Rustjenester

Innhold

 Rusproblemer?

Dersom du eller noen du kjenner sliter med alkohol eller narkotikaproblem, kan rustjenesten bidra med hjelp utifra den enkeltes behov.

Test deg selv

Du kan undersøke ditt eget rusbruk ved å klikke linkene under:

Alkohol

Gravid og alkohol

Narkotika

 Testene finnes også som apper. Du kan følge en link her.

Er du bekymret for noen?

 Nyttig informasjon, og kontakt oss på telefon: 400 27 390

Tilbud

Samtaler

Vi kan tilby samtaler med kvalifisert personell, som kan gi råd og veiledning.

Ruskontrakt

mer om ruskontrakt her

Miljøarbeid

Miljøarbeid er oppfølging i hjemmet. Innholdet kan variere utrifra dine ønsker og behov.

LAR (legemiddel assistert rehabilitering)

Substitusjonsbehandling ved opiatavhengighet. Pasientene blir behandlet med metadon eller buprenorfin (Subuxone eller Subutex). Begrepet favner om mer enn ren substitusjonsbehandling, da rehabiliterende tiltak ut over medisinering er ment å ha en sentral plass i ordningen.

Arbeid og aktivitetstiltak

Struktur og innhold i hverdagen er viktig. Vi kan hjelpde deg med å finne passende tilbud. Vi har et samarbeid med Årungen utedrift - "inn på tunet".

Nettverksråd

Et nettverksråd er et møte mellom ditt private nettverk og offentlige tjenester. Målet med møtet er å komme fram til en plan som skal bedre din livssituasjon.

Nyttige nettsteder

Snakk om rus
Fra bekymring til handling
RIO - Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
LMS - Landsforeningen mot stoffmisbruk

Organisasjon for pårørende til rusavhengige. Lokalgruppen driver selvhjelpsgrupper for pårørende. Kontaktperson i Follo er Sissel Rohde Skjønhaug mob: 408 83 888.

Kontakt

Du kan lettest kontakte oss via vår vakttelefon 400 27 390 mellom 8-15:30 (hverdager)