Sogstiveien 103, 105 og Sogstikollen 48

Kile Stokholm arkitekter AS har på vegne av Tristein Eiendom AS varslet om igangsetting av arbeid med detaljregulering på eiendommene Sogstiveien 103, 105 og Sogstikollen 48 (gnr/ bnr. 71/210, 188, 189, 268).

Innhold

Om planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting i form av leilighetsbygg og garasjekjeller under bakken. Det skal planlegges boliger med høy kvalitet og ulike størrelser, samt gode utearealer. Planinitiativet tar utgangspunkt i gjeldende bestemmelser for utnyttelsesgrad og høyde. Adkomst legges fra Sogstijordet.

Deler av planområde har vært varslet før. Planområdet er nå utvidet med Sogstiveien 105 og planarbeidet varsles derfor på nytt.
Merknader som kan ha virking for planarbeidet kan sendes elektronisk via e-post:
post@kile-stokholm.no eller Kile Stokholm Arkitekter AS, St. Olavs plass 3, 0165 Oslo

Frist for merknader: 20.10.2020

Informasjon om planforslaget kan fås ved å kontakte Kile Stokholm Arkitekter AS på epost:
post@kile-stokholm.no eller telefon 22 99 46 20.

Dokumenter

Oppstartsmøtereferat
Planinitiativ