Sykehjem

Enhet Pleie og omsorg har ansvar for drift av Grande sykehjem, Kjøkkenet, Ullerud sykehjem og Ullerud Bofellesskap.

Innhold

Grande Sykehjem har totalt 66 plasser hvor av 51 er langtidsplasser og 15 er korttidsplasser. I tillegg er kommunens hovedkjøkken plassert her. Sykehjemmet har god sykepleiedekning, et godt faglig miljø og ligger nydelig til sentralt i Drøbak, med utsikt over Drøbaksundet og Oscarsborg festning. Her kan du søke plass.

Besøksadressen for Grande sykehjem er Sorenskriver Ellefsensvei 28, Drøbak

Postboks 10, 1441 Drøbak

Besøkstid

På sykehjemmet er besøkende velkommen når som helst. Vi oppfordrer imidlertidig alle besøkende til å gjøre seg kjent med avdelingens rutiner.

Telefon til avdelingen: 64 90 65 34

Avdelingsleder er Sissel Gjengedal

Telefon: 473 08 272  

E-post: sissel.gjengedal@frogn.kommune.no

Telefon til avdelingen: 64 90 65 30

Avdelingsleder er Ida Lunde

Telefon: 64 90 65 33 / 950 41 298

E-post: ida.lunde@frogn.kommune.no

Telefon til avdelingen: 64 90 65 22

Avdelingsleder Cecilie Bakke Myhra

Telefon: 64 90 65 14 / 400 27 340

E-post: cecilie.bakke.myhra@frogn.kommune.no

 

Vakttelefon sykepleier

Telefon: 415 31 360

 

Kjøkkenet produserer og tilbreder måltider til beboerne på de to sykehjemmene og brukere ute i kommunen. I tillegg er det kjøkkenet som står for driften av kantinen på rådhuset.

Kjøkkenet ligger lokalisert i underetagen på Grande sykehjem.

Vi har kontrollsystemer og gode rutiner som ivaretar at vi opprettholder en høy standard hva angår mathygiene og ernæring.

 

Kjøkkensjef: Bjørg Thue

E-post: bjorg.thue@frogn.kommune.no

Telefon: 64 90 65 38

 

Ullerud sykehjem

Ullerud sykehjem er et nytt og moderne sykehjem med 21 lyse og trivelige rom. Sykehjemmet har god sykepleiedekning, et godt faglig miljø og ligger sentralt til på Ullerudsletta i enden ved golfbanen. Ullerud sykehjem har en avdeling med 7 somatiske plasser og 14 plasser for personer med demens.

 

Avdelingsleder er Kirsti G. Svinndal  

E-post: kirsti.svinndal@frogn.kommune.no

Telefon: 64 90 56 12/ 64 90 62 80

Besøksadresse for Ullerud sykehjem er Ullerudveien 26, Drøbak

Postadresse: PB 10, 1441 Drøbak

Besøkstid

På sykehjemmet er besøkende velkommen når som helst. Vi oppfordrer imidlertidig alle besøkende til å gjøre seg kjent med avdelingens rutiner

 

Vakttelefon sykepleier:

Mobil: 400 28 452

Dagtid: 64 90 62 85

Kveld og natt: 64 90 62 86

 

 

 

Enhetsleder

Enhetens leder er:

Ane Nordskar

E-post: ane.nordskar@frogn.kommune.no

Telefon 64 90 65 08/ 924 12 722

Besøksadresse: Sorenskriver Ellefsensvei 28, Drøbak

Postadresse: PB 10, 1441 Drøbak

 

Behandling av søknader om langtid- og korttidsplass i sykehjem gjøres av søknadskontoret.

Søknadsskjema:

Søknadsskjema               Søknadsskjema i PDF

 

Skjema sendes inn via e-post til postmottak@frogn.kommune.no eller i vanlig post til:

Frogn kommune

Søknadskontoret helse og omsorg

Postboks 10 1441 Drøbak

 

Lenke til Søknadskontoret helse og omsorg