Kart

Innhold

Kart over Frogn og Follo


Follokart er et samarbeid mellom kommunene i Follo: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Vi har følgende kartløsninger:

Kommunekart
Kommunekart er en kartløsning for PC, nettbrett og mobil og inneholder grunnkart med eiendomsgrenser, arealplaner og andre utvalgte karttema. Kommunekart skal fungere på alle nettlesere og plattformer.
I Kommunekart er det også lagt inn 3D bygg utifra bygningene i kommunens kartbaser.

Du kan laste ned appen her: GooglePlay/AndroidAppstore/iPhone

Nye temakart i Kommunekart

Follokart  Grunnkart med reguleringsplaner og kommuneplan

Kretser     Skolekretser, valgkretser med mer

Kultur       Kulturminner, sefrak og andre kulturtema

Natur og miljø  Natur og miljødata

Planinnsyn

Plandialog
Her får du oversikt over kommunens arealplaner og planprosessen.

Turkart

Turplanleggingskart
Planlegg dine turer i Follo, med mulighet for å laste anbefalte turer fra GPS. Du kan også se høydeprofiler og vise ruter\løyper i 3D. 

Follokart inneholder de fleste av våre kartdata og nyere flyfoto. I tillegg har vi temakart for kretser, kultur og natur og miljø, se under. Fordi Follokart bruker Microsoft Silverlight fungerer ikke kartløsningen på nettlesere som Edge og Opera. Du kan fortsatt bruke Internet Explorer 11. 
I Chrome er det mulig å bruke tillegget IE Tab for å kjøre kartløsningene.
Det er nå laget versjoner av disse kartene i Kommmunekart, se over.

Follokart

Kretser

Krets
Kart med skolekretser, valgkretser og andre administrative grenser

Kulturkart
Kart med oversikt over kulturminner og kulturmiljø.

Natur og miljø
Naturkartet viser naturtyper, naturmangfold, arter og vannmiljø