Heer skole

Innhold

Velkommen        

Om oss

Heer skole ble bygget i 1973. Den startet som en 3-paralell skole med 440 elever på det meste.  I dag har skolen ca 305 elever fordelt på 7 trinn.

I 1998 / 1999 ble skolen påbygd, og den gamle delen ble pusset opp og delvis ombygd. Dette var for å gjøre plass til 6.åringene som kom inn i 1997 som en del av grunnskoleopplæringen.

Skolen fremstår i dag som romslig, funksjonell og godt tilpasset vår daglige drift og nye retnings-linjer fra statlig hold. Skolens ute - og nærområder byr på mange muligheter for lek og aktiviteter for barn i ulik alder. Skolen bruker nærområdene aktivt.Skolefritidsordningen (SFO) har egne lokaler i underetasjen. Skolen og SFO har i noen grad sambruk av skolens øvrige lokaler. Skole og SFO har tett samarbeid, både rundt enkeltelever og elevgrupper.Heer skoles SFO har skoleåret 2018/2019 ca.130 påmeldte elever. Hele personalet, inkludert lærere, assistenter og kontorpersonale teller ca. 40 personer.

Nytt for skoleåret 2018/2019 er at vi vil bruke Ipad aktivt i opplæringen av elevene våre. Alle elever vil få utlevert hver sin Ipad.

Organisering

Administrasjonen består av rektor, undervisningsinspektør, SFO-leder og kontorleder.

Hvert trinn på Heer skole har sin trinnplass, med tilstøtende grupperom. Dette gir gode muligheter for fleksibel og tilpasset inndeling i ulike grupper etter behov. Elevene har aldri vært delt i permanente grupper(klasser) gjennom skoleløpet. Dette er i tråd med føringene fra statlig hold i forbindelse med Kunnskapsløftet. Elevene på hvert trinn er delt inn i faste basisgrupper for ett år om gangen med sin faste kontaktlærer.

Skolens pedagogiske personale er organisert i team – ett team for hvert trinn. Den statlige læreplanen (Kunnskapsløftet), sammen med behovet for tilpasset opplæring, danner grunnlaget for trinnets årsplaner.

Kontakt oss

E-post heer.skole@frogn.kommune.no
Telefon  64905240
Besøksadresse: Skanseveien 26 1445 Drøbak
Postadresse: PB 10 1441 Drøbak

Skolen har kontortid mellom kl. 8.00 og 15.30 alle hverdager, unntatt fri- og feriedager.

Ønsker du å kontakte kontaktlærere eller andre ansatte, kan du gjerne sende melding via It's Learning, mail eller mobilskole.

Våre ansatte

Ledelsen
Stilling Navn Mailadresse Telefon
Rektor Mette Skaarnæs mette.skaarnes@frogn.kommune.no 64905250
Inspektør Silje F. Eriksen silje.eriksen@frogn.kommune.no 64905260
Kontorleder Vigdis Kristiansen heer.skole@frogn.kommune.no 64905240
SFO-leder Stine Eriksen stine.eriksen@frogn.kommune.no 64905270
Lærere
Trinn Navn Mailadresse
1. trinn Siri Hoff Rolness

siri.rolness@frogn.kommune.no

1. trinn Kjerstin Davidsen

kjerstin.davidsen@frogn.kommune.no

2. trinn Tone Skarstad

tone.skarstad@frogn.kommune.no

2. trinn Inge Steinmo

inge.steinmo@frogn.kommune.no

2. trinn Vibeke Thorvaldsen

vibeke.thorvaldsen@frogn.kommune.no

3. trinn Hanne Solberg

hanne.solberg@frogn.kommune.no

3. trinn Kathrine Solli kathrine.solli@frogn.kommune.no
3. trinn Ylva Kaasa Heldre ylva.heldre@frogn.kommune.no
4. trinn Erik Andersen

 erik.andersen@frogn.kommune.no

4. trinn Anders Bakke anders.bakke@frogn.kommune.no
4. trinn Caroline Wuhn

caroline.wuhn@frogn.kommune.no

5. trinn Kristian N Andersen

kristian.andersen@frogn.kommune.no

5. trinn Marianne Kirkeby

marianne.kirkeby@frogn.kommune.no

6. trinn Anne Bonden

 anne.bonden@frogn.kommune.no

6. trinn Ingunn Holm

ingunn.holm@frogn.kommune.no

7. trinn Beate Røkkum

beate.rokkum@frogn.kommune.no

7. trinn  Trine Massey

 trine.massey@frogn.kommune.no

Timelærer Håkon Kivijervi

håkon.kivijervi@frogn.kommune.no

Timelærer  Audny Soldal Rasmussen

 audny.rasmussen@frogn.kommune.no

     
Timelærer Reidun Øvergaard  reidun.overgaard@frogn.kommune.no
Timelærer Bente Haslie  bente.haslie@frogn.kommune.no
Timelærer Heidi Johansen  heidi.johansen@frogn.kommune.no
Timelærer Karianne Eek Ravne  Karianne.ravne@frogn.kommune.no
Timelærer   Trude Nilsen  trude.nilsen@frogn.kommune.no
Timelærer   Nils Kristian Dæhlen nils.dahlen@frogn.kommune.no 
Timelærer Runi Hoven runi.hoven@frogn.kommune.no
Timelærer Christine Waaler christine.waaler@frogn.kommune.no
Timelærer Heidi Pedersen heidi.pedersen@frogn.kommune.no

Skolefritidsordningen

Skolefritidsordningen (SFO) har egne lokaler i underetasjen. Skolen og SFO har i noen grad sambruk av skolens øvrige lokaler. Skole og SFO har tett samarbeid, både rundt enkeltelever og elevgrupper.Heer skoles SFO har skoleåret 2018/2019 ca.120 påmeldte elever.

SFO kontaktinfo

  Telefon Mail

SFO-Leder

Stine Eriksen

 

64905270

99 35 95 56

heer.skole.sfo@frogn.kommune.no

stine.eriksen@frogn.kommune.no 

SFO Priser

Betalingsterminene går fra den 1. i hver måned til den siste dagen i hver måned. Juli måned er betalingsfri.

HEL PLASS
4-5 dager pr. uke

kr. 3.026,-

HALV PLASS
1-3 dager pr. uke

kr. 2 082,-

ETTERMIDDAGSPLASS
Hver dag etter skoletid fram til kl. 15.30.
I hele ferieuker gis disse barna tilbud
om tre dager pr. uke

kr. 2 082,-

KOST
Betaling av kost kommer i tillegg.

Fastsettes ved de ulike skolene ut fra tilbud

  • Det gis søskenmoderasjon i skolefritidsordningen
    • Rabatt barn nr. 2: 30%
    • Rabatt for barn nr. 3 og flere: 50%
  • Det gis ikke anledning til å søke redusert oppholdsbetaling

SFO Skjema

Her kan du melde inn, endre eller si opp plass ved skolefritidsordningene.

Klikk her for å gå til SFO skjema

SFO Åpningstider

Skolefritidsordningen har åpent fra kl. 07.00 til kl. 17.00 hver skoledag. Merk at barna er ute fra 08.00 til skolen ringer inn en halvtime senere.

Hva skjer?

Vi legger jevnlig ut informasjon om hva som skjer i forskjellige kanaler, og den viktigste er It's Learning. Du kan også følge oss på vår Facebookside.

På Facebooksiden våre kan du få oppdatering på ting som skjer på skolen.

Klikk her for å gå til vår Facebookside

Mobilskole

Heer skole har innført bruken av et toveis SMS-system for å kunne kommunisere raskere og mer effektivt med foresatte.

Digital skole

Digitale ferdigheter er viktig for videre skolegang, yrkes- og samfunnsliv. Digitalisering handler om å gjøre ting på nye måter med teknologi for å oppnå ønskede effekter. Skole har hatt høy politisk prioritering i Frogn gjennom flere år, og digitaliseringen er blitt sikret med økonomiske midler.

Klikk her for å lese mer

Skolemelk

Heer skole er med på skolemelk-ordningen til Tine. For mer innformasjon og bestilling, gå inn på Tine.no

Skole og barnehageruta

Her finner du elektronisk oversikt over fri- og feriedager i skolene og barnehagene i Frogn kommune.

Klikk her for skole- og barnehageruta

Få en automatisk oppdatert kalender

Du kan abonnere på en automatisk oppdatert kalender på smarttelefonen eller i kalenderprogrammet på datamaskinen din.

Abonner på skole- og barnehageruta

https://calendar.google.com/calendar/ical/skolerutafrogn%40outlook.com/public/basic.ics 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan legger jeg til kalenderen?

Sitter du på en datamaskin kan du forsøke å klikke lenken Abonner på skole- og barnehageruta. På smartmobiler og online kalendere kan det være at du må gjøre noen enkle grep.

Hvor kan jeg finne hjelp til dette?

De fleste smartmobiler og kalenderprogrammer kan abonnere på kalendere, men hvordan dette gjøres varierer voldsomt. Du kan søke på nettet eller klikke noen av lenkene nedenfor:

Hva er lenken til kalenderen?

Lenken til å abonnere på kalenderen er

webcals://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.ics

Hvordan får jeg fjernet at det plinger?

Lei av alarmer og og påminnelser fra kalenderen? De fleste smartmobiler og andre programmer har muliget til å slå av alarmer på abonnerte kalendere.

Kan jeg laste ned som PDF?

Klikk her for å se skole- og barnehageruta for 2018/19

Klikk her for å se skole- og barnehageruta for 2017/18

Klikk her for å se skole- og barnehageruta for 2016/17

 

Kan jeg skrive ut den elektroniske versjonen fra Outlook.com

Nei, dessverre er dette for øyeblikket ikke mulig.

Kan jeg få kalenderen i RSS format?

Ja. Lenken for RSS er https://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.xml.

Forslag til endringer?

Hvis du har forslag til endringer kan du sende en e-post til helpdesk@frogn.kommune.no.

Skolestartere

Det er besøksdager for elever med skolestart høsten 2018 tirsdag 29. og onsdag 30. mai.

Foreldremøte vil bli avholdt tirsdag 29. mai på kvelden.

Første skoledag er mandag 20. august.

Helsetjenester

Skolens helsesøster

Helsesøster Anna Auråen er på Heer skole her tirsdag, onsdag og torsdag. I tillegg vil hun være her mandager i ulike uker. Kontoret er ved inngangen til SFO.

Telefon: 64 90 52 54 / 47 46 85 44

De dagene helsesøster ikke er på Heer skole er det mulig og ringe helsestasjonen på telefon 64 90 62 62.

Her finner du mer informasjon om kommunens skolehelsetjeneste

Skolefysioterapaut

Navn Stilling Telefon E-post
Mari Ellefsen Fysioterapeut

64 90 65 12 / 40 02 73 76

mari.ellefsen@frogn.kommune.no 

Tannhelsetjeneste

Elever i Frognskolen får tannhelsetjeneseter ved Ås Tannklinikk.

Besøksadresse: Brekkeveien 7C, 1430 Ås

Telefon 64 96 48 00

http://tannlege.nu/as/as-tannklinikk/

Godt psykososialt miljø

Plan for godt psykososialt miljø viser skolenes og barnehagenes daglige arbeid, beskriver ulike utfordringer og tiltak og viser rutiner ved avdekking og tiltak når mobbing/diskriminering/trakassering forekommer.

Elevenes psykososiale miljø er den viktigste samarbeidsarenaen mellom hjem og skole, og vi skal sammen skape robuste barn med høy grad av sosial kompetanse.

Klikk her for å lese mer

Nytt regelverk – nulltoleranse mot mobbing
Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen.

Klikk her for å lese mer

Miljørettet helsevern

Kontoret for miljørettet helsevern fører tilsyn med at ulike virksomheters aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med bestemmelser fastsatt i lover og forskrifter, på en systematisk og dokumenterbar måte.

I skoler betyr dette å se på blant annet inneklima, smittevern, sikkerhet, rengjøring, vedlikehold mm i forhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 

Les mer om miljørettet helsevern

Planer

Matematikkplan

Kuleramma er en felles matematikkplan for barnehagene og skolene i Frogn.

For å understreke sammenhengen mellom barnehage, skole og SFO ønsker vi å lage en plan som går fra barnehage til ungdomsskole. Planen tar sikte på å være et verktøy for alle som arbeider med barn og unge i barnehage og skole. Den fokuserer ikke på hva barna/elevene skal kunne, men hva de voksne skal gjøre for at barn/elever skal lære.

Klikk her for å lese mer om kuleramma

Ordensregler

Her finner du ordensreglementet for de kommunale skolene i Frogn kommune.

Klikk her for å laste ned

Skjemaer

 

Andre skoler i Frogn