Postliste

Postlisten gir oversikt over og direkte tilgang til generelle saksdokumenter som er sendt til (inngående) eller fra (utgående) Frogn kommune.

Vedr innsyn i dokumenter i postlisten

Vi anbefaler at du benytter en oppdatert nettleser som Google Crome 8.x eller Microsoft Edge 8.x
Internet Explorer er ikke lengre supportert fra Microsoft.

Dokumentene er tilgjengelige ett år tilbake i tid. Postlisten har en forsinkelse på tre virkedager fordi kommunen skal ha anledning til å kvalitetssikre dokumentene før publisering. Offentlige dokumenter kan lastes ned fra postlisten. Dokumenter som er unntatt offentlighet kan derimot ikke lastes ned. Det kan være deler eller hele dokumenter som ikke publiseres. Journalpostene blir da merket med rett lov/lovhjemmel.

Det kan søkes om innsyn i dokumenter som ikke er publisert på internett. Begjæring om innsyn sendes til postmottak@frogn.kommune.no

Søk i postlisten over lengre tidsrom henter store mengder med data og vil ta lang tid. Forsøk derfor å begrense fra-til dato på søket til 1-2 uker. Legg gjerne inn et søkeord i søk feltet.

Les mer om søk: Slik søker du i postlister