Formannskapets lovverk

Under følger en oversikt over relevant lovverk for Formannskapets ansvarsområde.

Innhold

 

Gå inn på lovdata og søk etter den loven du ønsker å se nærmere på.

Kommuneloven

Forvaltningsloven

Offentlighetsloven

Personopplysningsloven

Arkivloven

Offentlige anskaffelser

Tvangsfullbyrdelse

Merverdiavgift

Kommunal avgifter

Ferieloven

Arbeidsmiljøloven

Skatteloven

Skattebetalingsloven

Bokføringsloven

Plan og bygningsloven

Forurensningsloven

Naturmangfoldloven

Veitrafikkloven

Brannvernloven

Husleieloven

Havneloven

Beredskapsloven