonomiske midler.

Klikk her for å lese mer

Skolemelk

Sogsti skole er med på skolemelk-ordningen til Tine.  For mer informasjon og for å bestille skolemelk gå inn på: skolemelk.no.

It's Learning

På Facebooksiden våre kan du få oppdatering på ting som skjer på skolen.

Klikk her for å gå til vår Facebookside

Andre skoler i Frogn