Tilsyn og forvaltningsrevisjon i Frogn kommune

På denne nettsiden vil du finne informasjon og dokumenter fra pågående og avsluttede tilsyn i Frogn kommune. Du vil også finne informasjon om forvaltningsrevisjonsprosjekter i Frogn kommune. På nettsiden vil vi legge ut de viktigste dokumentene. Dokumenter i en tilsynssak som er unntatt offentlighet, vil ikke bli publisert på denne nettsiden.

Innhold

Generelt om tilsyn

Tilsyn betyr at en instans innenfor offentlig forvaltning undersøker om kommunen overholder lov- og regelverk og at innbyggerne får de tjenestene de har krav på. For Frogns vedkommende er det ofte Fylkesmannen i Oslo og Akershus som utfører tilsynet, men det kan også være Arbeidstilsynet eller andre statlige instanser.

Generelt om forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon er en systematisk vurdering av hvordan kommunens administrasjonen utfører sine oppgaver sett opp hva kommunestyret har vedtatt. I en forvaltningsrevisjon kan man for eksempel vurdere om ressursbruken samsvarer med politiske vedtak og forutsetninger, om ressursbruken er effektiv og om regelverket følges.

Kontrollutvalget i Frogn foreslår hvilke forvaltningsrevisjonsprosjekter som skal gjennomføres, men det er kommunestyret selv som fatter vedtak om gjennomføring.

Pågående

 Landsomfattende tilsyn - barnevern (oppstart 2017)

 Varsel om tilsyn

Avsluttet

 Tilsyn med kommunal beredskapsplikt (2016-2017)

Varsel om tilsyn

Endelig tilsynsrapport

Kommunens svar på tilsynsrapporten og plan for lukking av avvik

Fylkesmannens svar

Forvaltningsrevisjon - oppfølging av politiske vedtak i Frogn kommune (2016-2017)

Melding om oppstart

Endelig forvaltningsrevisjonsrapport

Saksutskrift fra kommunestyret 3.4.2017