Kart

Innhold

Kart over Frogn og Follo


Follokart er et samarbeid mellom kommunene i Follo: Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Vi har følgende kartløsninger:

Kommunekart
Kommunekart er en kartløsning for PC, nettbrett og mobil og inneholder grunnkart med eiendomsgrenser, arealplaner og andre utvalgte karttema. Kommunekart bruker ikke Silverlight og skal fungere på alle nettlesere og plattformer.
I Kommunekart er det nå lagt inn 3D bygg utifra bygningene i kommunens kartbaser.

Det ligger nå 2 apper til nedlasting:
Kommunekart - grunnkart med eiendomsgrenser, veikategori, arealplaner, skolekretser, turstier med mer
Kommunekart Proff - krever innlogging - denne er ennå ikke ferdig utviklet i Follo

Du kan laste ned appen her: GooglePlay/AndroidAppstore/iPhone

Follokart Follokart inneholder de fleste av våre kartdata og nyere flyfoto. I tillegg har vi temakart for kretser, kultur og natur og miljø, se under. Fordi Follokart bruker Microsoft Silverlight fungerer ikke kartløsningen på nettlesere som Chrome, Edge og Opera. Du kan fortsatt bruke Internet Explorer 11. Dersom dette skaper problemer for deg kan du prøve å bruke Kommunekart som fungerer på PC (alle nettlesere), nettbrett og mobil,

Plandialog
Her får du oversikt over kommunens arealplaner og planprosessen.

Turkart

Turplanleggingskart
Planlegg dine turer i Follo, med mulighet for å laste anbefalte turer fra GPS. Du kan også se høydeprofiler og vise ruter\løyper i 3D. 

Krets
Kart med skolekretser, valgkretser og andre administrative grenser

Kulturkart
Kart med oversikt over kulturminner og kulturmiljø.

Natur og miljø
Naturkartet viser naturtyper, naturmangfold, arter og vannmiljø