Dyrløkkeåsen skole

Innhold

Velkommen

Dyrløkkeåsen skole er en 1.-10. skole med 14 klasser på barnetrinnet og 7 klasser på U-trinnet. Skolen stod ny i 1998.

Det er ca 500 elever totalt på skolen. På Dyrløkkeåsen arbeider et 50-talls lærere og et 20-talls assistenter i skole og Sfo. Administrasjonen består av rektor, to inspektører, Sfo-leder og to på kontoret.

Skolens visjon: Dyrløkkeåsen skole - et godt sted å lære, et godt sted å være

Skolens satsingsområder: Sosial kompetanse, inkludering og mestring

-Samarbeidslæring

-Positiv forstering

-Sosialt årshjul

-Inkluderende støttesystem

-Fysisk aktivitet

-Profesjonsfelleskap

Sammen skal vi sikre et inkluderende felleskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle.

Vi arbeider systematisk med sosiale ferdigheter, relasjoner og samarbeid. Samarbeidslæring med åpne og varierte oppgaver skal sikre variasjon og tilpasset opplæring, hvor samtlige elever får mulighet til å bidra og mestre.

Videre skal vi utvikle et inkluderende støttesystem som gir hjelp til elever med behov for særskilt tilrettelegging. Vi sikrer mye og variert fysisk aktivitet gjennom fysisk aktivitet i kombinasjon med fag, pauseaktiviteter i undervisningsøkter, friminutt og på aktivitetsdager.

Vi ansatte lærer av hverandre, vi deler erfaringer og observerer hverandres praksis. Sammen sikrer vi refleksjon, kvalitet og utvikling av praksis.

Skolens mål: Vi skal se en klar positiv trend på elevundersøkelsen gjennom de neste fire årene, med tanke på elevenes trivsel, motivasjon og at de har et trygt og godt skolemiljø.

Kontakt oss

Skolen har kontortid mellom kl. 08.00 og 15.30 alle hverdager, unntatt fri- og feriedager.

Du kan kontakte administrasjonen på 

E-post dyrlokkeasen.skole@frogn.kommune.no
Telefon 64 90 68 00
Besøksadresse Hegreveien 12, 1448 Drøbak
Postadresse Postboks 10, 1441 Drøbak

Ønsker du å kontakte kontaktlærere eller andre ansatte, vennligst sendt melding via It's Learning.

Administrasjonen

Navn Stilling Telefon E-post
May Britt Glenge   Rektor

93445249

 maybritt.glenge@frogn.kommune.no

Arild Huseby   Inspektør ungdomstrinn 64906805  arild.huseby@frogn.kommune.no
Monica Garen Ruud   Inspektør barnetrinn 64906803  monica.ruud@frogn.kommune.no
Johanna Kuijpens   SFO leder 64906823  johanna.kuijpens@frogn.kommune.no
Vibeke J Kleiven   Kontorleder 64906804  vibeke.kleiven@frogn.kommune.no

Skolens rådsorganer

Dyrløkkeåsen skole har følgende rådsorganer.

Samarbeidsutvalget (SU)

Dyrløkkeåsen skole har et aktivt samarbeidsutvalg, Spesielt er elevrådsrespresentantene på både barne- og ungdomstrinnet aktive med saker til SU. Vi finner gode løsninger sammen!

Lovgrunnlaget for SU:

"Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen.

Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter lover og forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet. Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen. …"

Skolemiljøutvalget

Dyrløkkeåsen skole har et aktivt skolemiljøutvalg som er opptatt av 0-toleranse mot mobbing.

Det er skoleeiers og rektors ansvar at skolemiljøutvalg blir opprettet og fungerer i samsvar med bestemmelsene i opplæringsloven.

 

Elevrådet for 1.-7. trinnet

Koordinator for elevrådet på barnetrinnet: Amund Djuve

Elevrådet for 8.-10. trinnet

Koordinator for elevrådet på ungdomstrinnet: Per Wollbråthen

 

Dyrløkkesangen

Her finner du tekst og melodi til Dyrløkkesangen

Melodi og tekst: Øyvind Lahn

Gruppe 1                                                        Gruppe 2

 C

Hver morgen, hver dag                      Hver morgen, hver dag

Dm

Vi er her i lag,                                               Vi er her i lag

G

Du sier til meg,                                             Jeg sier til deg

F                                                                     G

God Dag                                                        God dag

 

C

Vi vet hva vi vil                                            Vi vet hva vi vil

Dm

Vi vil få det til                                               Vi vil få det til

G

Med store og små                              Kan alle forstå

 

Alle

F                             G

Hvor bra         det blir

 

Omkved

F              G                  C              Am     Dm               G        C7

Vår skole er stedet der alle kan si -  her vil vi bli – her vil vi bli

F                     G                     C              Am        D                     G7    G+

Selv når vi hører at vi har fått fri, vi jubler litt på si’

 

Refreng

C          Em                    F                  C                   Am                                        D               G

Dyrløkkeåsen, ja nå står du her – så  flott og  så svær – så  stolte vi er

C            Em                F                 C                         D                    G7

Med vakker fasade og fine små trær – 1. gang Vi vil være her (Gjentas )

                                                                                               D          G7        C

2. gang Vi vil trives her!

                                                                     (melodi 2. gang: d    d    f      g    c      )

Skole og barnehageruta

Barnehage og skolerute (PDF) for skoleåret 2022-2023

Elektronisk oversikt over fri- og feriedager i skolene og barnehagene i Frogn kommune.

Klikk her for skole- og barnehageruta

Få en automatisk oppdatert kalender

Du kan abonnere på en automatisk oppdatert kalender på smarttelefonen eller i kalenderprogrammet på datamaskinen din.

Abonner på skole- og barnehageruta

https://calendar.google.com/calendar/ical/skolerutafrogn%40outlook.com/public/basic.ics 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan legger jeg til kalenderen?

Sitter du på en datamaskin kan du forsøke å klikke lenken Abonner på skole- og barnehageruta. På smartmobiler og online kalendere kan det være at du må gjøre noen enkle grep.

Hvor kan jeg finne hjelp til dette?

De fleste smartmobiler og kalenderprogrammer kan abonnere på kalendere, men hvordan dette gjøres varierer voldsomt. Du kan søke på nettet eller klikke noen av lenkene nedenfor:

Hva er lenken til kalenderen?

Lenken til å abonnere på kalenderen er

webcals://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.ics

Hvordan får jeg fjernet at det plinger?

Lei av alarmer og og påminnelser fra kalenderen? De fleste smartmobiler og andre programmer har muliget til å slå av alarmer på abonnerte kalendere.

 

Kan jeg skrive ut i PDF-format?

PDF-versjon legges inn når barnehage- og skoleruten 2021-23 er politisk vedtatt. 

Kan jeg skrive ut den elektroniske versjonen fra Outlook.com

Nei, dessverre er dette for øyeblikket ikke mulig.

Kan jeg få kalenderen i RSS format?

Ja. Lenken for RSS er https://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.xml.

Forslag til endringer?

Hvis du har forslag til endringer kan du sende en e-post til helpdesk@frogn.kommune.no.

Skolestartere

Besøksdager og foreldremøter for elever med skolestart høsten 2023:

onsdag 31.mai og torsdag 1.juni 2023

Hva skjer?

Vi legger jevnlig ut informasjon om hva som skjer i forskjellige kanaler, og den viktigste er It's Learning. Du kan også følge oss på vår Facebookside.

Logoped

Logoped – Rom 4108 -Susanne Berg Fredriksen 

Helsesykepleier

Ungdomstrinnet:

Kjersti Margrete Finsrud, helsesykepleier. 64906867 tlf. 481 27 025

Tirsdag, onsdag og fredag kl. 08.30-14.00

 

HELSESTASJON FOR UNGDOM: Mandager på Bølgen kl. 15.00-18.00 (13-25 år)

 

Barnetrinnet:

Anette Olsson, helsesykepleier: 64906869 - mobil 477 85 146

Mandag - Onsdag kl. 0900-1500, Torsdag kl. 0900-1200, Fredager ulike uker kl. 0900-1500

 

Godt psykososialt miljø

Plan for godt psykososialt miljø viser skolenes og barnehagenes daglige arbeid, beskriver ulike utfordringer og tiltak og viser rutiner ved avdekking og tiltak når mobbing/diskriminering/trakassering forekommer.

Elevenes psykososiale miljø er den viktigste samarbeidsarenaen mellom hjem og skole, og vi skal sammen skape robuste barn med høy grad av sosial kompetanse.

Klikk her for å lese mer

Nytt regelverk – nulltoleranse mot mobbing
Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen.

Klikk her for å lese mer

Miljørettet helsevern

Kontoret for miljørettet helsevern fører tilsyn med at ulike virksomheters aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med bestemmelser fastsatt i lover og forskrifter, på en systematisk og dokumenterbar måte.

I skoler betyr dette å se på blant annet inneklima, smittevern, sikkerhet, rengjøring, vedlikehold mm i forhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 

Les mer om miljørettet helsevern

Planer

Matematikkplan

Kuleramma er en felles matematikkplan for barnehagene og skolene i Frogn.

For å understreke sammenhengen mellom barnehage, skole og SFO ønsker vi å lage en plan som går fra barnehage til ungdomsskole. Planen tar sikte på å være et verktøy for alle som arbeider med barn og unge i barnehage og skole. Den fokuserer ikke på hva barna/elevene skal kunne, men hva de voksne skal gjøre for at barn/elever skal lære.

Klikk her for å lese mer om kuleramma

Ordensregler

Her finner du ordensreglementet for de kommunale skolene i Frogn kommune.

Klikk her for å laste ned

Skjemaer

Skolefritidsordningen

SFO kontaktinfo

Her kommer kontaktinformasjon til SFO ved skolen.

SFO Priser

Priser gjeldende fra 1.1.2022:

Betalingsterminene går fra den 1. i hver måned til den siste dagen i hver måned. Juli måned er betalingsfri.

Eventuelle refusjoner knyttet til korona/pandemi varsles, og det er de som da melder inn redusert behov som får reduksjonen.

HEL PLASS
4-5 dager pr. uke

kr. 3.432,-

HALV PLASS
1-3 dager pr. uke

kr. 2 361,-

ETTERMIDDAGSPLASS
Hver dag etter skoletid fram til kl. 15.30.
I hele ferieuker gis disse barna tilbud
om tre dager pr. uke

kr. 2 361,-

KOST
Betaling av kost kommer i tillegg.

kr 150 for hel og ettermiddagsplass

Kr 90 for halv plass

  • Det gis søskenmoderasjon i skolefritidsordningen
    • Rabatt barn nr. 2: 30%
    • Rabatt for barn nr. 3 og flere: 50%

SFO Skjema

Her kan du melde inn, endre eller si opp plass ved skolefritidsordningene.

Søknadsfrist er 1.april

Klikk her for å gå til SFO skjema

Her kan du finne søknadsskjema for redusert foreldrebetaling

Skjema redusert foreldrebetaling

SFO Åpningstider

Skolefritidsordningen har åpent fra kl. 07.00 til kl. 17.00 hver skoledag. Merk at barna er ute fra 08.00 til skolen ringer inn.

FAU

FAU har all informasjon på sine sider på ITL. Her ligger alle møtereferater, foreldrekontaktlister, aktivitetsplan osv.

Leder for FAU er Gro Holter, mobil 476 53 945, faudyrlokke@gmail.com

Digital skole

Digitale ferdigheter er viktig for videre skolegang, yrkes- og samfunnsliv. Digitalisering handler om å gjøre ting på nye måter med teknologi for å oppnå ønskede effekter. Skole har hatt høy politisk prioritering i Frogn gjennom flere år, og digitaliseringen er blitt sikret med økonomiske midler.

Klikk her for å lese mer

Skolemelk

Skolemelk tilbys på enkelte skoler i Frogn. Se skolemelk.no for mer informasjon, eventuelt ta kontakt med skolen.

Andre skoler i Frogn