Seiersten ungdomsskole

Velkommen til Seiersten skole

Innhold

Smittetiltak i Frognskolen under koronapandemien

Frognskolens fellesinformasjon om hvordan skolen gjennomføres under korona-stengingen og informasjon om gjenåpning m.m. finner du her: Frognskolen i koronatider

Velkommen

Seiersten ungdomsskole ble bygget i 1959 som den aller første ungdomsskolen i landet. På Seiersten går det 307 elever og vi har ca 40 ansatte.  Det er 12 klasser på skolen. Seiersten er også ansvarlig for voksenopplæringen i Frogn kommune.

Kontakt oss

Skolen har kontortid mellom kl. 8.00 og 16.00 alle hverdager, unntatt fri- og feriedager.

Du kan kontakte administrasjonen på 

E-post seiersten.skole@frogn.kommune.no
Telefon 64 90 58 00

Ønsker du å kontakte kontaktlærere eller andre ansatte, vennligst sendt melding via It's Learning.

  Navn   Telefon
  Åshild Turid Kallevik
Rektor
Send e-post 64 90 58 02
  Ole Marius Batalden
Inspektør
Send e-post   64 90 58 00
  Kirsti Hansen
Inspektør
 Send e-post  64 90 58 04
  Etternavn Navn
  Acosta
Faglærer
Carmen Luz Garcia
Afshar
Faglærer
Gity
  Authen
Faglærer på Vo
Mona C Haugli
Eliassen
Faglærer
Henrik Skifjeld
  Finstad
Faglærer på Vo
Ida Marie N.niklasson
Flaatten
Kontaktlærer 9B
Charlotte
  Glenne
Fagarbeider
Mona
Grønnern
Faglærer
Dana
  Halvorsen
Faglærer
Jørgen
Hammer
Sosiallærer
Gry Asheim
Hole
Faglærer
Christian
Kahlenberg
Faglærer
Martin
  Kjellemo
Faglærer på Vo
Kari Anne
Kongsten
Kontaktlærer 8B
Robert
Kristiansen
Fagarbeider
Marit
Kristoffersen
Faglærer
Dag
Kval-Engstad
Faglærer
Thea Marie
  Larsen
Kontaktlærer 9c
Fredrik
Linkjendal
Faglærer
Hanne
Loen
Kontaktlærer 9D
Markus Erik
Løkken
Faglærer/Spes.ped koordinator
Tone Bergstrøm
Nilsen
Kontaktlærer 9D
Iver Johan Nordbø
Nolan
Kontaktlærer 10C
Richard
Næss
Faglærer
Saida
Orebjörk
Faglærer
Malin
Paulsen   Roksvaag
Kontaktlærer 10D
Ane- Pernille
Paulssen
Kontaktlærer 9A
Christian Andreas
Rudjord
Faglærer
Mons
Sanden
Kontaktlærer 8C
Ida Malin
Sandset
Kontaktlærer 8A
Elisabeth
Scheie
Rådgiver
Ine Beate
Slyngstad
Faglærer
Frode
Steinmo
Faglærer
Emil
  Stranger
Faglærer
Siri
Stuveseth
Kontaktlærer 10A
Camilla
Sundbø
Faglærer
Rune
  Solvang Sveipe
Kontaktlærer 10E
Lene
  Torgersen
Faglærer
Frida
  Vøyum
Faglærer
Cecilie Verene
Wennberg
Kontor
Heidi
Ødegård
Faglærer 10B
Thomas
Øksendal
Permisjon
Ellen
  Ørjevik
Kontor
Beate
Aas
Kantine
Kenneth

 

Frognskolens felles informasjonsside

Frognskolen

Skole og barnehageruta

SFO-vedtektene ble endret 7/12 2020, med virkning fra 1.1.2021. Dette innebærer at SFO holder stengt samtidig som barnehagene i skolens påske- og juleferie og i uke 28-30. 

Skolerute (PDF) for skoleåret 2021-2022

Skolestart 2021: mandag 16.august. Se informasjon i Amta 1-2 uker før skolestart ang oppmøtested på hver skole. 

Skolerute (PDF) for skoleåret 2022-2023

Elektronisk oversikt over fri- og feriedager i skolene og barnehagene i Frogn kommune. (oppdateres uke 14)

Klikk her for skole- og barnehageruta

Få en automatisk oppdatert kalender

Du kan abonnere på en automatisk oppdatert kalender på smarttelefonen eller i kalenderprogrammet på datamaskinen din.

Abonner på skole- og barnehageruta

https://calendar.google.com/calendar/ical/skolerutafrogn%40outlook.com/public/basic.ics 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan legger jeg til kalenderen?

Sitter du på en datamaskin kan du forsøke å klikke lenken Abonner på skole- og barnehageruta. På smartmobiler og online kalendere kan det være at du må gjøre noen enkle grep.

Hvor kan jeg finne hjelp til dette?

De fleste smartmobiler og kalenderprogrammer kan abonnere på kalendere, men hvordan dette gjøres varierer voldsomt. Du kan søke på nettet eller klikke noen av lenkene nedenfor:

Hva er lenken til kalenderen?

Lenken til å abonnere på kalenderen er

webcals://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.ics

Hvordan får jeg fjernet at det plinger?

Lei av alarmer og og påminnelser fra kalenderen? De fleste smartmobiler og andre programmer har muliget til å slå av alarmer på abonnerte kalendere.

 

Kan jeg skrive ut i PDF-format?

PDF-versjon legges inn når barnehage- og skoleruten 2021-23 er politisk vedtatt. 

Kan jeg skrive ut den elektroniske versjonen fra Outlook.com

Nei, dessverre er dette for øyeblikket ikke mulig.

Kan jeg få kalenderen i RSS format?

Ja. Lenken for RSS er https://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.xml.

Forslag til endringer?

Hvis du har forslag til endringer kan du sende en e-post til helpdesk@frogn.kommune.no.

 

Kommunikasjonskanaler på Seiersten

Transponder

Foresatte legger inn elevfravær. Kontaktlærer/ledelsen bruker transponder ved akutte meldlinger.

Itslearning

Her vil eleven finne ukeplan, innleveringsoppgaver og underveisvurderinger. Foresatte har tilgang til elevenes fag samt fellesfaget som heter Foresatte Seiersten. Her vil foresatte finne informasjon om FAU, helsessøter, eksamen, undersøkelsen ol.

Dersom foresatte ønsker kontakt med faglærer, send melding på ITL

SUS Insider

Elever som har medie- og kommunikasjon som valgfag, har egen skoleavis. Sjekk ut denne på https://skoleaviser.no/sus-insider

 

 

 

Digital skole

Digitale ferdigheter er viktig for videre skolegang, yrkes- og samfunnsliv. Digitalisering handler om å gjøre ting på nye måter med teknologi for å oppnå ønskede effekter. Skole har hatt høy politisk prioritering i Frogn gjennom flere år, og digitaliseringen er blitt sikret med økonomiske midler.

Klikk her for å lese mer

Seierstens satsningsområder

Under arbeid- her kommer stoff våren 2021

Kuleramma er en felles matematikkplan for barnehagene og skolene i Frogn.

For å understreke sammenhengen mellom barnehage, skole og SFO ønsker vi å lage en plan som går fra barnehage til ungdomsskole. Planen tar sikte på å være et verktøy for alle som arbeider med barn og unge i barnehage og skole. Den fokuserer ikke på hva barna/elevene skal kunne, men hva de voksne skal gjøre for at barn/elever skal lære.

Klikk her for å lese mer om kuleramma

Godt psykososialt miljø

De siste årene har det vært økt fokus på mobbing som et betydelig samfunnsproblem i Norge. Fra mange hold påpekes de negative konsekvensene av mobbing både på kort og på lang sikt. På kort sikt kan mobbing føre til redusert livskvalitet og krenkelse av grunnleggende rettigheter for mobbeofferet. På lang sikt kan mobbing føre til alvorlige psykiske og sosiale problemer for de involverte.

Klikk her for å laste ned handlingsplan mot mobbing.

Lese og skriveplan

SLS-plan Endelig versjon.pdf

Alvorlig skolefravær, forebygging og oppfølging.

Alvorlig skolefravær 

Skolehelsetjenesten i Frogn

Her kan du lese om skolehelsetjenesten i Frogn: Plan for tjenesten 2019-2020, arbeidsoppgaver og helsesykepleiers trefftid ved skolene. Dette omhandler kommunale skoler, Drøbak Montessori skole og Frogn videregående skole.

Andre skoler i Frogn