Veiledere

Innhold

Liste over veiledere- oppmåling

Nedenfor finner du en liste over veiledere om ulike typer oppmåling

Adressering
Tildeling av offisiell adresse (veinavn og adressenummer)

Les mer...
Anleggseiendom
Anleggseiendom er en eiendom som etableres over eller under en annen eiendom

Les mer...
Arealoverføring
Brukes ved overføring av arealer mellom eiendommer

Les mer...
Deling av eiendom
Utskilling av nye tomter

Les mer...
Grensejustering
Justering av grensene mellom eiendommer

Les mer...
Oppmålingsforretning
Klarlegging, merking og måling av eiendomsgrenser

Les mer...
Sammenslåing av eiendommer
Slå sammen flere eiendommer i samme kommune

Les mer...