Sorenskriver Ellefsensvei 1

Det er fremmet et privat planinitiativ for Sorenskriver Ellefsensvei 1 innenfor Spesialområde antikvarisk bevaring Gamle Drøbak. Etter vedtak i Kommunestyret 7. mai 2018 har det blitt avholdt oppstartsmøte, men det er enda ikke varslet om oppstart av planarbeid.

Innhold

Dokumenter

Revidert planinitiativ.pdf
Situasjonsplan.pdf
Tegning - Plan U.pdf
Tegning - Plan 1.pdf
Tegning - Plan 2.pdf
Tegning - Plan 3.pdf
Tegning - Snitt A, B, C.pdf
Modellbilde1.pdf
Modellbilde2.pdf


Det arbeides med en ny områdeplan for Gamle Drøbak - mer info om dette finnes her: https://www.frogn.kommune.no/enheter/samfunnsutvikling/reguleringsplaner/planer-pagaende/omraderegulering-gamle-drobak/

Dokumentene som var til behandling i saken om igangsetting av detaljreguleringsplaner i Gamle Drøbak ligger under sak 41/18 her: https://www.frogn.kommune.no/enheter/personal-organisasjon-og-politikk/styre-rad-og-utvalg/#se:mote/moteid:454188/utvalgid:204110
Trykk på "Dokumenter" til høyre for å se dem. Vedtak ligger under "Behandlinger".