Oppfølging av politiske vedtak

Her finner du en oversikt over politiske vedtak.

Vedtaksoppfølging

Kontrollutvalget har vedtatt rapportering på oppfølging av endelige politiske vedtak. Vedtaksrapportering er en del av kommuneadministrasjons måneds/- og tertialrapportering.

I rapportene vises: 

  • Utvalg 
  • Møtedato 
  • Tittel 
  • Vedtak 
  • Status for vedtaket og aktiviteter

Vedtaksrapportering gjør at politikere, publikum, ledere og kommuneledelse får oversikt over hvordan vedtak følges opp av administrasjonen.

Hvor ofte blir listen oppdatert?

Listen oppdateres i uke 11.

Rapportering for 2017 vil bli lagt ut i uke 23.

 Rapportering 2016  + verbalvedtak 2015
Rapportering 2017 + verbalvedtak 2016