Sykehjem

Enhet Pleie og omsorg har ansvar for drift av Ullerud Helsebygg, kjøkkenet og Ullerud bofellesskap

Innhold

Ny og oppdatert side er under utarbeiding i forbindelse med flytting fra Grande sykehjem til Ullerud Helsebygg.

Besøksadresse til Ullerud Helsebygg er Ullerudveien 28.

B1 Korttidsavd. v/ avd.leder Cecilie Bakke Myhra kan kontaktes på tlf. 400 27 340 / 957 12 850
E-post: cecilie.bakke.myhra@frogn.kommune.no

B2 Somatisk langtid v/ avd.leder Helene Stang kan kontaktes på 957 12 910
E-post: helene.stang@frogn.kommune.no

B3 Somatisk langtid v/ avd.leder Ida Lunde kan kontaktes på tlf. 481 23 528 / 957 12 929
E-post: ida.lunde@frogn.kommune.no

Kjøkkenet produserer og tilbreder måltider til beboerne på de to sykehjemmene og brukere ute i kommunen. I tillegg er det kjøkkenet som står for driften av kantinen på rådhuset.

Kjøkkenet ligger lokalisert i helsebygget.

Vi har kontrollsystemer og gode rutiner som ivaretar at vi opprettholder en høy standard hva angår mathygiene og ernæring.

Kjøkkensjef: Bjørg Thue

E-post: bjorg.thue@frogn.kommune.no

Telefon: 907 46 765

Avd A5 (Gamle Ullerud sykehjem)

Ullerud sykehjem er et nytt og moderne sykehjem med 21 lyse og trivelige rom. Sykehjemmet har god sykepleiedekning, et godt faglig miljø og ligger sentralt til på Ullerudsletta i enden ved golfbanen. Ullerud sykehjem har en avdeling med 7 somatiske plasser og 14 plasser for personer med demens.

Avdelingsleder er Kirsti G. Svinndal  

E-post: kirsti.svinndal@frogn.kommune.no

Telefon: 957 12 870

Besøks- og postadresse

Besøksadresse for Ullerud sykehjem er Ullerudveien 26, Drøbak

Postadresse: PB 10, 1441 Drøbak

Besøkstid

På sykehjemmet er besøkende velkommen når som helst. Vi oppfordrer imidlertidig alle besøkende til å gjøre seg kjent med avdelingens rutiner

Vakttelefon sykepleier:

Dagtid: 957 12 860

Kveld og natt: 957 12 861 

 

Enhetsleder

Enhetens leder er:

Ane Nordskar

E-post: ane.nordskar@frogn.kommune.no

Telefon: 924 12 722

Besøksadresse: Ullerudveien 28

Postadresse: PB 10, 1441 Drøbak

 

Behandling av søknader om langtid- og korttidsplass i sykehjem gjøres av søknadskontoret.

Søknadsskjema:

Søknadsskjema               Søknadsskjema i PDF

 

Skjema sendes inn via e-post til postmottak@frogn.kommune.no eller i vanlig post til:

Frogn kommune

Søknadskontoret helse og omsorg

Postboks 10 1441 Drøbak

 

Lenke til Søknadskontoret helse og omsorg