Kart

Innhold

Kart over Frogn og Follo


Follokart er et samarbeid mellom kommunene i Follo. Vi har følgende kartløsninger:

Kommunekart
Kommunekart er en kartløsning for PC, nettbrett og mobil og inneholder grunnkart med eiendomsgrenser, arealplaner og andre utvalgte karttema. Kommunekart skal fungere på alle nettlesere og plattformer.
I Kommunekart er det også lagt inn 3D bygg utifra bygningene i kommunens kartbaser.

Du kan laste ned appen her: GooglePlay/AndroidAppstore/iPhone

Follokart

Follokart  Grunnkart med reguleringsplaner og kommuneplan

Temakart i Kommunekart

Kretser     Skolekretser, valgkretser med mer

Kultur       Kulturminner, sefrak og andre kulturtema

Natur og miljø  Natur og miljødata

Planinnsyn

Plandialog
Her får du oversikt over kommunens arealplaner og planprosessen.

Turkart

Turplanleggingskart
Planlegg dine turer i Follo, med mulighet for å laste anbefalte turer fra GPS. Du kan også se høydeprofiler og vise ruter\løyper i 3D. 

WEB3 KARTLØSNINGENE SLUTTER Å FUNGERE CA. 1. JUNI 2019
De er erstattet med Kommunekart. Kartdataene blir ikke oppdatert i disse løsningene.