Kriseteam i Frogn kommune

Om kriseteamet

Kriseteamet er en frivillig tjeneste, som ikke har døgnberedskap, men som stiller opp i kriser så langt som mulig der det ordinære hjelpeapparatet ikke strekker til.

Kriseteamet kan kontaktes ved:

  • Plutselig og uventet dødsfall
  • Alvorlig ulykke / katastrofe
  • Selvmord

Dersom melding kommer sen kveld / natt samles teamet den påfølgende dag og gjør en vurdering av hvordan teamet kan bistå. Ved større ulykker og katastrofer skal teamet rykke ut og bistå kriseledelsen.

Ved behov for bistand kan teamet kontaktes Servicetorget i Frogn kommune, tlf. 64 90 60 00.
Utenom sentralbordets åpningstid kan det oppnås kontakt med kommunens kriseteam via politi, legevakt, brannvesen og AMK sentral.