Planstrategien

Innhold

Hva er en planstrategi?

Av planstrategien framgår det hvilke planoppgaver kommunen skal gjennomføre fremover.

Hver kommune skal minst en gang i hver valgperiode- innen ett år etter konstitueing, utarbeide og vedta en planstrategi. Kommunal planstrategi er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet. Formålet med den kommunale planstrategier er å sette fokus på de planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en positiv utvikling i kommune. Planstrategien skal inneholde:

  • Drøfting av strategiske valg, og vurdering av planbehov
  • Ta stilling til revidering eller videreføring- blant annet av kommuneplanen
  • Politikk og strategier- men ikke konkrete retningslinjer og detalkert arealbruk 


 
   

Planstrategi 2020-2023

Planstrategi vedtatt av Frogn kommunestyre 7.12.2020.

Planstrategi 2020-2023.pdf

Tidligere planstrategier

Planstrategi 2017-2020
Planstrategi vedtatt av Frogn kommunestyre 3.4.2017.

Planstrategi 2017-2020

Planstrategi 2014-2017
Planstrategi vedtatt av Frogn kommunestyre 16.6.2014.

Planstrategi 2014-2017