Næring

Innhold

Aktuelt

"Starte og drive bedrift dagen" - 23 november på Rosenholm Campus

Starte og drive bedrift-dagen er en informasjons- og inspirasjonsdag for etablerere/gründere og nye næringsdrivende.

Det er mange etater man må forholde seg til når man skal starte og drive egen virksomhet. Starte og drive bedrift-dagen gir deg korte og nyttige foredrag om hva som er viktig å tenke på før du starter og når du er kommet i gang. Du vil også møte og få mulighet til å snakke med lokale og nasjonale foredragsholderne på stand.

Program

Velkommen til Starte og drive bedrift-dagen v/ Etablerertjenesten i Follo

Hva er viktig å tenke på før oppstartoppstart? v/ Brønnøysundregistrene

Gründerhistorie – Jeg startet for meg

Lokal gründerhjelp – Hva kan vi hjelpe deg med? v/Etablerertjenesten i Follo

Gründertips #1: Skaff deg et godt domenenavn v/Norid, www.norid.no

Valg av selskapsform, navn på bedriften v/Brønnøysundregistrene, www.brreg.no

Patent, varemerke og design v/Patentstyret, www.patentstyret.no

Skatt og avgift – en god start v/Skatteetaten, www.skatteetaten.no

Dagpenger under etablering v/Etablerertjenesten i Follo

Hva er viktig å gjøre når du skal drive egen virksomhet v/Altinn Starte og drive bedrift-Brønnøysundregistrene, www.altinn.no/starte-og-drive/

Nettverksbygging, besøk på stand, personlige avtale med foredragsholdere/utstillere

 

Les mer og meld deg på her: StartUpFollo

 

Reiseliv i Frogn på sosiale medier

 

Instagram.com/visitdrobakoscarsborg

Facebook.com/visitdrobakoscarsborg

Er du turist i Drøbak - se her:

Turist i Drøbak (frogn.kommune.no)

Etablerertjenesten i Follo - Startup Viken

Skal du starte egen bedrift? Ønsker du veiledning i forbindelse med oppstart? Ønsker du næringsfaglig vurdering? Etablerertjenesten i Follo er en felles tjeneste for alle Follo-kommunene. Tjenesten finansieres av Akershus fylkeskommune og Follo-kommunene i fellesskap og er gratis for deltakerne. Tjenesten tilbyr grunnkurs i bedriftsetablering, temakurs og individuell veiledning. Det Kongelige Selskap for Norges Vel og Ås kommune har inngått en 3-årig kontrakt om drift av Etablerertjenesten i Follo.

Etablerertjenesten har hovedsete i Ås, men kan også holde kurs og veiledning andre steder i Follo.

Alle kurs blir annonsert på www.startupviken.no for hvert halvvår.

Følg også Etablerertjenesten på Facebook, www.facebook.com/etablererakershus/

Om Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Norges vel ble stiftet i 1809 og har dermed lang erfaring i næringsutvikling og bedriftsetablering. Organisasjonen har et omfattende nettverk som blant andre inkluderer kunnskapsmiljøer ved universiteter og høgskoler, næringshager, Patentstyret, Ungt Entreprenørskap, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, kommuner og gründernettverk og privat næringsliv. Å koble nye gründere til relevante aktører er avgjørende for at flere skal lykkes med sine bedrifter.

Samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo

Samarbeidsplattformen for næringsutvikling i Follo er en overordnet næringsstrategi. Den peker ut åtte sentrale satsingsområder. Nå skal det utarbeides et handlingsprogram med utvikling av mål og tiltak i samarbeid med ildsjeler og innovatører, både i offentlig sektor, privat næringsliv og i sivilsamfunnet.

På nettsiden finner du i hovedsak næringsstrategi for Follo.

Les mer om samarbeidsplattformen her (follo.no) (Siden er under utvikling)

Follorådet på Facebook (facebook.com)

Næringsforeninger og næringsråd i Folloregionen

Frogn Næringsråd

Folloregionens Næringsforening

Nesodden Næringsråd

Vestby Næringsforum

Enebakk Næringsråd

Tilskuddsmidler næring og kultur

Tilskuddsmidler til kultursektoren finner du på kulturrådets nettsider:
https://www.kulturradet.no/web/guest/sok-stotte

Tilskuddsmidler i Viken finner du på fylkeskommunens nettsider:
https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/

Utlysninger for prosjekt- og finansieringsstøtte fra Innovasjon Norge finner du her: 
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/utlysninger/