Hegre omsorgshus

Innhold

Hegre omsorgshus

Boligen er døgnbemannet, og det serveres måltider. Det er felles kjøkken og stue. Leietakerne disponerer egne rom med bad.

Hegre omsorgshus kan passe for deg som:

  • Har en psykisk lidelse
  • Synes det kan være utfordrende å bo i egen leilighet.
  • Ønsker å jobbe med eget rusproblem.
  • Trenger tryggheten en døgnbemannet bolig kan gi.

Fagleder Anne-Grete Hagen Borgwardt.

 
Kostnader

Leieprisen er for tiden (august 2018) fra 7 199 til 7 909 (varierer ut ifra størrelse på leilighet)

Kosttillegg kr. 2 500

Kontakt

Telefon: 902 95 752

Besøk oss

Besøksadresse: Hegreveien 3, Drøbak

 

Søk kommunal bolig

Søk her