Næring

Innhold

Aktuelt

Reiseliv i Frogn på sosiale medier

Instagram.com/visitdrobakoscarsborg

Facebook.com/visitdrobakoscarsborg

Er du turist i Drøbak - se her:

Turist i Drøbak (frogn.kommune.no)

Etablerertjenesten i Follo - Startup Viken

Skal du starte egen bedrift? Ønsker du veiledning i forbindelse med oppstart? Ønsker du næringsfaglig vurdering? Etablerertjenesten i Follo er en felles tjeneste for alle Follo-kommunene. Tjenesten finansieres av Akershus fylkeskommune og Follo-kommunene i fellesskap og er gratis for deltakerne. Tjenesten tilbyr grunnkurs i bedriftsetablering, temakurs og individuell veiledning. Det Kongelige Selskap for Norges Vel og Ås kommune har inngått en 3-årig kontrakt om drift av Etablerertjenesten i Follo.

Etablerertjenesten har hovedsete i Ås, men kan også holde kurs og veiledning andre steder i Follo.

Alle kurs blir annonsert på www.startupviken.no for hvert halvvår.

Følg også Etablerertjenesten på Facebook, www.facebook.com/etablererakershus/

Om Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Norges vel ble stiftet i 1809 og har dermed lang erfaring i næringsutvikling og bedriftsetablering. Organisasjonen har et omfattende nettverk som blant andre inkluderer kunnskapsmiljøer ved universiteter og høgskoler, næringshager, Patentstyret, Ungt Entreprenørskap, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, kommuner og gründernettverk og privat næringsliv. Å koble nye gründere til relevante aktører er avgjørende for at flere skal lykkes med sine bedrifter.

Samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo

Samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo er en overordnet næringsstrategi. Den peker ut åtte sentrale satsingsområder. Nå skal det utarbeides et handlingsprogram med utvikling av mål og tiltak i samarbeid med ildsjeler og innovatører, både i offentlig sektor, privat næringsliv og i sivilsamfunnet.

På nettsiden finner du i hovedsak næringsstrategi for Follo.

Les mer om samarbeidsplattformen her (follo.no) (Siden er under utvikling)

Follorådet på Facebook (facebook.com)

Næringsforeninger og næringsråd i Folloregionen

Frogn Næringsråd

Folloregionens Næringsforening

Nesodden Næringsråd

Vestby Næringsforum

Enebakk Næringsråd

Tilskuddsmidler næring og kultur

Tilskuddsmidler til kultursektoren finner du på kulturrådets nettsider:
https://www.kulturradet.no/web/guest/sok-stotte

Tilskuddsmidler i Viken finner du på fylkeskommunens nettsider:
https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/

Utlysninger for prosjekt- og finansieringsstøtte fra Innovasjon Norge finner du her: 
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/utlysninger/