Formannskapets lovverk

Innhold

Under følger en oversikt over relevant lovverk for Formannskapets ansvarsområde med link til lovvdata.

Kommuneloven http://lovdata.no/all/nl-19920925-107.html

Forvaltningsloven http://lovdata.no/all/nl-19670210-000.html

Offentlighetsloven http://lovdata.no/all/nl-20060519-016.html

Personopplysningsloven http://lovdata.no/all/nl-20000414-031.html

Arkivloven http://lovdata.no/all/nl-19921204-126.html

Offentlige anskaffelser http://lovdata.no/all/hl-19740531-017.html

Tvangsfullbyrdelse http://lovdata.no/all/nl-19920626-086.html

Merverdiavgift http://lovdata.no/all/nl-19920626-086.html http://lovdata.no/all/nl-20090619-058.html

Kommunal avgifter http://lovdata.no/all/hl-19740531-017.html

Ferieloven http://lovdata.no/all/nl-19880429-021.html

Arbeidsmiljøloven http://lovdata.no/all/nl-20050617-062.html

Skatteloven http://lovdata.no/all/nl-19990326-014.html

Skattebetalingsloven http://lovdata.no/all/nl-20050617-067.html

Bokføringsloven http://lovdata.no/all/nl-20041119-073.html

Plan og bygningsloven http://lovdata.no/all/nl-20080627-071.html

Forurensningsloven http://lovdata.no/all/nl-19810313-006.html

Naturmangfoldloven http://lovdata.no/all/nl-20090619-100.html

Veitrafikkloven http://lovdata.no/all/nl-19650618-004.html

Brannvernloven http://lovdata.no/all/nl-20020614-020.html

Husleieloven http://lovdata.no/all/nl-19990326-017.html

Havneloven http://lovdata.no/all/nl-20090417-019.html

Beredskapsloven http://lovdata.no/all/nl-19501215-007.html