Oppfølging av politiske vedtak

Her finner du en oversikt over status for oppfølging av politiske vedtak.

Generell info

Kontrollutvalget har vedtatt rapportering på oppfølging av endelige politiske vedtak. Vedtaksrapportering er en del av kommuneadministrasjons tertial- og årsrapportering, og viser hvordan vedtak følges opp av administrasjonen.

Vedtaksrapportering gjør at politikere, publikum, ledere og kommuneledelse får oversikt over hvordan politiske vedtak følges opp av administrasjonen 

Vedtaksoppfølging fra og med 2021

Fra og med 2021 rapporteres oppfølging av vedtak i Framsikt. Framsikt er kommunens verktøy for analyse, planlegging, budsjettering, rapportering og virksomhetsstyring.

Rapportering på oppfølging av vedtak skjer i forbindelse med tertialrapportering (1. og 2. tertial)  og i årsmeldingen.

Tertialrapportene publiseres i mai og september, årsmeldingene for foregående år publiseres normalt i mai.

I Framsikt finner man rapporteringen i kapitlet "Status politiske vedtak"

Vedtaksoppfølging til og med 2020

I rapportene vises:

  • Utvalg 
  • Møtedato 
  • Tittel 
  • Vedtak 
  • Status for vedtaket og aktiviteter 

 

PUBLISERING AV VEDTAKSRAPPORTER 2020, Årsmelding

PUBLISERING AV VEDTAKSRAPPORTER 2020, 2. tertial

PUBLISERING AV VEDTAKSRAPPORTER 2020, 1. tertial

Publisering av vedtaksrapporter 2019

 

Publisering av vedtaksrapporter 2018 + verbalvedtak 2017

 

 

Publisering av vedtaksrapporter 2017 + verbalvedtak 2016