Etablerertjenesten i Follo

Etablerertjenesten i Follo
Skal du starte egen bedrift? Ønsker du veiledning i forbindelse med oppstart? Etablerertjenesten i Follo er en felles tjeneste for alle Follo-kommunene. Tjenesten finansieres av Akershus fylkeskommune og Follo-kommunene i fellesskap og er gratis for deltakerne. Tjenesten tilbyr grunnkurs i bedriftsetablering, temakurs og individuell veiledning. Det Kongelige Selskap for Norges Vel og Ås kommune har inngått en 3-årig kontrakt om drift av Etablerertjenesten i Follo.

Etablerertjenesten har hovedsete i Ås, men kan holde kurs og veiledning også andre steder i Follo.

Alle kurs blir annonsert på http://etablerer-akershus.no for hvert halvvår.

Følg også Etablerertjenesten på Facebook, www.facebook.com/etablererakershus/

Norges vel ble stiftet i 1809 og har dermed lang erfaring i næringsutvikling og bedriftsetablering. Organisasjonen har et omfattende nettverk som blant andre inkluderer kunnskapsmiljøer ved universiteter og høgskoler, næringshager, Patentstyret, Ungt Entreprenørskap, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, kommuner og gründernettverk og privat næringsliv. Å koble nye gründere til relevante aktører er avgjørende for at flere skal lykkes med sine bedrifter.

Link til Follo kurs:
https://www.etablerer-akershus.no/v%C3%A5re-tilbud/follo/veiledning

Kontakt:
etablerer@norgesvel.no
tlf: 909 25 266 (betjent tirsdag og onsdag)