Storgata 12-16 og 18

Det er fremmet et privat planinitiativ for Storgata 12-16 og 18 innenfor Spesialområde antikvarisk bevaring Gamle Drøbak. Etter vedtak i Kommunestyret 7. mai 2018 har det blitt avholdt oppstartsmøte, og det varsles nå om oppstart. Frist for å komme med innspill er 17.08.2019.

Innhold

Om planen

Planområdet er ca 5,3 da og omfatter del av antikvarisk spesialområde. Planområdet omfatter følgende eiendommer/ del av eiendom: 86/296, 86/256, 86/19, 86/870, 86/18*/1, 86/856, 89/1, 86/870.

Hensikt

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for oppføring av forretningsarealer på bakkeplan, boliger og parkeringskjeller, samt ivareta vernehensyn.

Innspill

Naboer og berørte parter varsles direkte. Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet kan sendes til Kile Stokholm Arkitekter: post@kile-stokholm.noinnen 17.08.2019.

Plandokumenter

Planinitiativ.pdf
Oppstartsreferat.pdf