Dypvannskai på Sjøtorget

Kommunestyret vedtok 09.12.2019 at planprogrammet for dypvannskai ved Sjøtorget ikke vedtas, og at Rådmannen stanser det videre arbeidet med dypvannskai.

Innhold

Frogn kommunestyre behandlet i møte 09.12.2019 sak 145/19 – Fastsetting av planprogram for dypvannskai ved Sjøtorget.

Det ble fattet følgende vedtak:
«Kommunestyret vedtar ikke planprogrammet for dypvannskai ved Sjøtorget og ber rådmannen stanse det videre arbeidet med dypvannskai.»

Dokumentene som var til behandling i saken ligger under behandlingsnummer 145/19 her.
Trykk på "Dokumenter" til høyre for å se dem. Vedtak ligger under "Behandlinger".

Beslutning om ikke å fastsette planprogram kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven § 12-9.