Seiersten ungdomsskole

Innhold

Velkommen

Skolen ble bygget i 1959 som den aller første ungdomsskolen i landet. Skolen i dag er modernisert og har ca. 370 elever og 50 ansatte. Det er 13 klasser på skolen. Seiersten har også ansvaret for voksenopplæringen i Frogn.

Kontakt oss

Skolen har kontortid mellom kl. 8.00 og 16.00 alle hverdager, unntatt fri- og feriedager.

Du kan kontakte administrasjonen på 

E-post seiersten.skole@frogn.kommune.no
Telefon 64 90 58 00

Ønsker du å kontakte kontaktlærere eller andre ansatte, vennligst sendt melding via It's Learning.

Navn Telefon
Kjell Gunnar Moen 64 90 58 02
Kjersti haraldseid 64 90 58 03
 Kirsti Hansen  64 90 58 04
 Unn Pedersen  64 90 58 05
   
 Språk og kroppsøving  64 90 58 26
 Iver Nilsen  
 Emil Steinmo  
 Markus Loen  
 Saida Næss  
 Carmen Acosta  
 Gry Marie Frydenberg  
 Malin Orebjørk  
   
 Spes.ped.  64 90 58 27
 Fredrik Jansen  
Dåreth Ohrvik  
Siri Skodvin  
Gry Hammer  
Hege Paulsrud  
Sanne Jensen  
Hanne Steffensen Linkjendal  
   
Musikk, kultur, kunst og håndverk, 64 90 58 28
Christian Hole  
Rune Sundbø  
Paulin Skoglund-Voss  
Cecilie Vøyum  
Trine Trosdahl  
Ine Scheie  
Gifty Afshar  
Frode Slyngstad  
   
10. Trinn 64 90 58 25
Gunn Marie Haram  
Marit Kristiansen  
Beate Røkkum  
Kristin Sæbø  
Lene Solvang  
Siri Stranger  
Iver Johan Nordbø Nilsen  
   
9. Trinn 64 90 58 24
Pia Beijer  
Trude Norstaa  
Ingvill Hafver  
Robert Kongsten  
Marianne Mæhle  
Kjersti Westeng  
Thea-Marie Kval-Engstad  
Dana Grønnern  
Asbjørn Løvsland  
   
8. Trinn 64 90 58 23
Charlotte Flaaten  
Richard Nolan  
Mona Glenne  
Pernille Paulsen  
Tone Løkken  
Petter Werner  
Camilla Stuveseth  

 

Skole og barnehageruta

Her finner du elektronisk oversikt over fri- og feriedager i skolene og barnehagene i Frogn kommune.

Klikk her for skole- og barnehageruta

Få en automatisk oppdatert kalender

Du kan abonnere på en automatisk oppdatert kalender på smarttelefonen eller i kalenderprogrammet på datamaskinen din.

Abonner på skole- og barnehageruta

https://calendar.google.com/calendar/ical/skolerutafrogn%40outlook.com/public/basic.ics 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan legger jeg til kalenderen?

Sitter du på en datamaskin kan du forsøke å klikke lenken Abonner på skole- og barnehageruta. På smartmobiler og online kalendere kan det være at du må gjøre noen enkle grep.

Hvor kan jeg finne hjelp til dette?

De fleste smartmobiler og kalenderprogrammer kan abonnere på kalendere, men hvordan dette gjøres varierer voldsomt. Du kan søke på nettet eller klikke noen av lenkene nedenfor:

Hva er lenken til kalenderen?

Lenken til å abonnere på kalenderen er

webcals://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.ics

Hvordan får jeg fjernet at det plinger?

Lei av alarmer og og påminnelser fra kalenderen? De fleste smartmobiler og andre programmer har muliget til å slå av alarmer på abonnerte kalendere.

Kan jeg laste ned som PDF?

Klikk her for å se skole- og barnehageruta 2016/17

Klikk her for å se skole- og barnehageruta 2017/18

Kan jeg skrive ut den elektroniske versjonen fra Outlook.com

Nei, dessverre er dette for øyeblikket ikke mulig.

Kan jeg få kalenderen i RSS format?

Ja. Lenken for RSS er https://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.xml.

Forslag til endringer?

Hvis du har forslag til endringer kan du sende en e-post til helpdesk@frogn.kommune.no.

Hva skjer?

Vi legger jevnlig ut informasjon om hva som skjer i forskjellige kanaler, og den viktigste er It's Learning. Du kan også følge oss på vår Facebookside.

På Facebooksiden våre kan du få oppdatering på ting som skjer på skolen.

Klikk her for å gå til vår Facebookside

Satsningsområder

IPad-prosjekt

Seiersten har 1:1 IPad-prosjekt fra 2015. Innføring av læringsbrett har en pedagogisk begrunnelse. Elevene skal få oppleve mestring, økt motivasjon, økt produksjon og læring.

Vurdering for læring (underveisvurdering) og god klasseledelse er en forutsetning for å lykkes med prosjektet. De første erfaringene fra piloten vil bli kommunisert før jul i 2015.

Dysleksivennlig skole

Seiersten ønsker å bli en dysleksivennlig skole. Vi satser på å bli sertifisert som dette i løpet av 2016. I skoleåret 2015/16 har vi 45 elever som har spesifikke lese- og skrivevansker (dysleksi). For å bli sertifisert må skolen oppfylle en rekke kriterier, for eks. å ha drøftet hva skolen kan gjøre for elever med lese- og skrivevansker, satt konkrete mål, sikret kompetanseheving av lærere og ha et bredt læremiddeltilbud slik at alle elever har tilgang til alt fagstoff. Skolen skal innarbeide effektive dysleksivennlige metoder som sikrer forståelse, gode lese- og læringsstrategier, gode rutiner for vurdering og læring, god struktur i all undervisning, gode hjelpemidler og mange andre konkrete betingelser for å kunne kalle seg dysleksivennlig. Denne elevgruppen skal det satses på. De får/har fått tastaturer og egne undervisnings-App-er til IPad-ene sine.

Det psyko-sosiale miljøet

Det psyko-sosiale miljøet arbeider skolen med hver eneste dag. Vi har en 0-visjon mot mobbing. Vi følger kommunens plan «Ingen ut av rekka går» som vi må kommunisere bedre ut til elever og foresatte. Nytt av året er ny måte å trygge nye 8. klasse-elever med blant annet tiltak som fadderordning og fortrinn til det nye miljørommet, samt økt voksentetthet i pausene. Rektor har en egen SMS «mobbeknapp» hvor alle kan varsle hvis de ser noen mistrives eller blir trakassert, inkl. sosiale medier.

Seiersten har knyttet seg til et undervisningsopplegg kalt «Alle har en psykisk helse».

Det er mange ungdommer med lettere og mer omfattende depresjoner og andre psykiske vansker. Problematikken er økende, særlig blant jentene. Vi har hatt lærerne på opplæring i undervisningsopplegget som vi håper kan «ufarliggjøre og alminneliggjøre» psykiske lidelser og lære elevene hvor de kan få hjelp når de strever med livene sine.

Tilpasset opplæring

Seiersten arbeider med å legge om den tilpassede opplæringen. Vi ønsker å gå noe ned på assistentbruken og ansette flere faglærere som kan hjelpe elevene i mindre grupper som har samme faglige utfordringer. Denne omleggingen vil bli innfaset over noen få år.

Kantina

Seiersten har fått en ny og moderne kantine. Vi mener at fysisk aktivitet, møte med kulturopplevelser og sunt kosthold har stor betydning for elevene nå og forebyggende på lang sikt. Det er investert 1,5 mill. i kantina, og det er ansatt en kokk der. Det er subsidierte priser, vi har fått både kassaapparat og kortautomat som kan dokumentere at elevene velger sunt.

I tillegg har vi gratis frokost fra kl.7.45-8.15 hver skoledag. Velg sunt, velg kantina!

 

Planer

Matematikkplan

Kuleramma er en felles matematikkplan for barnehagene og skolene i Frogn.

For å understreke sammenhengen mellom barnehage, skole og SFO ønsker vi å lage en plan som går fra barnehage til ungdomsskole. Planen tar sikte på å være et verktøy for alle som arbeider med barn og unge i barnehage og skole. Den fokuserer ikke på hva barna/elevene skal kunne, men hva de voksne skal gjøre for at barn/elever skal lære.

Klikk her for å lese mer om kuleramma

Godt psykososialt miljø

De siste årene har det vært økt fokus på mobbing som et betydelig samfunnsproblem i Norge. Fra mange hold påpekes de negative konsekvensene av mobbing både på kort og på lang sikt. På kort sikt kan mobbing føre til redusert livskvalitet og krenkelse av grunnleggende rettigheter for mobbeofferet. På lang sikt kan mobbing føre til alvorlige psykiske og sosiale problemer for de involverte.

Klikk her for å laste ned handlingsplan mot mobbing.

Lese og skriveplan

SLS-plan Endelig versjon.pdf

Alvorlig skolefravær, forebygging og oppfølging.

Alvorlig skolefravær 

Andre skoler i Frogn