Dal skole

Innhold

Om Dal skole

Dal skole ligger i Frogn kommune. Skolen har elever fra 1. – 7. trinn og skolefritidsordning for elever i 1.-4.trinn. Vi har også barnehage i skolebygningen. 

Skolen og barnehagen har en unik beliggenhet med nærhet til skog, landbruk og sjø. Dal skole er den eneste skolen i kommunen som ligger utenfor bygrensen.   

Skolen har dette skoleåret 4 klasser. 3 av disse er aldersblandet. 7.trinn er egen klasse skoleåret 21/22.

Dal skole var den første barneskolen i Frogn kommune som satset på digital opplæring på nettbrett. Alle elevene har hver sin iPad, og lærerne får kontinuerlig opplæring for å kunne bruke dette på en god måte i undervisningen.

Uteskole er et viktig ledd i undervisningen ved Dal skole. På uteskole får elevene en praktisk og handlingsrettet tilnærming til lærestoffet og lærer å kjenne sin rolle som gjest i naturen.

 

Klikk her for å gå til vår Facebookside

Klikk for å gå til Dal barnehage

Kontakt oss

Du kan kontakte administrasjonen på:

E-post dal.skole@frogn.kommune.no
Telefon 64 90 59 40
Postadresse: Postboks 10, 1441  Drøbak
Besøksadresse: Nesoddveien 207, 1455  Nordre Frogn

Ønsker du å kontakte kontaktlærere eller andre ansatte, kan det være enklest å sende mail eller en melding via Transponder. (Se informasjon om Transponder lenger ned på siden)

Våre ansatte
Navn Telefon E-post
Administrasjon:    
Rektor
Jon Grønli

64 90 59 41
41 53 14 23

jon.gronli@frogn.kommune.no
Konsulent
Karine Esbjug
64 90 59 40 karine.esbjug@frogn.kommune.no

Undervisningspersonale:

   

Tone Steen

64 90 59 45 tone.steen@frogn.kommune.no
Trude N.Dahl 64 90 59 45 trude.dahl@frogn.kommune.no
Lene Halgunset 64 90 59 46 lene.halgunset@frogn.kommune.no
Vanessa Penick 64 90 59 46 vanessa.penick@frogn.kommune.no
Pia Helene Berntsen 64 90 59 45 pia.berntsen@frogn.kommune.no
Øyvind Rummelhoff 64 90 59 46 oyvind.rummelhoff@frogn.kommune.no
Anne Esbjug 64 90 59 45 anne.esbjug@frogn.kommune.no
Veleik Rise 64 90 59 46 veleik.rise@frogn.kommune.no
Assistenter:    
Else Rytter Johansen   else.johansen@frogn.kommune.no
Hilde Søbye   hilde.sorbye@frogn.kommune.no
Tone M.Bastiansen  

tone.bastiansen@frogn.kommune.no

Jessica Van Esser  

Jessica.Van.Esser@frogn.kommune.no

FAU

Alle foreldre som har barn i skolen er medlemmer av skolens foreldreråd. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg, (FAU), som er foreldrestemmen ovenfor skolen. På Dal skole gjennomføres dette ved at det velges 2 klassekontakter på hvert trinn.

Ta kontakt med FAU styret om det er noe du lurer på eller trenger hjelp til.

Medlemmer av FAU
FAU leder   Agnethe Ekre tlf.99 42 82 70 agnethe.ekre@gmail.com

Kommunikasjon

Vi bruker Showbie til den løpende informasjonen ut til foresatte og elever. For eksempel blir ukeplanene lagt ut påShowbie hver uke. I tillegg benytter skolen Transponder til kort informasjon mellom foresatte og skolen.

Benyttes som en meldingsbok for elevene og er en kommunikasjonskanal mellom foresatte og skolen. Foresatte laster ned app til mobilen eller går inn via nettleser på pc.

På Facebooksiden våre kan du få oppdatering på ting som skjer på skolen. Du kan se vår Facebookside selv om du ikke selv er bruker av Facebook.

Klikk her for å gå til vår Facebookside

Skole og barnehageruta

Barnehage og skolerute (PDF) for skoleåret 2022-2023

Elektronisk oversikt over fri- og feriedager i skolene og barnehagene i Frogn kommune.

Klikk her for skole- og barnehageruta

Få en automatisk oppdatert kalender

Du kan abonnere på en automatisk oppdatert kalender på smarttelefonen eller i kalenderprogrammet på datamaskinen din.

Abonner på skole- og barnehageruta

https://calendar.google.com/calendar/ical/skolerutafrogn%40outlook.com/public/basic.ics 

Ofte stilte spørsmål

Hvordan legger jeg til kalenderen?

Sitter du på en datamaskin kan du forsøke å klikke lenken Abonner på skole- og barnehageruta. På smartmobiler og online kalendere kan det være at du må gjøre noen enkle grep.

Hvor kan jeg finne hjelp til dette?

De fleste smartmobiler og kalenderprogrammer kan abonnere på kalendere, men hvordan dette gjøres varierer voldsomt. Du kan søke på nettet eller klikke noen av lenkene nedenfor:

Hva er lenken til kalenderen?

Lenken til å abonnere på kalenderen er

webcals://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.ics

Hvordan får jeg fjernet at det plinger?

Lei av alarmer og og påminnelser fra kalenderen? De fleste smartmobiler og andre programmer har muliget til å slå av alarmer på abonnerte kalendere.

 

Kan jeg skrive ut i PDF-format?

PDF-versjon legges inn når barnehage- og skoleruten 2021-23 er politisk vedtatt. 

Kan jeg skrive ut den elektroniske versjonen fra Outlook.com

Nei, dessverre er dette for øyeblikket ikke mulig.

Kan jeg få kalenderen i RSS format?

Ja. Lenken for RSS er https://sharing.calendar.live.com/calendar/private/2bf3c399-d7a0-40fa-a7de-ede0e9c6d934/85eb93dd-26be-43ea-b449-8a1ad666d955/cid-b14fdc4ec856392e/calendar.xml.

Forslag til endringer?

Hvis du har forslag til endringer kan du sende en e-post til helpdesk@frogn.kommune.no.

Besøksdager og foreldremøter for elever med skolestart høsten 2023:

onsdag 31.mai og torsdag 1.juni 2023

Skolefritidsordningen på Dal skole har for tiden 15 barn i 1. - 4. trinn. Tilbudet er i stor grad fylt med lek og selvvalgte aktiviteter ute og inne.

SFO kontaktinfo
Navn Telefon E-post
SFO

41 53 14 37

dal.skole@frogn.kommune.no
Rektor Jon Grønli

64 90 59 41/41 53 14 23

jon.gronli@frogn.kommune.no
     
Assistenter:    
Else Rytter Johansen   else.johansen@frogn.kommune.no
Jessica van Esser  

jessica.van.esser@frogn.kommune.no

Hilde Søbye   hilde.sorbye@frogn.kommune.no


SFO Priser

Priser gjeldende fra 1.1.2022:

Betalingsterminene går fra den 1. i hver måned til den siste dagen i hver måned. Juli måned er betalingsfri.

Eventuelle refusjoner knyttet til korona/pandemi varsles, og det er de som da melder inn redusert behov som får reduksjonen.

HEL PLASS
4-5 dager pr. uke

kr. 3.432,-

HALV PLASS
1-3 dager pr. uke

kr. 2 361,-

ETTERMIDDAGSPLASS
Hver dag etter skoletid fram til kl. 15.30.
I hele ferieuker gis disse barna tilbud
om tre dager pr. uke

kr. 2 361,-

KOST
Betaling av kost kommer i tillegg.

kr 150 for hel og ettermiddagsplass

Kr 90 for halv plass

  • Det gis søskenmoderasjon i skolefritidsordningen
    • Rabatt barn nr. 2: 30%
    • Rabatt for barn nr. 3 og flere: 50%

SFO Skjema

Her kan du melde inn, endre eller si opp plass ved skolefritidsordningene.

Søknadsfrist er 1.april

Klikk her for å gå til SFO skjema

Her kan du finne søknadsskjema for redusert foreldrebetaling

Skjema redusert foreldrebetaling

SFO Åpningstider

Skolefritidsordningen har åpent fra kl. 07.00 til kl. 17.00 hver skoledag. Merk at barna er ute fra 08.00 til skolen ringer inn.

Helsetjenester

Helsesykepleier

Helsesykepleier, Anette Olsson, er spå skolen annenhver onsdag

Miljørettet helsevern

Kontoret for miljørettet helsevern fører tilsyn med at ulike virksomheters aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med bestemmelser fastsatt i lover og forskrifter, på en systematisk og dokumenterbar måte.

I skoler betyr dette å se på blant annet inneklima, smittevern, sikkerhet, rengjøring, vedlikehold mm i forhold til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. 

Les mer om miljørettet helsevern

Planer

Godt psykososialt miljø

Plan for godt psykososialt miljø viser skolenes og barnehagenes daglige arbeid, beskriver ulike utfordringer og tiltak og viser rutiner ved avdekking og tiltak når mobbing/diskriminering/trakassering forekommer.

Elevenes psykososiale miljø er den viktigste samarbeidsarenaen mellom hjem og skole, og vi skal sammen skape robuste barn med høy grad av sosial kompetanse.

Klikk her for å lese mer

Nytt regelverk – nulltoleranse mot mobbing
Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen.

Klikk her for å lese mer

Matematikkplan

Kuleramma er en felles matematikkplan for barnehagene og skolene i Frogn.

For å understreke sammenhengen mellom barnehage, skole og SFO ønsker vi å lage en plan som går fra barnehage til ungdomsskole. Planen tar sikte på å være et verktøy for alle som arbeider med barn og unge i barnehage og skole. Den fokuserer ikke på hva barna/elevene skal kunne, men hva de voksne skal gjøre for at barn/elever skal lære.

Klikk her for å lese mer om kuleramma

Ordensregler

Her finner du ordensreglementet for de kommunale skolene i Frogn kommune.

Klikk her for å laste ned

Skolemelk

Dal skole er med på skolemelk-ordningen til Tine.  For å bestille skolemelk gå inn på Tine sin nettside: skolelyst.no

Trykk for å bestille skolemelk på Tine

Skolemelk tilbys på enkelte skoler i Frogn. Se skolemelk.no for mer informasjon, eventuelt ta kontakt med skolen.

Skjemaer

Digital skole

Digitale ferdigheter er viktig for videre skolegang, yrkes- og samfunnsliv. Digitalisering handler om å gjøre ting på nye måter med teknologi for å oppnå ønskede effekter. Skole har hatt høy politisk prioritering i Frogn gjennom flere år, og digitaliseringen er blitt sikret med økonomiske midler.

Klikk her for å lese mer

Frognskolen

Trykk for mer informasjon om skolene i Frogn

Andre skoler i Frogn