Sogstikollen 20

Varsel om oppstart av detaljregulering for Sogstikollen 20. Frist for innspill er 18.12.2020.

Innhold

Om planen

Planområdet omfatter eiendom gnr./bnr. 71/181 og deler av 71/1.

Hensikten med reguleringsplanen å omregulere Sogstikollen 20 i Drøbak fra uregulert fritidsbolig til boligområde. Prodev AS ønsker å bygge 10 boenheter i form av fem sammenkoblede, horisontaldelte tomannsboliger med én leilighet i hver etasje, med felles garasjeanlegg.

Dersom du har innspill eller spørsmål til planarbeidet kan du sende det til:
Kristiania byplankontor AS v/Kristian Ribe
e-post kr@kbpk.no
telefon 957 50 337

Fristen for innspill er fredag 18.12.2020.

Dokumenter til varslingen:

Oppstartstmøtereferat_Sogstikollen-20_undertegnet.pdf
Planinitiativ_revidert_Sogstikollen-20.pdf
2020-09-02_MULIGHETSSTUDIE SOGSTIKOLLEN 20.pdf