Rustjenester

Innhold

Om rustjenesten

Rustjenesten opprettholder ambulant virksomhet og ordinære ruskonsuletoppgaver.

Basen i Svaleveien 3 har åpent hver dag; mandag, onsdag og fredag kl. 11.00 - 13.00, tirsdag kl. 13.00 -16.00 og torsdag kl. 13.00 - 15.00. Det er mulig å ha maks 4 besøkende i basen samtidig grunnet smittevernhensyn.

Rustjenesten sørger for at det er mulig for brukere å hente mat i Basen, deler ut brukerutstyr i tillegg til annen helt nødvendig oppfølging brukerne trenger. Rustjenesten har også hurtigtester tilgjengelig i Basen da flere av våre brukere har valgt å ikke vaksinere seg.

Rustjenesten møter brukerne ansikt til ansikt, via teams, telefonsamtaler og ute på tur. Dersom det er behov for hjemmebesøk gjøres disse kortest mulig.

Ressurssenteret: Ressurssenteret er åpent og tar imot brukere. Pågangen ser ut til å være noe redusert da enkelte holder seg borte i frykt for smitte.

Årungen Utedrift: Gården opprettholder sine aktiviteter for sine brukere. Pågangen ser ut til å være noe redusert da enkelte holder seg borte i frykt for smitte.

Rusproblemer?

Dersom du eller noen du kjenner sliter med alkohol eller narkotikaproblem, kan rustjenesten bidra med hjelp utifra den enkeltes behov.

Test deg selv

Du kan undersøke ditt eget rusbruk ved å klikke linkene under:

Alkohol

Gravid og alkohol

Narkotika

 Testene finnes også som apper. Du kan følge en link her.

Er du bekymret for noen?

 Nyttig informasjon, og kontakt oss på telefon: 400 27 390

Tilbud

Samtaler

Vi kan tilby samtaler med kvalifisert personell, som kan gi råd og veiledning.

Ruskontrakt

mer om ruskontrakt her

Miljøarbeid

Miljøarbeid er oppfølging i hjemmet. Innholdet kan variere utrifra dine ønsker og behov.

LAR (legemiddel assistert rehabilitering)

Substitusjonsbehandling ved opiatavhengighet. Pasientene blir behandlet med metadon eller buprenorfin (Subuxone eller Subutex). Begrepet favner om mer enn ren substitusjonsbehandling, da rehabiliterende tiltak ut over medisinering er ment å ha en sentral plass i ordningen.

Arbeid og aktivitetstiltak

Struktur og innhold i hverdagen er viktig. Vi kan hjelpde deg med å finne passende tilbud. Vi har et samarbeid med Årungen utedrift - "inn på tunet".

Nettverksråd

Et nettverksråd er et møte mellom ditt private nettverk og offentlige tjenester. Målet med møtet er å komme fram til en plan som skal bedre din livssituasjon.

Nyttige nettsteder

RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

RIO er en landsdekkende brukerorganisasjon som ble stiftet i 1996. Vårt formål er å påvirke fagfolk, byråkrater og politikere slik at personer med rusproblemer får tilrettelagt veien til et aktivt og konstruktivt liv som er ikke er dominert av rusproblemer. Vi mener dette må skje i et helhetlig og individuelt tilpasset behandlings- og rehabiliteringsforløp.

Ivareta - pårørende berørt av rus

Ivareta er Norges største medlemsorganisasjon av og for pårørende av rusavhengige. Vi bygger på likepersonarbeid og har flere lokalforeninger som jobber opp mot sitt nærmiljø. Vi tilbyr veiledning til pårørende og representerer pårørende i en rekke brukerutvalg.

Lokalgruppen driver selvhjelpsgrupper for pårørende. Kontaktperson i Follo er Sissel Rohde Skjønhaug mob: 400 60 090.

Kontakt

Du kan lettest kontakte oss via vår vakttelefon 400 27 390 mellom 8-15:30 (hverdager)