Oppfølging av politiske vedtak

Her finner du en oversikt over politiske vedtak.

Vedtaksoppfølging

 

 • I rapportene vises: 

  • Utvalg 
  • Møtedato 
  • Tittel 
  • Vedtak 
  • Status for vedtaket og aktiviteter

   

Vedtaksrapportering gjør at politikere, publikum, ledere og kommuneledelse får oversikt over hvordan vedtak følges opp av administrasjonen

 PUBLISERING AV VEDTAKSRAPPORTER 2019

 

Rappotering 2018 + verbalvedtak 2017

 

 

Rapportering 2017 + verbalvedtak 2016