Postliste

Postlisten gir oversikt over og direkte tilgang til generelle saksdokumenter som er sendt til (inngående) eller fra (utgående) Frogn kommune.

Dokumentene er tilgjengelige ett år tilbake i tid. Postlisten har en forsinkelse på tre virkedager fordi kommunen skal ha anledning til å kvalitetssikre dokumentene før publisering. Offentlige dokumenter kan lastes ned fra postlisten. Dokumenter som er unntatt offentlighet kan derimot ikke lastes ned. Det kan være deler eller hele dokumenter som ikke publiseres. Journalpostene blir da merket med rett lov/lovhjemmel.

Det kan søkes om innsyn i dokumenter som ikke er publisert på internett. Begjæring om innsyn sendes til postmottak@frogn.kommune.no

Hvis du får problemer med at søkene tar for lang tid, prøv å begrense fra-til dato med 1-2 uker.

Slik søker du i postlister