Kart

Innhold

Kart over Frogn og Follo


Follokart er et samarbeid mellom kommunene i Follo. Vi har følgende kartløsninger:

Kommunekart
Kommunekart er en kartløsning for PC, nettbrett og mobil og inneholder grunnkart med eiendomsgrenser, arealplaner og andre utvalgte karttema som turkartdata. Kommunekart skal fungere på alle nettlesere og plattformer.
I Kommunekart er det også lagt inn 3D bygg utifra bygningene i kommunens kartbaser.

Du kan laste ned appen her: GooglePlay/AndroidAppstore/iPhone

Follokart

Follokart  Grunnkart med reguleringsplaner og kommuneplan og andre temadata

Temakart i Kommunekart

Kretser     Skolekretser, valgkretser med mer

Kultur       Kulturminner, sefrak og andre kulturtema

Natur og miljø  Natur og miljødata

Planinnsyn

Plandialog
Her får du oversikt over kommunens arealplaner og planprosessen.

Turkart

Turkart løsningen som det var lenket opp til tidligere hadde ikke oppdaterte kartdata.
Sykkelruter, fotruter og andre turkartdata ligger nå i Follokart og i Kommunekart-appen for mobil og nettbrett (se lenker over)

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på feil og mangler i turkartdataene.

Kartløsninger for web3 (Internet explorer)

WEB3 KARTLØSNINGENE SLUTTER Å FUNGERE CA. 1. JUNI 2019
De er erstattet med Kommunekart. Kartdataene blir ikke oppdatert i disse løsningene.