Presentasjoner i politiske møter

I politiske møter holdes det av og til presentasjoner av administrasjonen eller eksterne. På denne siden forsøker vi å samle flest mulig av disse fra og med høsten 2016.

Innhold

Kommunestyret

- presentasjon "Fv. 156 - Bråtan - Tusse. Planprogram" den 5. desember 2016

- presentasjon "Byutviklingsplanen for Seiersten, Ullerud og Dyrløkke" den 19. juni 2017

- presentasjon "Lokaldemokratiundersøkelsen" den 19. juni 2017

- presentasjon "Drøbak akvarium" den 5. februar 2018

- presentasjon "Utleie av kommunale formålsbygg og utearealer" den 5. februar 2018

- presentasjon: Eiermøte Drøbak Frogn Idrettsarena KF, den 30. mars 2020

- presentasjon: Eiermøte Drøbak Frogn Idrettsarena KF, den 2. november 2020

- presentasjon: Rådmannens presentasjon på budsjettkonferanse HP 2022-2025, den 2. november 2021

- presentasjon: Ny hovedatkomst til Nesodden Fv. 156 Bråtan - Tusse, den 9. mai 2022

Formannskapet

- presentasjon Enhet for økonomi og digitalisering den 29. januar 2020

Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur (frem til 31.12.2019)

- presentasjon Enhet for hjemmebaserte tjenester den 18. oktober 2016

- presentasjon DFI den 5. februar 2019

Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester (fra 1.1.2020)

- presentasjon av enhetene Ullerud helsebygg og Helse, omsorg og koordinering den 27. januar

2020.

- Orientering vedr. status prosjektene Ressurssenteret og Froga Arbeids- og aktivitetshus, den 20. april 2020

- presentasjon av Fontene-huset den 11.5.2020

- presentasjon vedr. pågående prosesser ved Ullerud Helsebygg, den 1.2.2021

Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur (fra 1.1.2020)

- presentasjon av enheter, den 28. januar 2020

- presentasjon av arbeidet med skolemiljø i Frognskolen, den 12.5.2020

 

Hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker

 - presentasjon "Plan og byggesak - status 2016" den 6. september 2016.

- presentasjon fra Ruter "Drøbak - Vinterbro - Oslo. Mulige endringer fra våren 2019", den 12. desember 2018

- presentasjon "Status plan- og byggesak" den 28. oktober 2019

- presentasjon "Strategier - kommunal boligutvikling" den 23. november 2020

- presentasjon fra informasjonsmøte om byutviklingsplanen for Dyrløkke - Ullered Seiersten, den 27. januar 2021

Eldrerådet

- presentasjon "Velferdsteknologi" den 22. januar 2018