Oppfølging av politiske vedtak

Her finner du en oversikt over politiske vedtak.

Vedtaksoppfølging

Kontrollutvalget har vedtatt rapportering på oppfølging av endelige politiske vedtak. Vedtaksrapportering er en del av kommuneadministrasjons tertial- og årsrapportering, og viser hvordan vedtak følges opp av administrasjonen 

I rapportene vises:

  • Utvalg 
  • Møtedato 
  • Tittel 
  • Vedtak 
  • Status for vedtaket og aktiviteter 


Vedtaksrapportering gjør at politikere, publikum, ledere og kommuneledelse får oversikt over hvordan politiske vedtak følges opp av administrasjonen 

PUBLISERING AV VEDTAKSRAPPORTER 2020, Årsmelding

PUBLISERING AV VEDTAKSRAPPORTER 2020, 2. tertial

PUBLISERING AV VEDTAKSRAPPORTER 2020, 1. tertial

Publisering av vedtaksrapporter 2019

 

Publisering av vedtaksrapporter 2018 + verbalvedtak 2017

 

 

Publisering av vedtaksrapporter 2017 + verbalvedtak 2016