Reglementer og retningslinjer

Her finner du en oversikt over reglementer og retningslinjer for folkevalgte i Frogn kommune.

Innhold

Delegeringsreglementet

I delegeringsreglementet finner du hvem som har myndighet til å bestemme over hva i Frogn kommune. Kommunestyret har i henhold til kommuneloven plikt til å vedta et delegeringsreglement en gang i valgperioden. Kommunestyret vedtok gjeldende reglement 19.6.2017. Vil du vite mer om behandlingen av saken, finner du informasjon i saksutskriften.

Reglementet består av to deler.

Del 1 er en generell del med bestemmelser om "maktfordelingen" mellom

a) Kommunestyret og andre politiske organer.

b) Politisk side og administrasjonen (rådmannen).

I tillegg finner du i del 1 delegeringsbestemmelser som ikke er direkte dekket gjennom delegering av enkeltlover.

Klikk her for del 1.

Del 2 er en oversikt over delegering av enkeltlover der kommunen har myndighet, rettigheter og plikter. Lovene er satt opp i alfabetisk rekkefølge.

Klikk her for del 2.

Reglement vedtat 8. desember 2014

Reglement vedtatt 14. juni 2010

Videredelegeringsreglementet er fortsatt under revisjon, men vil bli gjort tilgjengelig så snart det er klart.

 

Reglement for folkevalgte organer

I reglement for folkevalgte organer finner du regler for hvordan møter skal avholdes i folkevalgte organer, oversikt over folkevalgtes rettigheter og plikter, samt reglement for eldrerådet og retningslinjer for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.

Klikk her hvis du vil lese reglement for folkevalgte organer.

 

Reglement for Frogn kommunes klageorgan

 

 

Kommunalt foreldreutvalg

 

Eldrerådet

 

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

 

Ungdommens kommunestyre

 

 

Etiske retningslinjer

De etiske retningslinjene sier noe om hvordan folkevalgte og ansatte skal opptre i krevende situasjoner.

Klikk her hvis du vil lese de etiske retningslinjene.

Godtgjøringsreglementet

I godtgjøringsreglementet finner du regler for utbetaling av godtgjøring til folkevalgte i Frogn kommune.

Klikk her hvis du vil lese godtgjøringsreglementet

Kjøregodtgjøring

Kjøregodtgjøring utbetales for kjøring til møter der reisen én vei utgjør 5 km eller mer. Kjøregodtgjøring utbetales på grunnlag av utfylt reiseregning.

Klikk her for reiseregningskjema

Tap i arbeidsinntekt

Se reglementets punkt 6.2

Klikk her for skjema - tapt arbeidsfortjeneste

Dekning av utgifter til stedfortreder

Se reglementets punkt 6.3

Klikk her for skjema - dekning av utgifter til stedfortreder

 

 

Retningslinjer for representasjon